หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นางสาวสุดา อินธิโคตร
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี๘๔พรรษา    จ.มุกดาหาร
กิ่งเพ็ชร เมืองโคตร
ตำหแน่ง : ช่างปูนชั้น 4/นักการภารโรง
กลุ่ม : ช่างปูนชั้น 4/ นักการภารโรง
ร.ร.สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี๘๔พรรษา    จ.มุกดาหาร
นางสมญา ดูล๊ะ
ตำหแน่ง : รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทวี
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านนาทวี    จ.สงขลา
นางอารี แก้ววิจิตร
ตำหแน่ง : รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทวี
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านนาทวี    จ.สงขลา
นางสาวกาลีย๊ะ มอลอ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ครูสายชั้น ป.4
ร.ร.บ้านนาทวี    จ.สงขลา
นายณัฐนันท์ ทองแก้ว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดดอกไม้    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,379,371 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,142,308 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,088,354 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,571,035 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,396,105 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,296,774 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,195,607 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,109,752 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,990,829 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,960,818 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,828,282 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,822,622 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,793,104 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,757,286 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,711,759 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโนนประทาย ประกาศเผยแพร่ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
โรงเรียนบ้านโนนประทาย | 13 พ.ย. 60
ตารางสอน 2 ปี 2560
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 13 พ.ย. 60
ตารางเรียน 2 ปี 2560
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 13 พ.ย. 60
ลูกศีลาฯ คนเก่ง ได้รับรางวัลเหรีญทองชนะเลิศ
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ | 13 พ.ย. 60
วารสารโรงเรียนปีที่ 17 ฉบับที่ 6 เดือน ตุลาคม 2560
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 13 พ.ย. 60
น้ำยาเอนกประสงค์
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม | 13 พ.ย. 60
คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ที่ 372 /2560
โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย | 13 พ.ย. 60
ขอเชิญคณะกรรมการจัดงานและคณะกรรมตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ประถม)ประชุม
โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย | 13 พ.ย. 60
สถานศึกษาต้นแบบ
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ | 12 พ.ย. 60
งานประเพณีลอยกระทง วัดจันทนาราม จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 12 พ.ย. 60
วันที่ 14-17 ตุลาคม 2560 เป็นวิทยากรอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ BTC สำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 11 พ.ย. 60
รองผู้ว่าฯ กทม. ตรวจการปรับปรุงโรงเรียน
โรงเรียนวัดไผ่ตัน | 11 พ.ย. 60
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดไผ่ตัน | 11 พ.ย. 60
คณะกรรมการพัฒนางานโรงเรียน
โรงเรียนวัดไผ่ตัน | 11 พ.ย. 60
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านโคกม้า | 10 พ.ย. 60
ลิงค์ ดาวน์โหลด ข้อสอบ O-NET ปี2551-2559
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 10 พ.ย. 60
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์
โรงเรียนบ้านซอย 2 | 10 พ.ย. 60
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โภชนาการ (รอบ2)
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม | 10 พ.ย. 60
ประกาศโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ เรื่องรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งยาม
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ | 10 พ.ย. 60
รายงานผลการดำเนินงานเรีื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม | 03 ต.ค. 60
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคลากรเสริมการสอน งบ อบจ.
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี | 10 พ.ย. 60
นโยบาย ดร.ดร อาดุลย์ พรมแสง ผอ สพป สงขลา เขต 3
โรงเรียนบ้านนาทวี | 10 พ.ย. 60
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล
โรงเรียนนบพิตำวิทยา | 10 พ.ย. 60
วันที่ 9 พ.ย.2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นายอุทัย ใจกองคำ พร้อมด้วยคณะครูโรงเร
โรงเรียนแม่สอด | 09 พ.ย. 60
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
โรงเรียนบ้านบางเป้า | 09 พ.ย. 60
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2560
โรงเรียนบ้านบางเป้า | 09 พ.ย. 60
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559
โรงเรียนบ้านบางเป้า | 09 พ.ย. 60
รอข้อมูล
โรงเรียนวัดไผ่ตัน | 09 พ.ย. 60
รอข้อมูล
โรงเรียนวัดไผ่ตัน | 09 พ.ย. 60
23 ตุลาคม 2560 วางพวงมาลาถวายความเคารพ เนื่องในพิธีวันปิยมหาราช
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 09 พ.ย. 60
การอบรมภาษาอังกฤษ รุ่นที่ ๑๒
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 พ.ย. 60
การวัดความสวามารถการอ่านและเขียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 พ.ย. 60
การรายงานข้อมูลนักเรียนพิการ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 พ.ย. 60
การเคลือบหลุมร่องฟันนักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 พ.ย. 60
การเข้าชมนิทรรศการงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 พ.ย. 60
โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรมไทย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 พ.ย. 60
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ | 09 พ.ย. 60
การจัดกิจกรรม
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 พ.ย. 60
สนามสอบธรรมศึกษา โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. 20 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร | 09 พ.ย. 60
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 พ.ย. 60
หนังสือรับรองสมัครเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561(เอกสารคู่ใบสมัคร)
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 09 พ.ย. 60
หนังสือรับรองสมัครเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561(เอกสารคู่ใบสมัคร)
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 09 พ.ย. 60
ประชาสัมพันธ์โครงการสิงห์แดงสัญจร ครั้งที่ 9
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา | 09 พ.ย. 60
เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล | 08 พ.ย. 60
ผู้อำนวยการเขตพญาไท ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
โรงเรียนวัดไผ่ตัน | 08 พ.ย. 60
ประกาศผลการ ประกวดราคาจ้าง ประกวดราคา ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม | 08 พ.ย. 60
ประกาศผลการ ประกวดราคาจ้าง ประกวดราคา อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม | 08 พ.ย. 60
วันที่ 8 พ.ย.2560 นายวิมล แปงติ๊บ พร้อมด้วยครูวิชาการประจำช่วงชั้น ป 1-2 , ป 4-6 และมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนแม่สอด | 08 พ.ย. 60
คุณครูสุนทร พูลเพิ่ม ได้รับรางวัลโครงการครูดีปูชนียบุคคล รางวัล สก.สค. ปี ๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านปะอาว | 08 พ.ย. 60
5/09/2559วันดี วันศรี มิ่งมงคล โรงเรียนบ้านปะอาว ตั้งเสาเอกก่อสร้างอาคาร
โรงเรียนบ้านปะอาว | 08 พ.ย. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/639 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th