หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นางเบญจมาพร บุญเดช
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ชุมชนบ้านหนองขุ่น    จ.อุบลราชธานี
นางสาวอัญญาพัชร ใจชื่น
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ชุมชนบ้านหนองขุ่น    จ.อุบลราชธานี
นายภคิน ลดาดกจิรานนท์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ชุมชนบ้านหนองขุ่น    จ.อุบลราชธานี
นางสาววาสนา ศรีจันทร์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านควนสระ    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวณัฐชุดา จันดา
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.นาทรายวิทยาคม    จ.อุดรธานี
นางเพ็ญพรรณ เงาโสภา
ตำหแน่ง : ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านปากเหมือง    จ.เชียงใหม่
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 2,978,219 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,893,833 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,620,493 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,595,840 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,324,250 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,157,506 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,014,259 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,934,433 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,920,927 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,674,911 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,651,742 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,598,330 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,594,599 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,564,976 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,548,265 ครั้ง
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
เข้าชม 1,437,745 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
การรับสมัครนักเรียนเข้าชั้นเรียนอนุาล ชั้นประถมศึกษ่าปีที่ 1 และนักเรียนเรียนร่วม ปีการศึกษา2560
โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) | 10 ม.ค. 60
งานวันครู ประจำปี 2560
โรงเรียนช่องแคพิทยาคม | 09 ม.ค. 60
เรียนแจ้งคณะครู : การบันทึกคะแนนระหว่างภาคเรียน และกลางภาคเรียน ระบบ SGS
โรงเรียนช่องแคพิทยาคม | 09 ม.ค. 60
18 ก.พ.60 : ขอเชิญชวนชุมชนและศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านดอนบมทุกรุ่น ร่วมงานผ้าป่าเพื่อการศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนบม | 09 ม.ค. 60
การปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูปีงบประมาณ 2560
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ | 09 ม.ค. 60
เผยแพร่ข้อมูลครูปาริชาต อุ่นบุญเรือง
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ | 09 ม.ค. 60
นักเรียนไตรภพวิทยาคว้า 5 เหรียญทอง การแข่งขันวิชาการ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 09 ม.ค. 60
วันที่ 9 ม.ค.2560 นายวิมล แปงติ๊บ และนายอุทัย ใจกองคำ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนแม่ตาวกลา
โรงเรียนแม่สอด | 09 ม.ค. 60
วารสารฉบับที่ 8 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส | 09 ม.ค. 60
โรงเรียนไตรภพวิทยา ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET 2558
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 09 ม.ค. 60

โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา | 09 ม.ค. 60
โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา | 09 ม.ค. 60
วิทยาลัยชุมชนสงขลาบริจาคจากสิ่งของช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบภัยพิบัติทางน้ำประจำศูนย์การเรียนอำเภอระโ
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 09 ม.ค. 60
โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา(ปอเนาะนาวง)เชิญร่วมละหมาดญามาอะห์ เมาลิดีนนาบี ตัมมัตอัลกรุอ่าน ขอเชิญ
โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา | 09 ม.ค. 60
ตารางสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๙ (ระดับประถมศึกษา)
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 09 ม.ค. 60
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนักเรียนของโรงเรียนบ้าน เหมืองแบ่ง โดย ดร.อิทธินันท์
โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง | 09 ม.ค. 60
เพิ่มเวลารู้กับทรูปลูกปัญญา
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) | 08 ม.ค. 60
ประกาศเปิดเรียนปกติ 9 มกราคม 2560
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | 08 ม.ค. 60
ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครทดสอบความสามารถทางวิชาการ Pre Woranari '2560
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 07 ม.ค. 60
ข่าวกิจกรรมรอบสัปดาห์ 1-7 มกราคม 2560
โรงเรียนบ้านดงซ่อม | 07 ม.ค. 60
ผลการแข่งขันฟุตบอล 7 สี รอบชิงชนะเลิศ โพธินิมิตวิทยาคม ชนะ สุรศักดิ์มนตรี 4 - 2
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 07 ม.ค. 60
ท่านผู้อำนวยการแน่งน้อย เพ็งพันธ์ แสดงความยินดีกับนักฟุตบอลนักเรียน7คน แชมป์กีฬา7สี สมัยที่ 1
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 07 ม.ค. 60
แจ้งหยุดเรียนวันที่9-10ม.ค.60 เนื่องจากอุทกภัยน้ำท่วม
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 07 ม.ค. 60
เปิดรับสมัครนักเรียนทั้งประจำ และไปกลับ ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 07 ม.ค. 60
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกวิทยาศาสตร์
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 07 ม.ค. 60
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์กำหนด เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม วันที่ 10-11 มกราคม 2560
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ | 07 ม.ค. 60
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ กำหนดสอบเก็บคะแนนกลางเรียนที่ 2/2559 ระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม 2560
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ | 07 ม.ค. 60
ข่าวโพสจากครูสมศรี
โรงเรียนทดสอบ | 07 ม.ค. 60
การจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560
โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา | 07 ม.ค. 60
ีรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนใหม่ปี 2560
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา | 06 ม.ค. 60
6 มกราคม 2560 รร.ทำกิจกรรมวัน Cleaning day
โรงเรียนภูพระบาทวิทยา | 06 ม.ค. 60
แบบครูผู้สอนดีเด่น
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 06 ม.ค. 60
แบบครูดีศรีเขาค้อ
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 06 ม.ค. 60
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 06 ม.ค. 60
เนื้อหาการออกข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 06 ม.ค. 60
รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครู
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 06 ม.ค. 60
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 06 ม.ค. 60
แบบคำร้องขอย้าย
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 06 ม.ค. 60
เผยแพร่ผลงาน นางสาวประภัสรา ประยูรหาญ
โรงเรียนสามหมอวิทยา | 06 ม.ค. 60
ราคากลางปรับปรุงอาคารสถานที่
โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม | 07 ธ.ค. 59
จำนวนข้อสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำแนกตำมรปูแบบข้อสอบ ประจำปีการศึกษา 2559 (สอบ 18-19 กพ.2560
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 06 ม.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 06 ม.ค. 60
รับตรง ระบบคัดตรงจากพื้นที่ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธาณสุข 2560
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 06 ม.ค. 60
รับตรง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปี 2560
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 06 ม.ค. 60
รับตรง60 คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 06 ม.ค. 60
รับตรง หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน ปี 2560
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 06 ม.ค. 60
การสมัครสอบคัดเลือก เข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 06 ม.ค. 60
รับตรงปี 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 06 ม.ค. 60
การรับสมัครนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจําปีการศึกษา 2560
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 06 ม.ค. 60
รวมโครงการ รับตรง 60
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 06 ม.ค. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/595 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th