หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนปัญญารัตน์บริบาล
สพป.พิษณุโลก เขต 0
นายพงษ์ศักดิ์ สุนนทะนาม
ตำหแน่ง : ผู้จัดการโรงเรียนสิรินคริสเตียน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สิรินคริสเตียน    จ.เพชรบูรณ์
นางสาวอ้อยทิพย์ เนตรทอง
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สิรินคริสเตียน    จ.เพชรบูรณ์
อาบูบากาศ ผอมเขียว
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านนาทวี    จ.สงขลา
Mr.Steven Huberts
ตำหแน่ง : ครูชาวต่างชาติ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.อนุบาลงาว (ภาณุนิยม)    จ.ลำปาง
นางสาวปาริชาติ สมเพ็ชร
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านเขว้า    จ.บุรีรัมย์
นางสาวสุภัสสร เปี้ยโพธิศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.สุนทโรเมตตาประชาสรรค์    จ.ปทุมธานี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,770,608 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,252,156 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,767,332 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,748,416 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,633,710 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,507,738 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,456,357 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,330,711 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,276,271 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,269,206 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,251,823 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,232,811 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,161,235 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,093,502 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ผลการเรียน ป.4/1
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 04 เม.ย. 57
ผลการเรียน ป.3/4
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 04 เม.ย. 57
ผลการเรียน ป.3/3
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 04 เม.ย. 57
แผนปฎิบัติการลดใช้พลังงาน ของโรงเรียนพยุห์วิทยา
โรงเรียนพยุห์วิทยา | 04 เม.ย. 57
แผนปฎิบัติการลดใช้พลังงาน ของโรงเรียนพยุห์วิทยา
โรงเรียนพยุห์วิทยา | 01 ม.ค. 58
ผลการเรียน ป.3/2
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 04 เม.ย. 57
ผลการเรียน ป.3/1
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 04 เม.ย. 57
ผลการเรียน ป.2/4
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 04 เม.ย. 57
ผลการเรียน ป.2/3
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 04 เม.ย. 57
ผลการเรียน ป.2/2
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 04 เม.ย. 57
ผลการเรียน ป.2/1
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 04 เม.ย. 57
ผลการเรียน ป.1/4
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 04 เม.ย. 57
ผลการเรียน ป.1/3
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 04 เม.ย. 57
ผลการเรียน ป.1/2
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 04 เม.ย. 57
โรงเรียนต้นแบบ "การพัฒนาคุณธรรม นำวิชาการ ตามหลักความดีพื้นฐานสากล"
โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) | 04 เม.ย. 57
ผลการเรียน ป.1/1
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 04 เม.ย. 57
ผลการเรียน อ.3/3
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 04 เม.ย. 57
ผลการเรียน อ.3/2
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 04 เม.ย. 57
ผลการเรียน อ.3/1
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 04 เม.ย. 57
ผลการเรียน อ.2/3
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 04 เม.ย. 57
ผลการเรียน อ.2/2
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 04 เม.ย. 57
ผลการเรียน อ.2/1
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 04 เม.ย. 57
ผลการเรียน อ.1/3
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 04 เม.ย. 57
ผลการเรียน อ.1/2
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 04 เม.ย. 57
ผลการเรียน อ.1/1
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 04 เม.ย. 57
ผลการเรียน เด็กเล็ก ห้อง2
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 04 เม.ย. 57
ผลการเรียน เด็กเล็ก ห้อง1
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 04 เม.ย. 57
ม.3/3 รุ่นที่ 20 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 04 เม.ย. 57
หัองสมุดโรงเรียนวัดหนองปรงฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดห้องสมุด ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) | 04 เม.ย. 57
ม.3/2 รุ่นที่ 20 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 04 เม.ย. 57
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา2557
โรงเรียนวังชิ้นวิทยา | 04 เม.ย. 57
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา2557
โรงเรียนวังชิ้นวิทยา | 04 เม.ย. 57
ม.3/1 รุ่นที่ 20 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 04 เม.ย. 57
อบรมครู
โรงเรียนบ้านดอนจังหัน | 04 เม.ย. 57
เทศบาลตำบลเขาพระงามจัด English Camp ระหว่างวันที่ 2 - 4 เมษายน 2557
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 04 เม.ย. 57
เทคนิคน่ารู้ : ใช้เตาอบไมโครเวฟอย่างไรให้ปลอดภัย
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 03 เม.ย. 57
ประกาศรับสมัครนักเรียนรอบสอง
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ | 03 เม.ย. 57
การรับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และใบประกาศนียบัตร (ปพ.2)
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 03 เม.ย. 57
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาครูต่างชาติ ปฏิบัติงานสอนภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 03 เม.ย. 57
ประกาศผลการสอบเข้าเรียน ม.๑ รร.บ้านไผ่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗(สอบได้ในเขตบริการ)
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) | 03 เม.ย. 57
ประกาศผลการสอบเข้าเรียน ม.๑ รร.บ้านไผ่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗(สอบได้นอกเขตบริการ)
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) | 03 เม.ย. 57
ประกาศผลการสอบเข้าเรียน ม.๑ รร.บ้านไผ่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗(สอบได้เงื่อนไขพิเศษ)
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) | 03 เม.ย. 57
ประกาศผลการสอบเข้าเรียน ม.๑ รร.บ้านไผ่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗(ในเขตบริการ)
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) | 03 เม.ย. 57
ประกาศผลการสอบเข้าเรียน ม.๑ รร.บ้านไผ่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗(นอกเขตบริการ)
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) | 03 เม.ย. 57
ประกาศผลการสอบเข้าเรียน ม.๑ รร.บ้านไผ่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗(เงื่อนไขพิเศษ)
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) | 03 เม.ย. 57
ประกาศผลการสอบเข้าเรียน ม.๑ รร.บ้านไผ่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗(ความสามารถ)
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) | 03 เม.ย. 57
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูปรีชา ทุ่มแก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 30 มี.ค. 57
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 03 เม.ย. 57
อำลาสถาบัน&ปัจฉิม รุ่น14/2556 ม.ภ.126 [HD 24 มี.ค.57]
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 | 03 เม.ย. 57
Present my school MP126 in English [มิตรภาพ126]
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 | 03 เม.ย. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 194/547 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th