หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางสุปราณี จอมคำสิงห์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์    จ.ร้อยเอ็ด
นางสาวอัญชลี เก่งพนา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วังตะเคียนประชานุสรณ์    จ.กำแพงเพชร
นายพสิษฐ์ จรูญพงษ์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สามพร้าววิทยา    จ.อุดรธานี
นางสาวพิชาภัค จันศรีดา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ไขศรีปราโมชอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
นางณัฐธิดา หมัดนุรักษ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ไขศรีปราโมชอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวกัญญาภัค แซ่ขอ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ไขศรีปราโมชอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,392,235 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,323,350 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,493,187 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,482,510 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,397,680 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,258,277 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,188,306 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,164,249 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,076,354 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,039,631 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,005,183 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 964,670 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 964,454 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 903,343 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 ม.6/3 - ม.6/4
โรงเรียนวังวิเศษ | 26 ต.ค. 57
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 ม.6/1 - ม.6/2
โรงเรียนวังวิเศษ | 26 ต.ค. 57
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 ม.5/3 - ม.5/4
โรงเรียนวังวิเศษ | 26 ต.ค. 57
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 ม.5/1 - ม.5/2
โรงเรียนวังวิเศษ | 26 ต.ค. 57
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 ม.4/3 - ม.4/4
โรงเรียนวังวิเศษ | 26 ต.ค. 57
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 ม.4/1 - ม.4/2
โรงเรียนวังวิเศษ | 26 ต.ค. 57
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 ม.3/4 - ม.3/5
โรงเรียนวังวิเศษ | 26 ต.ค. 57
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 ม.3/2- ม.3/3
โรงเรียนวังวิเศษ | 26 ต.ค. 57
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 ม.2/5 - ม.3/1
โรงเรียนวังวิเศษ | 26 ต.ค. 57
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 ม.2/3 - ม.2/4
โรงเรียนวังวิเศษ | 26 ต.ค. 57
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 ม.2/1 - ม.2/2
โรงเรียนวังวิเศษ | 26 ต.ค. 57
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 ม.1/5 - ม.1/6
โรงเรียนวังวิเศษ | 26 ต.ค. 57
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 ม.1/3 - ม.1/4
โรงเรียนวังวิเศษ | 26 ต.ค. 57
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 ม.1/1 - ม.1/2
โรงเรียนวังวิเศษ | 26 ต.ค. 57
ขอเชิญประชุม
โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา | 26 ต.ค. 57
ขอเชิญคณะครู/นักเรียน ไปร่วมงานทอดกฐิน ณ วัดบ้านนา วันที่ 2 พย.57 เวลา 09.00 น.
โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา | 26 ต.ค. 57
ประกาศจากฝ่ายกิจการนักเรียน
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 26 ต.ค. 57
ขอเชิญประชุม
โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา | 26 ต.ค. 57
ขอเชิญคณะครูทุกท่าน ไปร่วมประชุมรับฟังนโยบายของ ผอ.เขต ในวันที่ 29 ตค.57 ณ รร.ชุมชนคงวิทยา เวลา 08
โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา | 26 ต.ค. 57
กฐิน
โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า | 26 ต.ค. 57
ตารางเรียน 2/2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
โรงเรียนธงธานี | 26 ต.ค. 57
ตารางเรียน 2/2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
โรงเรียนธงธานี | 26 ต.ค. 57
ตารางเรียน 2/2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
โรงเรียนธงธานี | 26 ต.ค. 57
ตารางเรียน 2/2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4
โรงเรียนธงธานี | 26 ต.ค. 57
ตารางเรียน 2/2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
โรงเรียนธงธานี | 26 ต.ค. 57
ตารางเรียน 2/2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
โรงเรียนธงธานี | 26 ต.ค. 57
ตารางเรียน 2/2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
โรงเรียนธงธานี | 26 ต.ค. 57
ตารางเรียน 2/2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
โรงเรียนธงธานี | 26 ต.ค. 57
ตารางเรียน 2/2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
โรงเรียนธงธานี | 26 ต.ค. 57
ตารางเรียน 2/2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
โรงเรียนธงธานี | 26 ต.ค. 57
ตารางเรียน 2/2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
โรงเรียนธงธานี | 26 ต.ค. 57
ตารางเรียน 2/2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
โรงเรียนธงธานี | 26 ต.ค. 57
ตารางเรียน 2/2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
โรงเรียนธงธานี | 26 ต.ค. 57
ตารางเรียน 2/2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
โรงเรียนธงธานี | 26 ต.ค. 57
ตารางเรียน 2/2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
โรงเรียนธงธานี | 26 ต.ค. 57
ตารางเรียน 2/2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
โรงเรียนธงธานี | 26 ต.ค. 57
ตารางเรียน 2/2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
โรงเรียนธงธานี | 26 ต.ค. 57
ตารางเรียน 2/2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
โรงเรียนธงธานี | 26 ต.ค. 57

โรงเรียนสภาราชินี 2 | 25 ต.ค. 57

โรงเรียนสภาราชินี 2 | 25 ต.ค. 57

โรงเรียนสภาราชินี 2 | 25 ต.ค. 57

โรงเรียนสภาราชินี 2 | 25 ต.ค. 57
23 ตุลาคม 2557
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 25 ต.ค. 57
23 ตุลาคม 2557
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 25 ต.ค. 57
โรงเร่ียนไกรภักดีวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 57
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม | 25 ต.ค. 57
วันที่ 31 ตุลาคม 2557 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านสวรรค์ เวลา 14.00 น. ณ โรงอาหารโรง
โรงเรียนบ้านสวรรค์ | 25 ต.ค. 57
โรงเรียนบ้านสวรรค์ เปิดทำการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 31 ตุลาคม 2557
โรงเรียนบ้านสวรรค์ | 25 ต.ค. 57
7 ทริคขับรถท้าลมหนาวเลี่ยง ”หลับใน” : มือใหม่หัดขับรถไรให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจากอาการ ”หลับใน”
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 25 ต.ค. 57
รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอก ปฐมวัย
โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ | 25 ต.ค. 57
ยินดีต้อนรับเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ในวันจันทร์ที่ 3 เดือนพฤศจิกายน 2557
โรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ) | 25 ต.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/634 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th