หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นางโอเรส กันเมล์
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.นิคมสงเคราะห์วิทยา    จ.อุดรธานี
นางสุพัฒตา ภูสอดสี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.นิคมสงเคราะห์วิทยา    จ.อุดรธานี
กานต์พิธาน สิมมา
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วังม่วงวิทยาคม    จ.สระบุรี
นางสาวอุไรรัตน์ ชุมสะ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.แหลมบัววิทยา    จ.นครปฐม
นางสาวประวีณ์นุช
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : มัธยมศึกษา
ร.ร.วังน้อยวิทยาภูมิ    จ.พระนครศรีอยุธยา
นายเฉลิมพงศ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : มัธยมศึกษา
ร.ร.วังน้อยวิทยาภูมิ    จ.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,519,712 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,383,593 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,233,407 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,669,221 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,520,255 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,341,700 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,311,679 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,161,157 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,137,287 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,063,871 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,878,593 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,872,874 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,825,154 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,802,081 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,791,985 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
2 มีนาคม 2561 สายชั้น ป.4 ทัศนศึกษา
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 19 ก.พ. 61
2 มีนาคม 2561 ป.1 สอบการอ่าน
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 19 ก.พ. 61
28 กุมภาพันธ์ 2561 สายชั้น ป.3 ไปทัศนศึกษา
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 19 ก.พ. 61
27 กุมภาพันธ์ 2561 สายชั้นปฐมวัย ไปทัศนศึกษา
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 19 ก.พ. 61
27 กุมภาพันธ์ 2561 สายชั้น ป.2,4 และ ป.5 สอบ LAS
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 19 ก.พ. 61
26 กุมภาพันธ์ 2561 สายชั้น ป.1 ไปทัศนศึกษา
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 19 ก.พ. 61
21 กุมภาพันธ์ 2561 คณะอนุ กนปต.นิเทศติดตาม รร.
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 19 ก.พ. 61
เปิดรับนักเรียน 28 กุมภาพันธ์ 2561 - 11 มีนาคม 2561
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 19 ก.พ. 61
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) | 19 ก.พ. 61
ประกาศเลื่อนวันมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 เป็นวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2561
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา | 19 ก.พ. 61
5 มี.ค. 61 ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ป.2 ป.4 ป.5
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง | 19 ก.พ. 61
2 มี.ค 60 ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ป.1
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง | 19 ก.พ. 61
ตารางจัดการเรียนการสอน รหัส 60ภาคเรียนที่ 2/2560
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 19 ก.พ. 61
ตารางจัดการเรียนการสอน รหัส59 ภาคเรียนที่ 2/2560
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 19 ก.พ. 61
ตารางเรียนภาคเรียนที่2/2560
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 19 ก.พ. 61
กรอกใบสมัครเรียนโรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม)ออนไลน์ ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) | 19 ก.พ. 61
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย | 19 ก.พ. 61
ปฎิทินนักเรียนประจำเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2561
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 19 ก.พ. 61
แบบรายงานการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 19 ก.พ. 61
ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม | 19 ก.พ. 61
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 19 ก.พ. 61
๑๑๓ การจัดสรรเงินทุนหมุนเรียนแก้ปัญหาหนี้สินครู
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 19 ก.พ. 61
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษ (Mini English Pr
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 19 ก.พ. 61
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 19 ก.พ. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผล ปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 19 ก.พ. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ข้อสอบกลาง ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 19 ก.พ. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 19 ก.พ. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานชุมนุม การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ศูนย์เครือข่ายโกตาบารู ประจำปี 2560
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 19 ก.พ. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 (ประเภทโควตานักเรียนโรงเรียนด่านขุนทด)
โรงเรียนด่านขุนทด | 19 ก.พ. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักเรียนใหม่ MEP ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 19 ก.พ. 61
ผู้บริหารนายกมลนิตย์ ทาไธสง ได้ไปช่วยเหลือดูแลนักเรียนในเขตสพป.บร.4 ไฟไหม้บ้าน
โรงเรียนบ้านทองหลาง | 19 ก.พ. 61
กำหนดการสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสายชล | 19 ก.พ. 61
โรงเรียนทัพพระยาพิทยา รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนทัพพระยาพิทยา | 19 ก.พ. 61
๑๑๒ การประเมินคุณภาพ ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 19 ก.พ. 61
๑๑๑ คู่มือค่าเช่าบ้านข้าราชการ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 19 ก.พ. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนหัวหินวิทยาคม | 19 ก.พ. 61
กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นอนุบาล3และชั้นประถมศึกษาปีที่6(บัณฑิตน้อย)วันที่9 มีนาคม 2561
โรงเรียนตวงพรวิทยา | 19 ก.พ. 61
แบบบันทึกแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 19 ก.พ. 61
วันที่ 19 ก.พ.2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมกับคณะครูรับคณะสิงโตเทศกาลตรุษจี
โรงเรียนแม่สอด | 19 ก.พ. 61
บทความ
โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ | 19 ก.พ. 61
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 19 ก.พ. 61
นักเรียนวัยใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2/2561 ประจำเดือนกุมภาพันธ์
โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า | 19 ก.พ. 61
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 19 ก.พ. 61
หลักภาษาจากหนังสือแบบเรียนภาษาไทย
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 19 ก.พ. 61
จุดประสงค์การออกข้อสอบวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษา เทอม 2/60
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 19 ก.พ. 61
จุดประสงค์การออกข้อสอบวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา เทอม 2/60
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 19 ก.พ. 61
จุดประสงค์การออกข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษา เทอม 2/60
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 19 ก.พ. 61
จุดประสงค์การออกข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษา เทอม 2/60
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 19 ก.พ. 61
จุดประสงค์การออกข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา เทอม 2/60
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 19 ก.พ. 61
จุดประสงค์การออกข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา เทอม 2/60
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 19 ก.พ. 61
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/645 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th