หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นายกิตติ ดำสนิท
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดคูหาสวรรค์    จ.กำแพงเพชร
นางสาวสุพัตรา ทะมานนท์
ตำหแน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดคูหาสวรรค์    จ.กำแพงเพชร
นางสุขี จุ้ยศรีแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดคูหาสวรรค์    จ.กำแพงเพชร
นางพะเยาว์ คชฤทธิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดคูหาสวรรค์    จ.กำแพงเพชร
นายนรินทร์ ดวงบุบผา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดคูหาสวรรค์    จ.กำแพงเพชร
นายวิวัฒน์ เจริญวงษ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.วัดคูหาสวรรค์    จ.กำแพงเพชร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,350,803 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,313,328 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,413,315 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,248,377 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,236,603 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,159,712 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,083,876 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,032,063 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 960,790 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 946,056 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 931,225 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 892,899 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 882,388 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ครั้งที่ 2
โรงเรียนบ้านตะเบาะ | 27 ส.ค. 57
ใบส่งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเปิดบ้านวิชาการ
โรงเรียนพยุห์วิทยา | 27 ส.ค. 57
นิทาน เรื่อง นนทกคิดแค้น
โรงเรียนเพิ่มวิทยา | 27 ส.ค. 57
ทำไมแมลงวันจึงชอบถูขา
โรงเรียนเพิ่มวิทยา | 27 ส.ค. 57
โทษและพิษภัยของยาเสพติด ตอนที่ 1
โรงเรียนเพิ่มวิทยา | 27 ส.ค. 57
รู้จักไวรัส อีโบลา
โรงเรียนเพิ่มวิทยา | 27 ส.ค. 57
แมวเหมียวเล่าเรื่อง ตอน ไกลปืนเที่ยง
โรงเรียนเพิ่มวิทยา | 27 ส.ค. 57
แมวเหมียวเล่าเรื่อง ตอน อนุสาวรีชัยสมรภูมิ
โรงเรียนเพิ่มวิทยา | 27 ส.ค. 57
รู้จักแผ่นดินไหวให้มากขึ้น
โรงเรียนเพิ่มวิทยา | 27 ส.ค. 57
การอบรมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 27 ส.ค. 57
25 ส.ค. 57 รอง ผอ.หน่วยปฏิบัติกรฝนหลวง จังหวัดขอนแก่น ดินทางมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิัติการฝนหล
โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย | 27 ส.ค. 57
ข่าวฉบับที่ ๘/๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 27 ส.ค. 57
27 ส.ค.2557 การติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557 และการติดตามงาน ICT
โรงเรียนวัดควนเมา | 27 ส.ค. 57
26 ส.ค.2557 ประชุมเครือข่ายรัษฎา ครั้งที่ 6/2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดควนเมา
โรงเรียนวัดควนเมา | 27 ส.ค. 57
ประวัตินักบุญออกัสติน
โรงเรียนมารดาวนารักษ์ | 27 ส.ค. 57
นพค.55 ช่วยพัฒนาแหล่งน้ำ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี | 27 ส.ค. 57
“บทเรียนโปรแกรมการ์ตูน ชุดมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตรา”
โรงเรียนบ้านโกรกลึก | 26 ส.ค. 57
ร่างคำสั่งกลุ่มทักษิณกันทรารมย์ แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มฯ
โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) | 26 ส.ค. 57
วันวิทยาศาสตร์ประจำปี 2557
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 | 26 ส.ค. 57
นายประจักษ์ บัวพันธ์ และคณะครูเยี่ยมบ้านนักเรียน
โรงเรียนบ้านอีเลิศ | 26 ส.ค. 57
โรงเรียนวัดนาวงกับรางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย
โรงเรียนวัดนาวง | 26 ส.ค. 57
นักเรียนรับประกาศนียบัตรการสอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นโท- ตรี พระปริยัติธรรมสนามหลวง
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม | 26 ส.ค. 57
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์นาฎศิลป์ไทย
โรงเรียนบ้านหาดงาม | 26 ส.ค. 57
คว้าแชมป์วอลเล่ย์บอลชาย รายการวิทยุการบินฯ ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 26 ส.ค. 57
การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show I ณ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ หว้ากอ ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 26 ส.ค. 57
พี่ๆจาก ตม.นำนมและเอกสารมาให้
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 26 ส.ค. 57
ฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ จังหวัดมหาสารคาม ปี 2557
โรงเรียนโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 26 ส.ค. 57
ผลการประกวดงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64 ตัวแทนกลุ่มเมืองนครปฐม ได้เป็นตัวแทน 8 รายการ
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า | 26 ส.ค. 57
ขอเชิญชมการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น "จันทบุรีดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก ครั้งที่ 1"
โรงเรียนมัธยมท่าแคลง | 26 ส.ค. 57
ของแสดงความยินดี นักเรียนโรงเรียนวัดไทรงามได้รับเหรียญทองการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้
โรงเรียนวัดไทรงาม | 26 ส.ค. 57
รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
โรงเรียนบ้านซับตารี | 26 ส.ค. 57
การจัดกิจกรรมโครงการค่ายอาชีพ
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา | 26 ส.ค. 57
โรคตาแดง
โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม | 26 ส.ค. 57
โรคไวรัสอีโบลา
โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม | 26 ส.ค. 57
วารสารโรงเรียนปีที่ 14 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม 2557
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 26 ส.ค. 57
วารสารโรงเรียนปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือนมิถุนายน 2557
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 26 ส.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืม กยศ (ปีการศึกษา 2557)
โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา | 26 ส.ค. 57
วารสารโรงเรียนปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2557
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 26 ส.ค. 57
แข่งขันทักษะวิชาการระดับศูนย์เครือข่ายที่ ๑๐ พุทธลีลาบางขัน วันที่ ๒๕-๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนวัดล
โรงเรียนวัดลำนาว | 26 ส.ค. 57
โรงเรียนสุจริต โรงเรียนวัดท่าหัวแหวนฯ
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน(ประจักษ์พงษ์วิทยา) | 26 ส.ค. 57
observe activities at Wat kao wongkai school, Nakornpratom province
โรงเรียนวัดสำเภาทอง | 26 ส.ค. 57
ข้อมูลนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ส.ค. 57
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ส.ค. 57
โครงการจัดประกวดบทความ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ส.ค. 57
การประกวดข้อเขียนบทความประทับใจ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ส.ค. 57
การสำรวจความต้องการวิชาเอก
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ส.ค. 57
ข่้อมูลรับการจัดสรรแท็บเล๊ต
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ส.ค. 57
การประชุม คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา เขตภาคเหนือ
โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดตระพังทอง | 26 ส.ค. 57
รายนามผู้บริจาคทุนอาหารกลางวันถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุ สามเณร
โรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย” | 26 ส.ค. 57
วันที่ 30 ส.ค.57 แข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับกลุ่มวิเศษวิทย์
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ | 26 ส.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/609 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th