หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นายณัฐพล สุดหนองบัว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.กุดเรือคำพิทยาคาร    จ.สกลนคร
นายวิเศษสันต์ พยุหะ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.กุดเรือคำพิทยาคาร    จ.สกลนคร
นายธนาวัฒน์ การะสุข
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.กุดเรือคำพิทยาคาร    จ.สกลนคร
นายขจรศักดิ์ คนกล้า
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.กุดเรือคำพิทยาคาร    จ.สกลนคร
นางสาวลลิตา เพชรกิริยา
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ปลาปากวิทยา    จ.นครพนม
นางสาวสุภัตรา คงชู
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ปลาปากวิทยา    จ.นครพนม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,123,388 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,348 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,802,451 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,800,650 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,422,380 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,227,158 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,168,328 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,031,818 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,027,911 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,793,072 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,735,669 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,688,597 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,671,859 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,664,066 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,614,676 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,566,119 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
แจ้งการรับสิทธิ์เรียนฟรี เครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 18 พ.ค. 60
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร | 18 พ.ค. 60
เค้าโครงงานวิจัย 1.60
โรงเรียนสามหมอวิทยา | 17 พ.ค. 60
ประชาสัมพันธ์การแต่งกาย วันอัฎฐมีบูชา
โรงเรียนวัดชนะสงคราม | 17 พ.ค. 60
ประกาศโรงเรียนวัดเสนีวงศ์ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นครูอัตรจ้างชั่วคราว
โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ | 17 พ.ค. 60
รายชื่อผู้บังคับบัญชากิจกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8 | 17 พ.ค. 60
การเปิดรับเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษา(สำหรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์)
โรงเรียนบ้านใหม่ปฎิรูป | 17 พ.ค. 60
ที่ 89/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ตามลักษณะการแบ่งส่วนราชการฯ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8 | 17 พ.ค. 60
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส | 17 พ.ค. 60
แบบ ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1/60
โรงเรียนปลาปากวิทยา | 17 พ.ค. 60
กราฟเปรียบเทียบ O-NET 2557-2559
โรงเรียนดงบังวิทยา | 17 พ.ค. 60
ต้อนรับบุคลากร..คุณครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี..ย้ายมาจากโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ฯ
โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน | 16 พ.ค. 60
ต้อนรับคุณครูคนใหม่ครูกนกวรรณ โคตรพันธ์
โรงเรียนบ้านคูบ | 16 พ.ค. 60
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2560 (ครั้งที่ 2)
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 16 พ.ค. 60
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ | 16 พ.ค. 60
พิธีปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง 2560
โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม | 16 พ.ค. 60
คำสั่งที่ 77 คำสั่งครูเวรประจำวัน
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 16 พ.ค. 60
คำสั่งที่ 76 เวรยามรับ-ส่ง นักเรียน
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 16 พ.ค. 60
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ | 16 พ.ค. 60
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนขับรถ
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 16 พ.ค. 60
ประกาศ เรื่อง กำหนดปฏิทินโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 16 พ.ค. 60
แจ้ง Facebook โรงเรียนวุฒิวิทยา 2
โรงเรียนวุฒิวิทยา | 16 พ.ค. 60
ท่านผู้อำนวยการเขตและคณะตรวจเยียมโรงเรียน
โรงเรียนวัดไผ่ตัน | 16 พ.ค. 60
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวัดโสมนัส ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนวัดโสมนัส | 16 พ.ค. 60
ผล NT ปี 2557 - 2559
โรงเรียนบ้านซับตารี | 16 พ.ค. 60
การประชุมจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 16 พ.ค. 60
อบรมการจัดทำดอกไม้จันทร์
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 16 พ.ค. 60
การรับเด็กเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 16 พ.ค. 60
รายงานผลการรับนักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 16 พ.ค. 60
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านมาบคล้า | 16 พ.ค. 60
โรงเรียนบ้านมาบคล้าจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ
โรงเรียนบ้านมาบคล้า | 10 พ.ค. 60
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคมเป็นตัวแทน สพม.6ได้รับรางวัลชนะเลิศเปตองทีมชายในรายการเยาวชนไทย
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม | 16 พ.ค. 60
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนไชยาวิทยา | 16 พ.ค. 60
รายชื่อนักเรียน แยกตาม ชื่อกิจกรรมชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2560 (ต่อ 35-37)
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา | 15 พ.ค. 60
รายชื่อนักเรียน แยกตาม ชื่อกิจกรรมชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2560 (1-34)
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา | 15 พ.ค. 60
ประกาศโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สอนวิชาฟิสิ
โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา | 15 พ.ค. 60
รับสม้ครนักเรียน
โรงเรียนสหมิตรพิทยา | 15 พ.ค. 60
รายการอาหารกลางวัน พ.ค. 60
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 15 พ.ค. 60
ตารางเรียนนักเรียน1-2560
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 15 พ.ค. 60
เปิดภาคเรียน 16 พ.ค.2560
โรงเรียนวังกรดพิทยา | 15 พ.ค. 60
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 15 พ.ค. 60
กิจกรรมพบปะผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 | 15 พ.ค. 60
ผู้อำนวยการธนรา สิรธำรงเลิศ ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร ในวันที่ 6 พ.ค. 60
โรงเรียนวัดลาดพร้าว | 15 พ.ค. 60
ทะเบียนลงชื่อรับหนังสื่อยืมเรียน ม.1
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 15 พ.ค. 60
ทะเบียนลงชื่อรับหนังสื่อยืมเรียน ม.2
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 15 พ.ค. 60
ทะเบียนลงชื่อรับหนังสื่อยืมเรียน ม.3
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 15 พ.ค. 60
ทะเบียนลงชื่อรับหนังสื่อยืมเรียน ม.4
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 15 พ.ค. 60
ทะเบียนลงชื่อรับหนังสื่อยืมเรียน ม.5
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 15 พ.ค. 60
ทะเบียนลงชื่อรับหนังสื่อยืมเรียน ม.6
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 15 พ.ค. 60
เรียนรวม
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี | 15 พ.ค. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/607 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th