หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านโสกคูณ
สพป.อุดรธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
นาย ไสว ขาวผ่อง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8    จ.ราชบุรี
นางสาวญนันทพร บุญสงค์
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 1/2
กลุ่ม : ฝ่ายวิชาการปฐมวัย
ร.ร.กมลลักษณ์    จ.บุรีรัมย์
นางสาวกัญชพร ธนินบุญญาพร
ตำหแน่ง : บรรณารักษศาสตร์และสานิเทศศาสตร์
กลุ่ม : ฝ่ายวิชาการประถมศึกษา
ร.ร.กมลลักษณ์    จ.บุรีรัมย์
นางสาวสุรัชวดี สัเล
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ-ครุภัณฑ์
กลุ่ม : ฝ่ายงบประมาณ
ร.ร.กมลลักษณ์    จ.บุรีรัมย์
นางสาวไพรจิตร ปิติทาโน
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
กลุ่ม : ฝ่ายวิชาการประถมศึกษา
ร.ร.กมลลักษณ์    จ.บุรีรัมย์
นางทิวาวรรณ แสงเดือน
ตำหแน่ง : ครูพิเศษภาษาอังกฤษ
กลุ่ม : ฝ่ายวิชาการประถมศึกษา
ร.ร.กมลลักษณ์    จ.บุรีรัมย์
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,582,986 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,045,735 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,657,443 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,653,472 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,467,160 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,397,406 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,268,015 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,243,892 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,163,578 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,146,731 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,146,031 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,117,891 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอิเลคทรอนิคส์
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ | 04 มี.ค. 57
โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม โดยการสร้างภูมิคุ้มกันฯเมื่อวันที่ 4 มี,ค.2557
โรงเรียนบ้านจันลม | 04 มี.ค. 57
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการศึกษาพิเศษ (e-Classroom)
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ | 04 มี.ค. 57
รายงานโครงการการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความพอเพียงโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนบ้านเสรียง
โรงเรียนบ้านเสรียง | 18 มี.ค. 57
หนึ่งแสนครูดี
โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) | 04 มี.ค. 57
กศน.จังหวัดเพชรบุรีจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) | 04 มี.ค. 57
ฝากออมทรัพย์
โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) | 04 มี.ค. 57
เหรียญทองระดับชาติ
โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลลพบุรี | 04 มี.ค. 57
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2556 โรงเรียนสายธรรม ประจำปีการศึกษา 2556 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 Ac
โรงเรียนสายธรรม | 04 มี.ค. 57
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา | 04 มี.ค. 57
กำหนดการสอบปลายภาค
โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา | 04 มี.ค. 57
โครงการทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา | 04 มี.ค. 57
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมปีที่3 ที่ได้โควต้าเข้าวิทยาลัยเทคนิคลำพูนทุกคน
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 04 มี.ค. 57
โครงการลูกเสือ ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา | 04 มี.ค. 57
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ๑ กิจกรรมประติมากรรมนูนต่ำ ป.๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ คร
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 04 มี.ค. 57
แจ้งนักเรียนชั้นม.3 และ ม.6 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา
โรงเรียนปากชมวิทยา | 04 มี.ค. 57
อบรม ICT
โรงเรียนปากชมวิทยา | 04 มี.ค. 57
อบรมการเขียนแผน
โรงเรียนปากชมวิทยา | 04 มี.ค. 57
ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนปากชมวิทยา | 04 มี.ค. 57
ศึกษาดูงาน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
โรงเรียนปากชมวิทยา | 04 มี.ค. 57
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม | 04 มี.ค. 57
ผ้าป่าโรงเรียนบ้านนาทุ่ง
โรงเรียนบ้านนาทุ่ง | 04 มี.ค. 57
หนังสือเชิญประชุมจัดทำข้อมูลตามระบบ Triple A
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 04 มี.ค. 57
กำหนดการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลโรงเรียนในเครือข่าย
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 04 มี.ค. 57
คำสั่ง สพป.มุกดาหาร การอ่าน ป.3 และป.6 วันที่ 5 มี.ค.57
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 04 มี.ค. 57
วันที่ 25 มีนาคม 2557 อนุมัติผลการเรียน
โรงเรียนวัดบ้านตำแย | 03 มี.ค. 57
วันที่ 21 มีนาคม 2557 ประกาศผลสอบทุกระดับชั้น
โรงเรียนวัดบ้านตำแย | 03 มี.ค. 57
ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 03 มี.ค. 57
รายนามผู้เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าฯเพื่อสมทบทุนสมาคมครูมอนเทสซอริ จังหวัดขอนแก่น ณ สพป.ขก.๒
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) | 03 มี.ค. 57
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและสำรอง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
โรงเรียนบ้านคูบ | 03 มี.ค. 57
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนบ้านนาสะอาด ปี ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านนาสะอาด | 03 มี.ค. 57
โรงเรียนบ้านนาสะอาดประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ และชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑
โรงเรียนบ้านนาสะอาด | 03 มี.ค. 57
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี | 03 มี.ค. 57
เหรียญเงิน ระดับชาติ โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟท์แวร์ 2556
โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง | 03 มี.ค. 57
รายชื่อการแสดงบนเวที งานสุทธิวงศ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 23
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ | 03 มี.ค. 57
กำหนดการจัดงาน "สุทธิวงสัมพันธ์ ครั้งที่ 23"
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ | 03 มี.ค. 57
อาเซียน มาเลเซีย
โรงเรียนวัดไทรงาม | 03 มี.ค. 57
เวรรักษาการณ์ มีนาคม 2557
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 03 มี.ค. 57
วิทยาลัยชุมชนสงขลา ผนึกกำลังร่วมกับสำนักงานเกษตรฯ ผลักดันแนวคิดบริหารจัดการพื้นที่นาฯและเกษตรกรรม
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 03 มี.ค. 57
โรงเรียนบ้านร้องจะนำละครไปแสดงที่วัดบ้านร้องวันที่5มีนาคม 2557เวลา19.00น.
โรงเรียนบ้านร้อง | 03 มี.ค. 57
ประกาศคัดเลือกทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๓
โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ | 03 มี.ค. 57
ร่วมไว้อาลัย แม่อุ้ยวันดี ปันเท
โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา | 03 มี.ค. 57
ร่วมไว้อาลัย พ่อเป็ง ไชยวุฒิ
โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา | 03 มี.ค. 57
ร่วมไว้อาลัย แม่อุ้ยหม่อนคำ กาวี
โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา | 03 มี.ค. 57
ร่วมไว้อาลัย พ่ออุ้ยมา ธิมาชัย
โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา | 03 มี.ค. 57
พิธีมอบเกียรติบัตร การทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) | 03 มี.ค. 57
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง | 03 มี.ค. 57
เป็นกำลังใจ สอบอ่าน ป.3และป.6 วันพุธที่5มี.ค.57 ครูคุมสอบร.ร.บ้านตะโก
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ | 03 มี.ค. 57
การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
โรงเรียนบ้านไชยราช | 03 มี.ค. 57
วันที่ 5 มี.ค. 57 ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มาโรงเรียนตามปกติ เพื่อมาทดสอบการอ่าน แต่งก
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ | 03 มี.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 194/683 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th