หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นายนิยม พิมลไทย
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคอมพิวเตอร์
ร.ร.ชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503)    จ.สงขลา
นางสาวกนกพร เหลืองพิทักษ์
ตำหแน่ง : ครูจ้างสอน
กลุ่ม : บุคลากรทางการศึกษา
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
นางสาวณพชร แผนสมบูรณ์
ตำหแน่ง : ครูธุรการ
กลุ่ม : บุคลากรทางการศึกษา
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
นางสาวสุชาดา โภคา
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่ม : บุคลากรทางการศึกษา
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
นายประจักษ์ ชุมสงฆ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
นายอานนท์ แผนสมบูรณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 3,540,364 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 2,940,581 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,854,542 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,576,167 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,527,163 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,295,450 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,134,081 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,947,669 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,881,836 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,873,931 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,647,447 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,610,894 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,563,771 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,545,447 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,525,490 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,523,297 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
นายประสาร เมืองเหลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจตร รับโล่รางวัล
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร | 01 ธ.ค. 59
ราคากลางปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม | 25 พ.ย. 59
Project Approach "ใบไม้"อ.3/1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 01 ธ.ค. 59
Project Approach "ฟ ฟัน"อ.1/2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 01 ธ.ค. 59
Project Approach "โครงการหลวงดอยคำ"อ.3/2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 01 ธ.ค. 59
ราคากลางขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม | 21 พ.ย. 59
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ The 1 Book E - Library
โรงเรียนอุเทนพัฒนา | 01 ธ.ค. 59
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ The 1 Book E - Library
โรงเรียนอุเทนพัฒนา | 01 ธ.ค. 59
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบรรณารักษ์
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 01 ธ.ค. 59
โรงเรียน ช.น. เป็นตัวแทนไปแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาค ๖ รายการ ที่จังหวัดระนอง ๒๐-๒๓ พ.ย. ๕๙
โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ | 01 ธ.ค. 59
การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2560
โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ | 01 ธ.ค. 59
ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่ครัว เพื่อประกอบอาห
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู | 01 ธ.ค. 59
ประกาศโรงเรียนเทพสถิตวิทยา สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูแบบแฟลต
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา | 01 ธ.ค. 59
ประกาศโรงเรียนเทพสถิตวิทยา สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย นักเรียนหญิง
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา | 01 ธ.ค. 59
วันสิ่งแวดล้อมไทย
โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม(วัฒนรวมวิทยา) | 01 ธ.ค. 59
พิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม(วัฒนรวมวิทยา) | 01 ธ.ค. 59
โครงการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2559
โรงเรียนบ้านซับตารี | 30 พ.ย. 59
ประกาศโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างซ่อมแซมบ้าน
โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี | 30 พ.ย. 59
ประกาศ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม
โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี | 30 พ.ย. 59
การประกวดดนตรีไทย ครั้งที่ ๓
โรงเรียนบ้านเนินกรวด | 30 พ.ย. 59
ประชาสัมพันธ์.....การเปิดรับสมัครการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 30 พ.ย. 59
รวมภาพกิจกรรม โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี ประจำปี 2559
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 30 พ.ย. 59
จัดกิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พ.ย. 59
โรงเรียนบ้านพันเสา | 30 พ.ย. 59
ผู้อำนวยการฯ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
โรงเรียนบ้านพันเสา | 30 พ.ย. 59
แบบฟอร์ม บันทึกข้อความขอซื้อขอจ้าง ปีงบประมาณ 2560
โรงเรียนวัดควนเมา | 30 พ.ย. 59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง2
โรงเรียนธรรมโฆสิต | 30 พ.ย. 59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โรงเรียนธรรมโฆสิต | 30 พ.ย. 59
ผังมโนทัศน์กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 30 พ.ย. 59
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา | 30 พ.ย. 59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา | 30 พ.ย. 59
สำรวจข้อมูลมาตรฐานวิชาเอกฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 30 พ.ย. 59
โครงการ"ตามรอยเกียรติยศครูฯ"
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 30 พ.ย. 59
ประชาสัมพันธ์ให้ยืมชุดทดสอบตาบอดสี
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 30 พ.ย. 59
การคัดเลือกรางวัล MOE AWARDS
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 30 พ.ย. 59
ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดหนังสือดีเด่น
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 30 พ.ย. 59
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 30 พ.ย. 59
ประมาณการความต้องการเหรียญกษาปณ์ฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 30 พ.ย. 59
โครงการแข่งขันเปตองเยาวชน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 30 พ.ย. 59
โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 30 พ.ย. 59
ราคากลางและประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา | 30 พ.ย. 59
ประกาศสอบราคาจ้าง
โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม | 30 พ.ย. 59
วิดิโอคลิบแปรอักษรถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ ๙
โรงเรียนไชยาวิทยา | 30 พ.ย. 59
ประกาศ โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๕/๒๖
โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ | 30 พ.ย. 59
การร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 จังหวัดหนองคาย
โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง | 30 พ.ย. 59
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2559
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 30 พ.ย. 59
การแข่งขันกัฬาภายใน
โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา | 29 พ.ย. 59
"กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ระดับอนุบาลในวัน พฤหัสบดี ที่24 พฤศจิกายน ปีการศึกษา 2559 "
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 29 พ.ย. 59
พิธีเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
โรงเรียนบ้านซับตารี | 29 พ.ย. 59
2 ธันวาคม ขอเชิญร่วมงานบรรพชาสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย | 29 พ.ย. 59
ปลูกพืชสมุนไพร
โรงเรียนบ้านซับตารี | 29 พ.ย. 59
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/641 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th