หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนปัญญารัตน์บริบาล
สพป.พิษณุโลก เขต 0
นางสาวอนัฐพร พานพินิจ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.นาคนาวาอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวธณัฐสนันท์ หวังชนะ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.นาคนาวาอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวสุปรียา สงห์ดำ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.นาคนาวาอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวพิมพ์ชนก เนื่องทะบาล
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.นาคนาวาอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวพรรณเทวี พาภักดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นางศิริลักษณ์ เปรียบเหมือน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,884,540 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,308,781 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,803,011 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,780,354 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,694,005 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,580,182 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,546,518 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,357,115 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,311,035 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,279,974 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,276,271 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,264,994 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,188,810 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,130,686 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
วันที่ 9 ตุลาคม 2558 ประชุมผู้ปกครอง 2/2558 และรับผลการเรียนของนักเรียน
โรงเรียนบ้านท่าเสา | 28 ก.ย. 58
วันที่ 5-6 ตุลาคม 2558 นำเสนอโครงงาน ภาคเรียนที่ 1/2558 และ สรุปองค์ความรู้ PBL 1Quarter 2/2558
โรงเรียนบ้านท่าเสา | 28 ก.ย. 58
วันที่ 2 ตุลาคม 2558 คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าเสา | 28 ก.ย. 58
วันที่ 1- 2 ตุลาคม 2558 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านท่าเสา | 28 ก.ย. 58
วันที่ 29-30 กันยายน 2558 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มเครือข่าย ณ โรงเรียนวัดหนองพะวา
โรงเรียนบ้านท่าเสา | 28 ก.ย. 58
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์
โรงเรียนบ้านตะโนน | 28 ก.ย. 58
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากร ตำแหน่งครูผู้สอน 4 อัตรา
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ | 27 ก.ย. 58
ศึกษาดูงานแนะแนว โรงเรียนบ้านโชคนาสาม สพป.สุรินทร์ เขต 3
โรงเรียนบ้านคูบ | 27 ก.ย. 58
ภาพบรรยากาศการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าอาจด้านภาษาพม่า ปีการศึกษา2558
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 27 ก.ย. 58
ดาวน์โหลด งานนำเสนอแผนการเรียนศิลป์ศักยภาพด้านอาชีพ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) | 27 ก.ย. 58
เชิญชม เชียร์ และเป็นกำลังใจ ในการแข่งกันกีฬาภายใน (กีฬาสี) ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ | 27 ก.ย. 58
เชิญชม เชียร์ และเป็นกำลังใจ ในการแข่งกันกีฬาภายใน (กีฬาสี) ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ | 27 ก.ย. 58
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนกเรียนระดับเขตพื้นที่ฯ
โรงเรียนบ้านซับตารี | 27 ก.ย. 58
ประกาศผล ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
โรงเรียนธรรมโฆสิต | 26 ก.ย. 58
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 | 26 ก.ย. 58
การย้ายข้าราชการครูฯสายงานการสอน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 25 ก.ย. 58
งานแสดงมุฑิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา CEO น้ำเกลี้ยง
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 25 ก.ย. 58
กำหนดการสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด | 25 ก.ย. 58
ชุดการแสดงอาเซียน มีให้บริการครบทั้ง10 ประเทศแล้วนะคะ
โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด | 25 ก.ย. 58
สื่อการพัฒนากิจกรรมทักษะชีวิต
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 25 ก.ย. 58
สื่อการป้องกันอุบัติเหตุภัยทางน้ำ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 25 ก.ย. 58
ขอให้รายงานเงินอุดหนุนจาก อบต.
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 25 ก.ย. 58
การคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 25 ก.ย. 58
โครงการโอโมสานฝันสร้างอนาคต
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 25 ก.ย. 58
คณะครูโรงเรียนบ้านคูบศึกษาดูงานแนะแนว ณ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 24 กันยายน 2558
โรงเรียนบ้านคูบ | 25 ก.ย. 58
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิดภาคเรียน
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย | 25 ก.ย. 58
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 319/2558 แนวทางการบริหารจัดการ เวลาเรียน
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ | 25 ก.ย. 58
กำหนดการประกาศผลสอบ ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 25 ก.ย. 58
ติว GAT/PAT ครั้งที่ 1 วันที่ 28,29,30 กันยายน และวันที่ 1 ตุลาคม 2558
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 25 ก.ย. 58
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสามหมอวิทยา
โรงเรียนสามหมอวิทยา | 24 ก.ย. 58
รับสมัครครูอัตราจ้าง
โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ | 24 ก.ย. 58
กิจกรรมวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนกมลลักษณ์ | 24 ก.ย. 58
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนกมลลักษณ์ | 24 ก.ย. 58
กิจกรรมไห้วครูระดับประถม ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนกมลลักษณ์ | 24 ก.ย. 58
จุดประสงค์การออกข้อสอบ 5 วิชาหลัก
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 24 ก.ย. 58
สอบราคาจ้างสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง | 24 ก.ย. 58
นโยบาย สพฐ. ปี ๒๕๕๙
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 ก.ย. 58
24-25 กันยายน 2558 กิจกรรมค่ายวิชาการ STEMS
โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ | 24 ก.ย. 58
มอบเงินชดเชยคุณครูสำเริง วิวาสุขุ
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 24 ก.ย. 58
วันที่ 25 กันยายนท2558 จัดอบรมโครงการโรคเท้าปาก
โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย | 24 ก.ย. 58
วันที่ 21 กันยายน 2558 วันสากลโลก
โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย | 24 ก.ย. 58
วันที่ 17 กันยายน 2558 ติดตามผลอาคารเรียน 2 ชั้น 8 ห้องเรียน
โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย | 24 ก.ย. 58
วันที่ 15 กันยายน 2558 ยินดีต้อนคุณครูสอนภาษาอังกฤษสาวสวย
โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย | 24 ก.ย. 58
วันที่ 14 กัยายน 2558 ร่วมแสดงความเสียใจ น้าไช่ นวลเดช
โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย | 24 ก.ย. 58
วันที่ 23 กันยายน 58 นายวิศรุต อิ่มอุดม และคณะ มอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนของเรา
โรงเรียนบ้านวังรี | 23 ก.ย. 58
วันที่ 21 กันยายน 58 นายธีรโชติ เจริญยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังรี ร่วมสวดมนต์พร้อมกับนักเรียนพ
โรงเรียนบ้านวังรี | 23 ก.ย. 58
นายอำเภอเขาฉกรรจ์มอบสิ่งของและชุดนักเรียนให้กับนักเรียนที่ยากจน
โรงเรียนบ้านวังรี | 23 ก.ย. 58
ผลการแข่งขัน
โรงเรียนดงบังวิทยา | 23 ก.ย. 58
สลามัตฮารีรายอ อีดิลอัดฮา ประจำปี 2558
โรงเรียนอนุบาลละงู | 23 ก.ย. 58
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนอัมพวันวิทยา | 23 ก.ย. 58
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/554 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th