หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
สพป.ชุมพร เขต 11
โรงเรียนวรเวทยากร
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านศาลา
สพป.เชียงใหม่ เขต 0
โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร)
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนงัวบาวิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 0
โรงเรียนบ้านแม่สุก
สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
นางสาวมณฑา นาคพันธ์ุ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์    จ.สุราษฎร์ธานี
นาสาวพรรทิวา ธรฤทธิ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสุรินทร์ธร วัฎฎกะโปดก
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์    จ.สุราษฎร์ธานี
นางจุไรวัลย์ เรืองสังข์
ตำหแน่ง : อัตราจ้าง
กลุ่ม : ครูพี่เลี้ยงการศึกษาพิเศษ
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)    จ.ชุมพร
นางสาววิชุตา ยังศรีนาค
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)    จ.ชุมพร
นางสาวอัจฉรา ม่วงหมั่นกิจ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)    จ.ชุมพร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 3,189,006 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 2,856,342 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,743,944 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,449,032 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,367,454 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,186,447 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,081,606 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,813,349 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,776,174 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,766,208 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,580,189 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,505,168 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,493,274 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,465,764 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,449,909 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,436,514 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาเทควันโด ชิงถ้วยพระราชทาน 2559
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 19 ก.ย. 59
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1การแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทาน 2559
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 19 ก.ย. 59
อบรมเชิงปฏิบัติงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | 19 ก.ย. 59
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 19 ก.ย. 59
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 19 ก.ย. 59
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลเกี่ยวกับการสอบแก้ตัว,การเรียนซ้ำรายวิชา,การเรียนซ้ำชั้น,การเลื่อนชั้น
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 19 ก.ย. 59
ทุนการศึกษา
โรงเรียนภูพระวิทยาคม | 19 ก.ย. 59
เผยแพร่ข้อมูลนายอนุวัฒน์ ธาตุไพบูลย์
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ | 19 ก.ย. 59
การสอบสนทนาภาษาอังกฤษ
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ | 19 ก.ย. 59
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู2500) ขอขอบพระคุณผู้มีน้ำใจจากพี่ๆแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล ที่มามอบทุนการศึกษ
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) | 19 ก.ย. 59
1คู่มือการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ของ สมป.สพฐ.2553
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา | 19 ก.ย. 59
3OBECQAเอกสารแนวทาง ของ สมป. สพฐ.2557
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา | 19 ก.ย. 59
2TQAเอกสารแนวทาง ของ สมป.สพฐ.2556
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา | 19 ก.ย. 59
การประเมินการอ่านและเขียนนักเรียน ปลายภาค ๑/๕๙
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 19 ก.ย. 59
การพัฒนาการอ่านและเขียนของนักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 19 ก.ย. 59
โครงการ"ซีพีสานฝันปันโอกาส"
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 19 ก.ย. 59
การคัดเลือกเด็กรับรางวัล " เด็กกตัญญูตามรอยพ่อฯ"
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 19 ก.ย. 59
รายงานผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๒ ( ๑ ต.ค.๕๙)
โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก | 18 ก.ย. 59
ประกาศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น
โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก | 18 ก.ย. 59
กิจกรรม Big Brothers
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 18 ก.ย. 59
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เป็นสถานที่การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 18 ก.ย. 59
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างวินัยทางการเงิน
โรงเรียนเมืองหลังสวน | 16 ก.ย. 59
กำหนดการสอบวัดผลและประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 รายละเอียดดังนี้......คลิก
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 16 ก.ย. 59
แบบเสนอรายชื่อกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์-ศิลปฯ66
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 16 ก.ย. 59
วันที่ 16 ก.ย.2559 ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนแม่สอด-ท่าสายลวด และคณะกรรมการการแข่งขันศิลปหัตกรรมกลุ่มแม่
โรงเรียนแม่สอด | 16 ก.ย. 59
เผยแพร่ผลงาน บทเรียนอนุพันธ์ของฟังก์ชัน
โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา | 16 พ.ย. 58
21 ก.ย. 2559 โรงเรียนจัดกิจกรรมค่ายอบรมวิชาการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี | 16 ก.ย. 59
19 ก.ย. 2550 กิจกรรมค่ายอบรมวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี | 09 ก.ย. 59
16 ก.ย. 2559 โรงเรียนจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ระดับชั่น ป.4-6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี | 09 ก.ย. 59
9 ก.ย.2559 โรงเรียนจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะคอมพิวเตอร์/ICT
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี | 01 ก.ย. 59
รายชื่อครูคุมสอบปลายภาคเรียนที่-1-ปีการศึกษา-2559
โรงเรียนวังวิเศษ | 16 ก.ย. 59
ตารางแสดงรายวิชาสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559
โรงเรียนวังวิเศษ | 16 ก.ย. 59
เผยแพร่ผลงาน บทเรียนคอมพิวเตอร์กับงานกราฟิก
โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา | 11 ก.ย. 59
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 16 ก.ย. 59
ข้อมูลทักษะ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง2559
โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย | 16 ก.ย. 59
ข้อมูลทักษะข้อมูลประเพณีไทย2559
โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย | 16 ก.ย. 59
การประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี 2559 วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2559
โรงเรียนบ้านหนองแปก | 16 ก.ย. 59
ข้อมูลทักษะประชาคมอาเซียน2559
โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย | 16 ก.ย. 59
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 วันที่ 20-21 กันยายน 2559 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาห้วยข่า
โรงเรียนบ้านหนองแปก | 16 ก.ย. 59
ASEAN Learning School
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 16 ก.ย. 59
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 4-6 ตุลาคม 2559
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | 15 ก.ย. 59
การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี | 15 ก.ย. 59
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย | 15 ก.ย. 59
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 15 ก.ย. 59
แนวปฏิบัติงานวัดและประเมินผลหลังสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนศรีมหาโพธิ | 15 ก.ย. 59
ประกาศกำหนดสอบปลายภาค 1/2559 ในวันที่ 19 - 23 กันยายน 2559
โรงเรียนศรีมหาโพธิ | 15 ก.ย. 59
ขอเชิญร่วมงาน ราตรีศรีมหาโพธิ 59 ในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.00 น. ณ โรงเรียนศรีมหาโพธิ
โรงเรียนศรีมหาโพธิ | 15 ก.ย. 59
ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙กลุ่มCEOทักษิณกัน
โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) | 15 ก.ย. 59
ด่วน! เปิดรับสมัคร บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร | 15 ก.ย. 59
โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 15 ก.ย. 59
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/621 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th