หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านโสกคูณ
สพป.อุดรธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10

กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดบ้านใหม่    จ.พิษณุโลก
นางสาวนพพร ปรีชา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โยธินบูรณะ อ่างทอง    จ.อ่างทอง
นาย ไสว ขาวผ่อง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8    จ.ราชบุรี
นางสาวญนันทพร บุญสงค์
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 1/2
กลุ่ม : ฝ่ายวิชาการปฐมวัย
ร.ร.กมลลักษณ์    จ.บุรีรัมย์
นางสาวกัญชพร ธนินบุญญาพร
ตำหแน่ง : บรรณารักษศาสตร์และสานิเทศศาสตร์
กลุ่ม : ฝ่ายวิชาการประถมศึกษา
ร.ร.กมลลักษณ์    จ.บุรีรัมย์
นางสาวสุรัชวดี สัเล
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ-ครุภัณฑ์
กลุ่ม : ฝ่ายงบประมาณ
ร.ร.กมลลักษณ์    จ.บุรีรัมย์
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,587,665 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,056,475 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,661,138 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,659,396 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,472,783 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,400,167 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,270,533 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,247,645 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,172,290 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,155,750 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,149,188 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,121,664 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
กำหนดการเปิดเทอม วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม | 15 เม.ย. 58
ผ้าป่าทำถนนคอนกรีต
โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า | 15 เม.ย. 58
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนปลาปากวิทยา | 14 เม.ย. 58
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
โรงเรียนปลาปากวิทยา | 14 เม.ย. 58
รายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ (ต่อ)
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 14 เม.ย. 58
รายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ (ต่อ)
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 14 เม.ย. 58
รายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 14 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) | 14 เม.ย. 58
โรงเรียนบ้านซอย 2 เปิดภาคเรียนที่ 1/2558 วันที่ 14 พฤษภาคม 2558
โรงเรียนบ้านซอย 2 | 14 เม.ย. 58
ตารางสอนและตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 14 เม.ย. 58
สุขสันต์วันสงกรานต์ปีใหม่ของไทย
โรงเรียนวัดนางแก้ว | 13 เม.ย. 58
ผ้าป่าทอดวัดกนองไผ่13เมษายน2558 =179,999บาท
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ | 13 เม.ย. 58
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เสริมเขี้ยวเล็บ และเตรียมรับนักเรียนปีการศึกษา 2558
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 13 เม.ย. 58
สุขศึกษา จรัล โครงการสู่ความเป็นเลิศสุขศึกษา
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 12 เม.ย. 58
สุขศึกษา จรัล โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพละ58
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 12 เม.ย. 58
วิทย์ อำภาพร โครงการพัฒนาห้องเรียน58
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 12 เม.ย. 58
วิทย์ อำภาพร โครงการพัฒนาทักษะและฟิสิกส์58
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 12 เม.ย. 58
วิทย์ อัจฉรา โครงการคลินิกวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา2558 (1)
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 12 เม.ย. 58
วิทย์ รุ่งศักดิ์ โครงการทัศนศึกษาวิทยาศาสตร์ 2558 (1)
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 12 เม.ย. 58
วิชาการ อุดร โครงการนิเทศ และสังเกตการสอน
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 12 เม.ย. 58
วิชาการ อบรมครูด้านการพัฒนาหลักสูตรและตัวชี้วัดการเรียน
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 12 เม.ย. 58
วิชาการ โครงการการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 12 เม.ย. 58
ภาษาไทย แสงเดือน โครงการส่งเสริมทักษะผู้เรียนตามวันสำคัญทางภาษาไทย
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 12 เม.ย. 58
ภาษาไทย พิชญา แบบโครงการส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางวิชาการ 58
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 12 เม.ย. 58
ปี2558
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 12 เม.ย. 58
ประกัน โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 12 เม.ย. 58
บริหารบุคคล ครูสุนันท์ โครงการสานใจรัก
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 12 เม.ย. 58
แผนปฏิบัติการ ของครูมานพ และงานวิชาการ 58
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 12 เม.ย. 58
แผนปฏิบัติการEng
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 12 เม.ย. 58
ต่างประเทศ โครงการห้องเรียนคุณภาพ ปิญาณี (2)
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 12 เม.ย. 58
ต่างประเทศ โครงการวงคำศัพท์สู่อาเซียน ปิญาณี (2)
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 12 เม.ย. 58
ต่างประเทศ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปิญาณี (3)
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 12 เม.ย. 58
ต่างประเทศ โครงการจัดป้ายนิเทศเพื่อการเรียนรู้ ปิญาณี (2)
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 12 เม.ย. 58
ต่างประเทศ โครงการกิจกรรมทางวิชาการ วันสำคัญภาษาอังกฤษ ปิญาณี (2)
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 12 เม.ย. 58
ต่างประเทศ โครงการ English camp ปิญาณี (1)
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 12 เม.ย. 58
โครงการจากครูสุวัฒนา
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 12 เม.ย. 58
โครงการปี 57 (1)
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 12 เม.ย. 58
โครงการ พัฒนาวงดุริยางค์โรงเรียน
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 12 เม.ย. 58
คณิตศาสตร์ อุดร โครงการค่ายคณิตศาสตร์ (1)
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 12 เม.ย. 58
คณิตศาสตร์ อุดร โครงการ gsp (1)
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 12 เม.ย. 58
คณิต โครงการ MAN OF THE MATHS 2558 (1)
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 12 เม.ย. 58
กิจการนักเรียน โครงการห้องเรียนสีขาว58
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 12 เม.ย. 58
กิจการนักเรียน โครงการโรงเรียนธนาคารบ้านไร่พิทยาคม58 (1)
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 12 เม.ย. 58
กิจการนักเรียน โครงการรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติด 58
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 12 เม.ย. 58
กิจการนักเรียน โครงการพัฒนาความเข็มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 58
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 12 เม.ย. 58
กิจกรรมนักเรียน โครงการลูกเสือปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 12 เม.ย. 58
การงาน อาทิตยา โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 12 เม.ย. 58
การงาน อาทิตย โครงการทูบีนัมเบอร์วัน
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 12 เม.ย. 58
การงาน อาทิตย โครงการซ่อมและบำรุงคอมพิวเตอร์
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 12 เม.ย. 58
การงาน พรธนาวดี โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนงานประดิษฐ์
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 12 เม.ย. 58
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/682 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th