หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดเขาผาแรต
สพป.อุทัยธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
นางสุพรรณี อ่อนจาก
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่1
ร.ร.วัดลานบุญ    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวรัตนาภรณ์ ถิรวงศ์วรรณ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่1
ร.ร.วัดลานบุญ    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวยุพาพัชร์ คล้ายลักษณ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่1
ร.ร.วัดลานบุญ    จ.กรุงเทพมหานคร
นางพวงเพชร์ ฟองมะณี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่1
ร.ร.วัดลานบุญ    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวจิราภรณ์ ศรีวารินทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ครูสายชั้นอนุบาล1
ร.ร.วัดลานบุญ    จ.กรุงเทพมหานคร
นางญพิภานันท์ ป้อมงาม
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ครูสายชั้นอนุบาล2
ร.ร.วัดลานบุญ    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,959,974 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,453,500 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 2,065,816 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,000,220 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,938,916 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,876,542 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,692,205 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,500,456 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,439,994 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,434,970 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,363,766 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,319,357 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,279,105 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,252,212 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 08 ก.พ. 59
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่3(เหรียญทอง)การแข่งขันตลก แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศครั้งที่ 65
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 | 08 ก.พ. 59
ค่าย O-NET ศูนย์ PEER
โรงเรียนดงบังวิทยา | 08 ก.พ. 59
โรงเรียนบ้านพันเสา นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ในกลุ่มโรงเรียนขยายโ
โรงเรียนบ้านพันเสา | 08 ก.พ. 59
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2559
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม | 08 ก.พ. 59
ประชุมครูผู้สอนในระดับชั้นป.3 และป.6 เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมสอนเสริมเติมสุขเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สู
โรงเรียนบ้านพันเสา | 08 ก.พ. 59
ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) เรื่อง สอบราคาหนังสือเรียนจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) | 08 ก.พ. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบเป็นครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทย ร.ร.ปลาปากวิทยา ประจำปี ๒๕๕๙
โรงเรียนปลาปากวิทยา | 08 ก.พ. 59
งานปิดทองฝังลูกนิมิต วัดยางน้ำกลัดใต้
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ | 07 ก.พ. 59
งานตลาดนัดวิชาการ ปี 2559
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ | 07 ก.พ. 59
การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ รร.เครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศก. ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 07 ก.พ. 59
ความคืบหน้าการก่อสร้าง ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม | 07 ก.พ. 59
ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่สอน -สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร
โรงเรียนแหลมบัววิทยา | 07 ก.พ. 59
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันทักษะลูกเสือสามัญ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชา
โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล) | 06 ก.พ. 59
โรงเรียนดอนไชยวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่1 - 5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) | 06 ก.พ. 59
นายนพดล ฤทธิโสม ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าเยี่ยมให้กำลังใจและคำแนะนำในการติว o-net
โรงเรียนวัดไผ่ตัน | 06 ก.พ. 59
เงื่อนไขนักเรียนโควตา และนักเรียนความสามารถพิเศษ
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย | 05 ก.พ. 59
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา หน้า 3
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย | 05 ก.พ. 59
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา หน้า 2
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย | 05 ก.พ. 59
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา หน้า 1
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย | 05 ก.พ. 59
ตารางสอบนักเรียนห้องเรียนพิเศษและคะแนนรายวิชา
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย | 05 ก.พ. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย | 05 ก.พ. 59
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา | 05 ก.พ. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเช้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) | 05 ก.พ. 59
รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 และ ปวช.1 ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 05 ก.พ. 59
การบันทึกคะแนนผ่านระบบ SGS
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 05 ก.พ. 59
สารสนเทสโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ปี 2557
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 05 ก.พ. 59
เอกสารรายงานประเมิน 15 มาตรฐาน
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 05 ก.พ. 59
รายชื่อนักเรียนว่ายน้ำรุ่น 1
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 05 ก.พ. 59
รายชื่อนักเรียนว่ายน้ำรุ่น 2
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 05 ก.พ. 59
รายชื่อนักเรียนว่ายน้ำ รุุ่น 3
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 05 ก.พ. 59
รายชื่อนักเรียนว่ายน้ำ รุ่น 4
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 05 ก.พ. 59
รายชื่อนักเรียนว่่ายน้ำ รุ่น 5
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 05 ก.พ. 59
รายชื่อนักเรียนว่ายน้ำ รุ่น 6
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 05 ก.พ. 59
รายชื่อนักเรียนว่ายน้ำ รุ่น 7
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 05 ก.พ. 59
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 05 ก.พ. 59
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 การคำนวณคะแนนแอดมิชชั่นและสัดส่วนคะแนนแอดมิชชั่นปีการศึกษา 2559
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 05 ก.พ. 59
ประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (Gited Program:GP) ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่1และชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่1
โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ | 05 ก.พ. 59
ประกาศตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวว่าง
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 05 ก.พ. 59
รหัสกรอกจุดเน้นสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 05 ก.พ. 59
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม | 05 ก.พ. 59
๒ - ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ สอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘
โรงเรียนไชยาวิทยา | 05 ก.พ. 59
๑๘ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ กิจกรรมลูกเสือ ระดับ ม.๒ ค่ายวิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนไชยาวิทยา | 05 ก.พ. 59
๑๐ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ กิจกรรมลูกเสือ ระดับ ม.๓ จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนไชยาวิทยา | 05 ก.พ. 59
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ กิจกกรรมลูกเสือ ระดับ ม.๑
โรงเรียนไชยาวิทยา | 05 ก.พ. 59
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม | 05 ก.พ. 59
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา | 05 ก.พ. 59
ครูเกษียณ ปี 2559
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 05 ก.พ. 59
ครูเกษียณ ปี 2557 (เกษียณก่อนกำหนด)
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 05 ก.พ. 59
ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่1และชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่4 ปี 2559
โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ | 05 ก.พ. 59
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/581 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th