ผู้บริหาร

นายสัมภาษณ์ ชินกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เรื่องน่าสนใจของครู
โครงสร้างหลักสูตร 2556

คลิกฟังเพลงมโนราห์ 16-6.gif
dltv

คำขวัญประจำอำเภอของนครศรีธรรมราช
ตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เอกสารธุรการชั้นของครู
 แบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
 
เก็บข้อมูลบุคลากรในสถานศึกษา
วงการศึกษาครูและผู้บริหาร2
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทรรศวรรษที่ 2( พ.ศ.2552-2561)
 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อการขับเคลื่อนหลักสูตรฯ การจัดการเรียนรู้ และการวัดผลฯ
 แบบติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
 แบบเก็บข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคล
 แบบเก็บข้อมูลทะเบียนบุคลากรในสถานศึกษา
20111010104157

วีดีทัศน์สาธิตการใช้แท็บแล็ต
การพัฒนาและหนังสือสำหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียน
ไอซีทีเผยสเปคแท็บเล็ต ซื้อแจกเด็ก ป.1
website ฟันดี๊ดี
แผนการเรียนรู้ทุกชั้นทุกวิชา
สื่อการสอนทุกวิชาประถม-มัธยม
สื่อการสอน cai สำหรับนักเรียน
แผนการสอนแท็บเล็ต ป.1-3
หนังสือเรียนในอดีตที่น่าสนใจ
หนังสือเรียนหายากในอดีต
คำพื้นฐานภาษาไทย อนุบาล-ป.6(อุปกรณ์สอน)
การสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ป.3
ชุดฝึกการอ่านการเขียนภาษาไทย
อ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนภาษาไทย
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะคิดเลขเร็ว
หนังสือเรียนภาไทย-มานี-มานะ ป.1-6หลักสูตร 2521
พจนานุกรม ค้นหาคำศัพท์ออนไลน์ (Dictionary Online
แบบทดสอบตามตัวชี้วัดทุกวิชาแบบ0nline ชั้น ป.6
ข้อสอบอังกฤษ ป.6ตามตัวชี้วัด
ข้อสอบท้ายบท คณิตศาสตร์ ชั้น ป.2
ข้อสอบคณิต ป.3ตามตัวชี้วัด
O-NET จาก บจก.อักษรเจริญทัศน์(อจท)
แผนการเรียนรู้-อนุบาล-ประถม-มัธยม-หลักสูตร2551(ล่าสุด)
ข้อสอบONET-GAT-PATชั้น ม.5
คลังข้อสอบระดับชั้นมัธยมตอนต้น
แบบฝึก-ใบงานระดับมัธยม
ภาค 1-2 ชั้น ม.1
โปรแกรม Free Download Managerสำหรับดาวน์โหลด
ใบงานการงานเทคโนโลย ป.1-ป.6
แบบคัดลายมือระดับประถม
แบบชุดทักษะการเขียนคำภาษาไทยดีมาก
ใบงานคณิตศาสตร์ชั้น ป.4-6
คณิตศาสตร์แหล่งเรียนรู้
ชุดพัฒนาทักษะภาษา
คำพื้นฐานที่เด็กควรอ่านได้
ดาวน์โหลดแบบฝึกภาษาไทย
- แบบฝึกชุดที่ 1
Download
- ชุดที่ 2 สระหาคู่.doc
Download
- ชุดที่ 3 น้องหนูประสมสระ
Download
- ชุดที่ 4 วรรณยุกต์ไทย
Download
- ชุดที่ 5 คำในมาตราตัวสะกดแม่ ก กา
Download
- ชุดที่ 6 คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราตัวสะกด
Download
- ชุดที่ 7 คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด
Download
- ชุดที่ 8 คำควบกล้ำ
Download
- ชุดฝึกนายปัญญาวุธ เทอม 2
Download
- แบบฝึกคัดอ่านเขียน อังกฤษ
Download
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-ป.6 (2)
หลักสูตรใหม่ 2551
ตัวอย่างหลักสูตรใหม่51ทุก วิชา
หลักสูตรแกนกลาง 2551
หลักสูตรใหม่ภาษาไทย
หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่ศิลปะ
หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
แนวปฏิบัติการวัดประเมิน ผล
ถาม–ตอบ แนวปฏิบัติการวัด ประเมินผล
เว็บไซต์หลักสูตรแกนกลางปี 51
โปรแกรมการจัดทำ ปพ 1
เว็บเพื่อนครู
มุมความรู้ทั่วไป
คณิตศาสตร์ประถม(สสวท)
 products & service    
 upfree  9M.ใช้
สาระน่ารู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
โหลดเพลง คลิปวีดีโอ นิยาย การ์ตูน
สาระแก่นสารทางธรรม
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าการที่นักเรียน..อ่านไม่คล่อง..คิดเลขไม่ถูก..เพราะสาเหตุใด
โครงสร้างหลักสูตรไม่เหมาะสม
เปลี่ยนหลักสูตรบ่อย
เวลาฝึกปฏิบัติน้อย
เพราะตัวครูและผู้สอน
เปลี่ยนนโยบายการศึกษาบ่อย
เปลี่ยนผู้บริหารระดับสูงบ่อย
เพราะสาเหตุอื่นๆ
ดูผลโหวด
upload 10 m
ลิ้งค์น่าสนใจ
ฝนฟ้าคะนองคลิกดูที่หนังสือสีแดง
สถิติการเข้าใช้
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/12/2010
ปรับปรุง 11/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 5954823
Page Views 9542381
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1-6
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1-6

ในการเปิดหน้าข้อสอบ..ถ้าขัดข้องให้เลือกด้านบนหรือด้านล่างก็ได้

วิทยาศาสตร์

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.1 หลักสูตร 2551

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.2 หลักสูตร 2551

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.3 หลักสูตร 2551

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4 หลักสูตร 2551

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.5 หลักสูตร 2551

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6 หลักสูตร 2551

เฉลยข้อสอบ8กลุ่มสาระ ป.1-ป.6

วิทยาศาสตร์

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.1 หลักสูตร 2551

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.2 หลักสูตร 2551

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.3 หลักสูตร 2551

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4 หลักสูตร 2551

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.5 หลักสูตร 2551

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6 หลักสูตร 2551

เฉลยข้อสอบ8กลุ่มสาระ ป.1-ป.6

......

......

Web Design Factory
โรงเรียนวัดไทรงาม หมู่ที่ 1 ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80230 โทร.0-7539-1091 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
=======================================================================================================
++++โรงเรียนวัดไทรงามเป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์สถานศึกษา และให้ความรู้แก่บุคลากร เพื่อนำไปใช้กับเยาวชนของชาติ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของโรงเรียน โปรดแจ้งให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ไต้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยด่วนต่อไป+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++