หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางสมบัติ สังข์มณี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวอรอุมา ขันธพาลี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาววันดี ถีระแก้ว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวกัญชรส วัฒนพิศิษฐ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางชัชมินทร์ อรรถโสภา
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสนธี ศรีสังข์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.วัดสันติธรรม    จ.นครสวรรค์
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,531,465 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,914,432 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,602,812 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,592,245 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,415,329 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,358,020 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,290,146 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,226,810 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,187,594 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,115,055 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,082,546 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,070,909 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,061,895 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
รายชื่อว่ายน้ำชุด 3
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 25 ก.พ. 58
รายชื่อว่ายน้ำ ชุด 4
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 25 ก.พ. 58
รายชื่อว่ายน้ำ ชุด 5
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 25 ก.พ. 58
รายชื่อว่ายน้ำชุด 6
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 25 ก.พ. 58
การพัฒนาชุดการจัดการเรียนรู้ โดยกิจกรรมโครงงานประกอบสื่อประสม เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อส
โรงเรียนโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา | 09 ก.พ. 58
ประกาศโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี เรื่อง สอบราคาจ้างปูพื้นกระเบื้องอาคารอเนกประสงค์ สปช.201/26
โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี | 25 ก.พ. 58
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน | 25 ก.พ. 58
ขอแสดงความยินดี โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน ที่คว้ารางวัลรองเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแสดงตลก
โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน | 25 ก.พ. 58
บริษัทแอดไวซ์ พีพีคอม แอนด์ โมบาย ส่งความสุขแด่น้อง 25 ก.พ.58
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 25 ก.พ. 58
กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 25 ก.พ. 58
ประกาศ ประกวดราคาสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๑๐ ห้อง และส้วมชาย ๔ ที่/๔๙
โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา) | 25 ก.พ. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ม.4 ปีการศึกษา 2558 โปรแกรมอังกฤษ-คณิตฯ
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 25 ก.พ. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ม.1 ปีการศึกษา 2558 โปรแกรม Intensive
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 25 ก.พ. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ม.1 ปีการศึกษา 2558 โปรแกรมNormal
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 25 ก.พ. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ม.1 ปีการศึกษา 2558 ห้องเรียนพิเศษวิทย์
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 25 ก.พ. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ม.4 ปีการศึกษา 2558 โควตา(วิทย์-คณิต)
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 25 ก.พ. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ม.4 ปีการศึกษา 2558 ห้องเรียนพิเศษวิทย์
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 25 ก.พ. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระหว่างชั้นประถมและมัธยม ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 25 ก.พ. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ป.1 ปีการศึกษา 2558 โปรแกรม Intensive
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 25 ก.พ. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ม.4 ปีการศึกษา 2558 โปรแกรมวิทย์-คณิตฯ
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 25 ก.พ. 58
ประกาศสอบราคาก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนหญิง 6ที่/49
โรงเรียนท่านางแนววิทยายน | 25 ก.พ. 58
ประกาศผลสอบราคาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม พื้น คสล. ปูแกรนิโต้
โรงเรียนท่านางแนววิทยายน | 25 ก.พ. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านซับตะเคียน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สพฐ. (ห้องส้วม 4 ห้อง)
โรงเรียนบ้านซับตะเคียน | 25 ก.พ. 58
ศิษย์เก่าเลี้ยงอาหารกลางวันน้อง 20 ก.พ.58
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 25 ก.พ. 58
ขอเชิญประชุมกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 25 ก.พ. 58
ประกาศโรงเรียนปิดเป็นการภายใน 1 วัน ในวันที่ 27 ก.พ. 2558
โรงเรียนจงฮั้ว | 25 ก.พ. 58
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้ารับการศึกษาใหม่ ประจำปี2558
โรงเรียนจงฮั้ว | 25 ก.พ. 58
โรงเรียนทัพพระยาพิทยารับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนทัพพระยาพิทยา | 25 ก.พ. 58
ค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา 2557 23-24 ก.พ.58
โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร | 25 ก.พ. 58
กิจกรรมวันลูกรัก วันที่ 20 มีนาคม 2558 ณ อาคารอเนกประสงค์ รร.บ้านน้ำเค็ม
โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม( คาร์ฟูร์ บ.บวิคไทย บ.อีดีเอฟ จำกัด อุปถัมภ์ ) | 25 ก.พ. 58
19 กุมภาพันธ์ 2558 การอบรมตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านทรงธรรม | 25 ก.พ. 58
กิจกรรมเดินทางไกลและแรมคืน ลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวอุทยานบ่อน้ำร้อน ต.วังหิน อ.บางขัน
โรงเรียนวัดลำนาว | 11 ม.ค. 58
ข้อมูลประกอบการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านโจรก | 25 ก.พ. 58
ขอแสดงความยินดี
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ | 25 ก.พ. 58
ค่ายยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ | 25 ก.พ. 58
รางวัลกีฬานักเรียนประจำปี 2557
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ | 25 ก.พ. 58
ประกาศนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ตามกฏหมาย
โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ | 08 พ.ย. 57
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์กรมพลศึกษา
โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 | 25 ก.พ. 58
แนวทางการจัดวิชา IS2
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 25 ก.พ. 58
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference :TOR) งานก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเร
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น | 25 ก.พ. 58
เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารเรียน 108ล./30
โรงเรียนบ้านอำเภอ | 25 ก.พ. 58
ประกาศสอบราคาจ้าง ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบสปช. 205/26 และโรงฝึกงานแบบกรมสามัญ
โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว | 25 ก.พ. 58
เผยแพร่ผลงานวิชาการ (คุณครูอรทัย ทรงหาคำ)
โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต | 20 ธ.ค. 56
กิจกรรม โอเพนเฮาส์
โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง | 25 ก.พ. 58
กิจรรมปัจฉิมนิเทศ ม.6 5-6 มีนาคม 2558
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8 | 25 ก.พ. 58
ประกาศ การฝึกซ้อมการแสดงนักเรียนร่วมงานเกียรติภูมิปทุมคงคา สมุทรปราการปีการศึกษา 2557
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 25 ก.พ. 58
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านจันลม | 25 ก.พ. 58
กิจรรมปัจฉิมนิเทศ ม.3 3-4 มีนาคม 2558
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8 | 25 ก.พ. 58
ประกาศ โรงเรียนบ้านหนองหลัก เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารเอนกประสงค์
โรงเรียนบ้านหนองหลัก | 25 ก.พ. 58
บัญชีแนบท้ายคำสั่ง NT ประถมศึกษา
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 25 ก.พ. 58
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/662 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th