หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนภูพระวิทยาคม
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
น.ส.อัจจิมา วงษ์จำปา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
นายคณาวุฒิ กังวาล
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
นางสาวปิยะนาถ นามละคร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.หนองหิ้งพิทยา    จ.บึงกาฬ
น.ส.ละเอียด กังวานทวีทรัพย์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
นางสาววรัญญา บุญถิ่น
ตำหแน่ง : พี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาล
กลุ่ม : พี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาล
ร.ร.ชุมชนวัดขันเงิน    จ.ชุมพร
นายสมพล อรรถกุล
ตำหแน่ง : ช่างสี ระดับ 4
กลุ่ม : บุคลากร
ร.ร.อนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ    จ.ราชบุรี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,300,907 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,000,743 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,982,525 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,507,347 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,327,042 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,271,627 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,125,283 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,073,067 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,905,224 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,858,508 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,798,611 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,768,919 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,751,460 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,726,000 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,673,549 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
วันที่ 7 ก.ย.2560 นายวิมล แปงติ๊บ ร่วมงานมุทิตาจิต วันเกษียณ อายุ ข้าราชการ ของ สพป.ตาก เขต 2 ณ โรง
โรงเรียนแม่สอด | 10 ก.ย. 60
วันที่ 9 ก.ย.2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 จัดสอบครูพี่เลี้ยง ครูอัตราจ้างวิทย
โรงเรียนแม่สอด | 10 ก.ย. 60
อบรมจริยธรรม
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ | 10 ก.ย. 60
โครงการน้ำดื่มที่สะอาด
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ | 10 ก.ย. 60
กำหนดการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ | 09 ก.ย. 60
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 จตภูมิทุ่งสง ณโรงเรียนวัดก้างปลา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 09 ก.ย. 60
กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายลำน้ำห้วยโคน นิเทศเยี่ยมชั้นเรียนครั้งที่ ๒
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา | 08 ก.ย. 60
28 ก.ย. 60 การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.(ตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ)
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง | 08 ก.ย. 60
21 ก.ย. 60การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนและยกย่องเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง | 08 ก.ย. 60
Logbook แบบบันทึกการพัฒนางานจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ PLC
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 08 ก.ย. 60
เดี่ยวระนาดเอก เพลง พาร์หมเข้าโบส โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม
โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม | 08 ก.ย. 60
เดี่ยวซอด้วงเพลงแร้งกระพือปีก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม | 08 ก.ย. 60
การแสดงเดี่ยวขลุ่ยพม่าเขวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม
โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม | 08 ก.ย. 60
แจ้งการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 08 ก.ย. 60
การนิเทศฯโรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวม (เด็กพิเศษ)
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 08 ก.ย. 60
มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจนจากชุมชน
โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) | 08 ก.ย. 60
มอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้าง
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 08 ก.ย. 60
มอบทุนการศึกษานักเรียนขาดแคลน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 08 ก.ย. 60
ทวง รายงานการประเมินการอ่าน-เขียน ครั้งที่ ๒
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 08 ก.ย. 60
ครูชาวต่างชาติคนใหม่
โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) | 08 ก.ย. 60
ประกาศโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง เรื่อง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง | 08 ก.ย. 60
ประกาศ การใช้มาตรฐานปีการศึกษา 2560
โรงเรียนพยุห์วิทยา | 08 ก.ย. 60
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
โรงเรียนวัดนางแก้ว |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2558
โรงเรียนวัดครุใน | 08 ก.ย. 60
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2558
โรงเรียนวัดครุใน | 08 ก.ย. 60
มูลนิธิครูของแผ่นดินมอลโล่รางวัล "คุรุชนคนดีของแผ่นดิน" ให้ท่านผู้อำนวยการ สมชาย ทองสุทธิ์
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม | 08 ก.ย. 60
เยาวชนดีเด่นประจำปี 2561
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ | 07 ก.ย. 60
Youths@NGT
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ | 07 ก.ย. 60
ร่วมกันแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ | 07 ก.ย. 60
จดหมายข่าว วสค. ประจำเดือน กันยายน 2560
โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร | 07 ก.ย. 60
วันสถาปนาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร ครบรอบ 41 ปี
โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร | 07 ก.ย. 60
กิจกรรมวันยอดนักออม โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร จัดกิจกรรมวันยอดนักออม โดยมีนายประทีป อุ่ยเจริญ นายอำเ
โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร | 07 ก.ย. 60
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร | 07 ก.ย. 60
แจ้ง... จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.วังสามหมอ จะทำการตัดกระแสไฟฟ้า ตั้งแต่เวลา 12.00 - 16.00 น. ของวันท
โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร | 07 ก.ย. 60
ชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันระบายสีภาพในวันแม่แห่งชาติ บริษัท ลำปางเสรีกรุ๊ป จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2560
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 07 ก.ย. 60
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 07 ก.ย. 60
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันวอลเลย์บอล กีฬานักเรียน นักศึกษา ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจัง
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 07 ก.ย. 60
เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1 “การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย” ตัวแทนจังหวัดลำปาง ไปแข่งขันระดับภาค ณ
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 07 ก.ย. 60
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด “หนูน้อยนอร์ทเทิร์น” 2560
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 07 ก.ย. 60
เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันมารยาทไทย การแข่งขันทักษะวิชาการเครือข่ายสถานศึกษาเอกชนจังหวัด
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 07 ก.ย. 60
คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน Microsoft Word งานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง 2560
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 07 ก.ย. 60
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนไทย (ภาคเหนือ) NTJGF Junior Golf Championship#4/201
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 07 ก.ย. 60
คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันเทควันโด ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราช
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 07 ก.ย. 60
คู่มือการบริหารงาน 4 ฝ่าย
โรงเรียนวัดนางแก้ว |
มอหมายการนิเทศภายในประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 07 ก.ย. 60
ตารางสอบปลายภาคเรียน1/2560 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 07 ก.ย. 60
ตารางสอบปลายภาคเรียน1/2560 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 07 ก.ย. 60
ตารางสอบปลายภาคเรียน1/2560 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 07 ก.ย. 60
ตารางสอบปลายภาคเรียน1/2560 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 07 ก.ย. 60
ตารางสอบปลายภาคเรียน1/2560 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 07 ก.ย. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/625 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th