หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นางนงลักษณ์ ช้างสาร
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สามแยกบางคูลัด(จั่นเพชรวิทยาคาร)    จ.นนทบุรี
นางกาญจนหทัย ปราโมทย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่    จ.ชลบุรี
นางสาวศิริประภา ไขประภาย
ตำหแน่ง : บุคลากรคณิตศาสตร์
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านหนองขาม    จ.นครราชสีมา
ว่าที่ร้อยตรี วรัท สมวงศ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
นายนเรศ วงค์สถาน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
นางสาวอริญรดา แก้วคง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านสามัคคีธรรม    จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,003,437 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,927,487 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,663,276 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,645,424 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,347,363 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,178,722 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,051,926 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,961,191 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,951,480 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,691,710 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,685,976 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,629,395 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,619,055 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,588,646 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,568,222 ครั้ง
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
เข้าชม 1,457,676 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 15 ก.พ. 60
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง การสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 15 ก.พ. 60
ประกาศการสรรหาและการคัดเลือกกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 15 ก.พ. 60
คำสั่งคุมสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ม.3 ม.6
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 15 ก.พ. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 15 ก.พ. 60
โรงเรียนคลองลานและโรงเรียนทรัพย์สถิตจังหวัดกำแพงเพชรเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนธนาคารอนุบาลไทรงาม วันที่
โรงเรียนอนุบาลไทรงาม | 15 ก.พ. 60
ประกาศผล!! รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 256
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา | 15 ก.พ. 60
ประชุมการประเมินจบหลักสูตรปฐมวัยฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 15 ก.พ. 60
แจ้งรหัสการเข้าใช้ห้องสมุดฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 15 ก.พ. 60
ขอความร่วมมือสำรวจเอกสาร ปี ๒๕๕๙
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 15 ก.พ. 60
ขอเชิญประชุมการคัดกรองนักเรียนยากจน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 15 ก.พ. 60
การเตรียมข้อมูลคัดกรองนักเรียนยากจน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 15 ก.พ. 60
การรายงานการจำหน่ายนักเรียนจบ ป.๖
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 15 ก.พ. 60
การรายงานข้อมูลการรับนักเรียน ปี ๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 15 ก.พ. 60
การเฝ้าระวังนักเรียนในการไปทัศนศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 15 ก.พ. 60
ประชาสัมพันธ์ประกวดเขียนจดหมายฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 15 ก.พ. 60
ส่งคำสั่ง
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 15 ก.พ. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.๑ และ ม.๔
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 15 ก.พ. 60
การคัดเลือกสถานศึกษาประสบความสำเร็จ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 15 ก.พ. 60
รายชื่อหนังสือเพื่อไว้ใช้ในห้องสมุด
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 15 ก.พ. 60
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 15 ก.พ. 60
ปรับแก้เอกสารฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 15 ก.พ. 60
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 15 ก.พ. 60
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 15 ก.พ. 60
วงดุริยางค์ เมโลเดียน ระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร | 15 ก.พ. 60
โรงเรียนเทพราชพิทยสรรค์ รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ | 15 ก.พ. 60
รายชื่อนักเรียนสอบผ่านธรรมศึกษา ปี ๒๕๕๙
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 15 ก.พ. 60
ประชาสัมพันธ์ ภาพยนต์เรื่องสั้น เรื่อง
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา | 15 ก.พ. 60
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่2 การแข่งขันนิทาน(ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้)ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 | 15 ก.พ. 60
คู่มือการประเมินคุณภาพฯ 59
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา | 15 ก.พ. 60
แนวทางการเขียนรายงาน SAR 59
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา | 15 ก.พ. 60
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง) | 15 ก.พ. 60
ประกาศ รับสมัครนักเรียนชั้น ปฐมวัย 2-3 ขวบ และ อนุบาล 1- 2 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 15 ก.พ. 60
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้พหุวัฒนธรรม
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 15 ก.พ. 60
รับการแนะแนวการศึกษาต่อจากโรงเรียนลาซาลจันทบุรี
โรงเรียนบ้านซับตารี | 15 ก.พ. 60
คำขอโทษของครูพงวิทย์ แสงทองสวัสดิ์
โรงเรียนวัดชนะสงคราม | 15 ก.พ. 60
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี เครือข่าย 5-14
โรงเรียนบ้านโคกม้า | 15 ก.พ. 60
Thailand 4.0
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) | 14 ก.พ. 60
การเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ | 14 ก.พ. 60
การเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ | 14 ก.พ. 60
14/2/60 ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี | 14 ก.พ. 60
วันที่ 14-16 ก.พ.2560 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่สอดเข้าอบรมค
โรงเรียนแม่สอด | 14 ก.พ. 60
valentine (แวล'เลินไทน์) n. การ์ดหรือจดหมายแสดงความรักหรือของขวัญที่ส่งให้กัน คำศัพท์ ประจำวันที่
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 14 ก.พ. 60
ประกาศ....ให้ผู้สมัครสอบ เข้าทดสอบภาคปฏิบัติ ในวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนกีฬาอุบลฯ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี | 14 ก.พ. 60
14/2/60 ประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2560
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี | 14 ก.พ. 60
รับการประเมิน SMART School
โรงเรียนวัดไผ่ตัน | 14 ก.พ. 60
ผลการสอบคัดลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ป4 -ป.5
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา | 14 ก.พ. 60
ผลการสอบคัดลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ป.1-ป.3
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา | 14 ก.พ. 60
ผลการสอบคัดลือกเข้าเรียนชั้น อ.1-อ.3
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา | 14 ก.พ. 60
แบบฟอร์มข้อมูลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 14 ก.พ. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/589 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th