หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นางสาวสุดา อินธิโคตร
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี๘๔พรรษา    จ.มุกดาหาร
กิ่งเพ็ชร เมืองโคตร
ตำหแน่ง : ช่างปูนชั้น 4/นักการภารโรง
กลุ่ม : ช่างปูนชั้น 4/ นักการภารโรง
ร.ร.สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี๘๔พรรษา    จ.มุกดาหาร
นางสมญา ดูล๊ะ
ตำหแน่ง : รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทวี
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านนาทวี    จ.สงขลา
นางอารี แก้ววิจิตร
ตำหแน่ง : รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทวี
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านนาทวี    จ.สงขลา
นางสาวกาลีย๊ะ มอลอ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ครูสายชั้น ป.4
ร.ร.บ้านนาทวี    จ.สงขลา
นายณัฐนันท์ ทองแก้ว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดดอกไม้    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,379,371 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,142,308 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,088,354 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,571,035 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,396,105 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,296,774 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,195,607 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,109,752 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,990,829 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,960,818 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,828,281 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,822,622 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,793,104 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,757,286 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,711,759 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ตัวอย่าง ID-PLAN
โรงเรียนพยุห์วิทยา | 30 มี.ค. 59
รายงานการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนพยุห์วิทยา | 30 มี.ค. 59
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 30 มี.ค. 59
ปฏิทินปฏิบัติงาน วิชาการ ปีการศึกษา 59
โรงเรียนพยุห์วิทยา | 30 มี.ค. 59
ประกาศรับสมัครครูจ้างชั่วคราว วิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา รับสมัครวันที่ 21-22 เมษายนนี้
โรงเรียนธรรมโฆสิต | 30 มี.ค. 59
ด่วน ! รับสมัครครูดนตรี 1 อัตรา
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร | 30 มี.ค. 59
สอบราคาจ้างการสอนภาษาต่างประเทศเพื่อการสนทนา
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 30 มี.ค. 59
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เชี่ยวชาญ ว.13
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม | 30 มี.ค. 59
ทัศนศึกษาชั้นม.3
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | 30 มี.ค. 59
มอบทุนการศึกษาให้ ป.๖ วันประชุม ผปค.
โรงเรียนบ้านหนองผือ | 29 มี.ค. 59
รายงานระเบียบวาระการประชุมครู ครั้งที่ ๓ - ๒๕๕๙
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 29 มี.ค. 59
ประกาศโรงเรียนทุ่งทรายวิทยาเรื่อง การจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึก
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา | 29 มี.ค. 59
ชุดฝึกเสริมทักษะด้านทัศนศิลป์ ครูสมัชชา วุฒิพลไชย
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 29 มี.ค. 59
กิจกรรมวิชาการโพทะเล 03 ได้ลงหนังสือพิมพ์
โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ | 29 มี.ค. 59
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา | 29 มี.ค. 59
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ | 29 มี.ค. 59
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559/1 ครั้งที่ 1
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม) | 28 มี.ค. 59
เปิดเทอมปีการศึกษา 2559/1
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม) | 28 มี.ค. 59
ประกาศโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา | 28 มี.ค. 59
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์) | 28 มี.ค. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนด่านขุนทด | 28 มี.ค. 59
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากร ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ | 28 มี.ค. 59
เอกสารใบรับรองการเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมจิตอาสา แบบฟอร์มของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำหรับนักเรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) | 28 มี.ค. 59
ประกาศผลสอบครู ตำแหน่ง ครูธุรการ
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 28 มี.ค. 59
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนในภาคเรียนที่ 2
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 28 มี.ค. 59
แจ้งข่าวการสมัครเรียนม.1/ม.4 ปี 2559
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 28 มี.ค. 59
ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง พว. เต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์ O-NET 2558
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย | 28 มี.ค. 59
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย กับผลสอบ O-NET 2558
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย | 28 มี.ค. 59
บันทึกข้อความ เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ผู้ตรวจเวร และ ครูเวรกลางวัน ในคำสั่งที่ 16/2559 ลว 21 มี.ค. 59
โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) | 28 มี.ค. 59
แจ้งกำหนดการปิดภาคเรียน วันที่ 31 มีนาคม 2559 และเปิดเรียนปีการศึกษา 2559 วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
โรงเรียนวัดควนเมา | 28 มี.ค. 59
แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ปีงบประมาณ 2559
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | 28 มี.ค. 59
รับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย | 28 มี.ค. 59
ผลคะแนนการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ปัว 4
โรงเรียนบ้านน้ำยาว | 28 มี.ค. 59
การแข่งขันกีฬา-กีฑานักเรียนนักศึกษาภาคฤดูร้อน อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 28 มี.ค. 59
วันที่ 20-21 กรกฎาคม โรงเรียนจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี | 28 มิ.ย. 58
ผลคะแนนการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านน้ำยาว | 28 มี.ค. 59
แผนภูมิการบริหารงานตามโครงสร้างบริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 27 มี.ค. 59
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 28 มีนาคม 2559
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี | 26 มี.ค. 59
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี สังกัดเทศบาลเมืองกันตัง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จะดำเ
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี | 26 ก.พ. 59
ประชาสัมพันธ์ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนจัดกิจกรรมเปิดฟ้ารับอาเซียนและกิจกรรมตลาดนัด ท.2 พอเ
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี | 01 ก.พ. 59
คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาสถานที่ราชการในช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 27 มี.ค. 59
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนชั้นป.6 และ ม.3
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) | 26 มี.ค. 59
ประกาศผลการสอบคัดห้องเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม | 26 มี.ค. 59
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2558 และจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน
โรงเรียนบ้านชุมแสง | 26 มี.ค. 59
รับตรงหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 25 มี.ค. 59
ประกาศยกเลิกการรับสมัครบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 25 มี.ค. 59
ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน
โรงเรียนวังวิเศษ | 25 มี.ค. 59
ตารางสอบวัดความรู้พื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 25 มี.ค. 59
การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 25 มี.ค. 59
แนวปฏิบัติการรับนักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 25 มี.ค. 59
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 194/639 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th