หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
สพป.ชุมพร เขต 11
โรงเรียนวรเวทยากร
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านศาลา
สพป.เชียงใหม่ เขต 0
โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร)
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนงัวบาวิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 0
โรงเรียนบ้านแม่สุก
สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
นางจุไรวัลย์ เรืองสังข์
ตำหแน่ง : อัตราจ้าง
กลุ่ม : ครูพี่เลี้ยงการศึกษาพิเศษ
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)    จ.ชุมพร
นางสาววิชุตา ยังศรีนาค
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)    จ.ชุมพร
นางสาวอัจฉรา ม่วงหมั่นกิจ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)    จ.ชุมพร
นางสาวสิรินันท์ เกษอารี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)    จ.ชุมพร
นางสถาพร บุญช่วย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)    จ.ชุมพร
นางสาวอินทุกร การินตา
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.น้ำริดวิทยา    จ.อุตรดิตถ์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 3,183,899 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 2,854,952 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,741,673 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,447,034 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,365,151 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,185,920 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,081,099 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,811,802 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,774,953 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,764,933 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,579,172 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,504,257 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,492,607 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,464,253 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,448,948 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,434,517 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
โทรศัพท์/แฟกซ์
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี | 17 มี.ค. 58
โทรศัพท์มือถือ
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี | 17 มี.ค. 58
ประกาศการประมูลประกอบการจำหน่ายอาหาร ภายในโรงเรียน ประจำปี 2558
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 17 มี.ค. 58
ประกาศการประมูลประกอบการจำหน่ายขนม น้ำดื่ม ไอศกรีม ภายในโรงเรียน ประจำปี 2558
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 17 มี.ค. 58
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 17 มี.ค. 58
แบบสมุดบันทึก ผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 17 มี.ค. 58
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม | 17 มี.ค. 58
ประกาศโรงเรียนสมเด็จพระศรีๆ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำโรงฝึกงาน
โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี๘๔พรรษา | 17 มี.ค. 58
การประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ช่วงบ่าย วันที่ 26 มี.ค. 58
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ | 17 มี.ค. 58
ประกาศการรับวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นอนุบาล 2 ช่วงเช้าวันที่ 26 มี.ค 58
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ | 17 มี.ค. 58
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ | 17 มี.ค. 58
ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา | 17 มี.ค. 58
วันที่ 18 มีนาคม 2558 ชมนิทรรศการวิชาการ รายงานตัวนักเรียนเข้าใหม่ ปี 2558 รับเงินค่าเครื่องแบบนัก
โรงเรียนวัดลำนาว | 17 มี.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านดุงวิทยา
โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ | 17 มี.ค. 58
เด็กหญิงจารุวรรณ ศรีทอง มีผลคะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ด้วยคะแนน 100 เต็ม
โรงเรียนสายชล | 17 มี.ค. 58
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม | 17 มี.ค. 58
แข่งขันกีฬาฟุตซอล
โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา | 17 มี.ค. 58
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน , อาคารคหกรรม, โรงอาหาร, บ้านพักครู
โรงเรียนวังวิเศษ | 17 มี.ค. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่าน "มผ" ชุมนุมและลูกเสือ
โรงเรียนยางคำพิทยาคม | 17 มี.ค. 58
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กฎหมายน่ารู้
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม | 17 มี.ค. 58
โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม | 17 มี.ค. 58
งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 13 มี.ค. 58
งานมหกรรมวิชาการ เปิดบ้าน น.ศ.
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 12 มี.ค. 58
เข้าร่วมกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา เขต 2
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 10 มี.ค. 58
ร่วมจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ครูที่จะเกษียณอายุราชการ ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 08 มี.ค. 58
รับเกียรติบัตรให้กับห้องเรียนที่ได้รางวัล จากผลการดำเนินโครงการต้นกล้าประชาธิปไตย กิจกรรม 5 ส.
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 06 มี.ค. 58
โรงเรียนรับเกียรติบัตรโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 03 มี.ค. 58
เข้าค่ายปรับพฤติกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 04 มี.ค. 58
มอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 02 มี.ค. 58
จัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 ให้กับนักเรียนชั้น ม. 1-2 โดยใช้ข้อสอบกลาง
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 23 ก.พ. 58
กิจกรรมทัศนศึกษา วันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2558
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 24 ก.พ. 58
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 19 ก.พ. 58
นำลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ร่วมกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือคุ้มจันทร์
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 19 ก.พ. 58
แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์เขียนเว็บเพจ Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 ระดับชาติ ครั้งที่ 64
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 16 ก.พ. 58
กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2558
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 17 ก.พ. 58
ศึกษาดูงาน OPEN HOUSE TUNU โดยมีชื่องานว่า “เตรียมน้อมฯ ก้าวไกล ก้าวไปสู่อาเซียน 2015”
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 06 ก.พ. 58
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 12 ก.พ. 58
ติดตามโครงการรูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนด้านเกษตร อาหาร โภชนาการ
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 10 ก.พ. 58
เข้าร่วมอบรมโครงการวิชาการสัญจรมรดกโลกเมืองไทย ครั้งที่ 6
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 10 ก.พ. 58
ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 06 ก.พ. 58
ลูกเสือ-เนตรนารี เตรียมความพร้อมก่อนเข้าค่าย
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 05 ก.พ. 58
เข้ารับการฝึกภาคสนามซึ่งเป็นหลักสูตรของนักศึกษาวิชาทหารที่จะต้องได้รับการฝึกภาคสนาม ณ หน่วยฝึก
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 03 ก.พ. 58
ปรับปรุง ทาสี อาคารเรียน โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 06 ก.พ. 58
ปรับปรุง ทาสี สนามกีฬากลางอำเภอเนินมะปราง
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 06 ก.พ. 58
กิจกรรมค่ายกวดวิชา O-NET ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 06 ก.พ. 58
นิเทศ ติดตาม ความก้าวหน้าในการพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายครูนักวิจัยคณิตฯ วิทย์
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 02 ก.พ. 58
นักศึกษาฝึกประสบการณ์กล่าวขอบคุณและอำลานักเรียนหน้าเสาธง
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 30 ม.ค. 58
O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มโรงเรียนปัว 4
โรงเรียนบ้านน้ำยาว | 16 มี.ค. 58
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาครูต่างชาติ ปฏิบัติงานสอนภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 16 มี.ค. 58
คะแนนโอเน็ตนักเรียนชั่้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา | 16 มี.ค. 58
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 194/621 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th