หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดฝาละมี
สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านสวนใน
สพป.ตราด เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเศรษฐราณี
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 3
โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนวัดอัมพวนาราม
สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านโชคเจริญ
สพป.อุดรธานี เขต 4
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
สพป.สระแก้ว เขต 2
โรงเรียนบ้านโนน
สพป.มหาสารคาม เขต 2
นางวาสนา สุรัตน์สุขเกษม
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.อนุบาลพิจิตร    จ.พิจิตร
นางสาวปวีณา ไพศาลสุขสมบูรณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.อนุบาลพิจิตร    จ.พิจิตร
นางสาวรัชนก บุญปู่
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.อนุบาลพิจิตร    จ.พิจิตร
นายพัชชาณัฐ อัตพรต
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ร.ร.อนุบาลพิจิตร    จ.พิจิตร
นางสาวสุปัญญา เทศทาบ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.อนุบาลพิจิตร    จ.พิจิตร
นางศรีอรุณ มารบุรี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.อนุบาลพิจิตร    จ.พิจิตร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,960,175 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 2,714,155 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,628,733 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,239,265 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,194,736 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,994,729 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,854,464 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,669,876 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,639,759 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,624,594 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,483,264 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,408,437 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,385,769 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,380,008 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,365,194 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการ,หัวหน้าหน่วยบริการ,กรรมการดำเนินก
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 02 ธ.ค. 57
โรงเรียนมัธยมท่าแคลง เป็นศูนย์บรรพชาสามเณร ประจำอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ตามโครงการบรรพชาสามเณร
โรงเรียนมัธยมท่าแคลง | 02 ธ.ค. 57
download เอกสาร ปพ.5 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนจารย์ตำรา | 02 ธ.ค. 57
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดจันทบุรี
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 02 ธ.ค. 57
รายการโทรทัศน์ มวยดัง 8 ทิศ ช่อง 8 มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา
โรงเรียนหนองบัวรี(ราษฎร์อุทิศ) | 02 ธ.ค. 57
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถม.มัธยม) ปีงบประมาณ 2557
โรงเรียนโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) | 02 ธ.ค. 57
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโปรแกรมGSPในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่๖๔ จังหวัดแพร่
โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ | 02 ธ.ค. 57
ผลิตผลโครงการอาหารกลางวันหลวงพ่อคูณปริสุทฺโธ
โรงเรียนบ้านหนองพลวง | 02 ธ.ค. 57
แบบกรอกข้อมูลพื้น
โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี | 02 ธ.ค. 57
นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 สอบ Pre - onet 1-2 ธันวาคม 2557
โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม | 02 ธ.ค. 57
ตัวอย่างแบบกรอกคะแนนแก้ไขล่าสุด
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 02 ธ.ค. 57
รายการแข่งขันวอลเล่ย์บอลชายหาด
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค | 02 ธ.ค. 57
กำหนดการ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๒๕๕๗
โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม | 01 ธ.ค. 57
รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งฯ หน่วยบริการอำเภอแม่ริม
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 01 ธ.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการ,หัวหน้าหน่วยบริการ
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 01 ธ.ค. 57
การทัศนศึกษาของนักเรียนปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม | 01 ธ.ค. 57
โปรแกรมแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค | 01 ธ.ค. 57
การจัดกิจกรรมสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความสำเร็จ(ปัจฉิมนิทศ)
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 01 ธ.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง –ซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ล (ปรับปรุง ๔๖) รายการทาสีภายนอก และ ภายในอาคา
โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม | 01 ธ.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 01 ธ.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุด
โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม | 01 ธ.ค. 57
โครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการศึกษาสำหรับครูปฐมวัยฯ เรื่อง เทคนิคการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับครู
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 01 ธ.ค. 57
วิทยาลัยชุมชนสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา ชุดที่ 3
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 01 ธ.ค. 57
ให้เลือดให้ชีวิต ให้โลหิต...ช่วยเพื่อมนุษย์
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 01 ธ.ค. 57
วิทยาลัยชุมชนสงขลา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 01 ธ.ค. 57
ดร.สิริกร มณีรินทร์ เยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ณ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 01 ธ.ค. 57
การคัดเลือกและสรรหา ประธานสภาและรองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา ชุดที่3
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 01 ธ.ค. 57
พิธีลงนามความร่วมมือการจัดศูนย์การเรียนประจำอำเภอ วิทยาลัยชุมชนสงขลา
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 01 ธ.ค. 57
วิทยาลัยชุมชนสงขลา แนะแนวทางการศึกษาต่อ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 01 ธ.ค. 57
กีฬาภายใน โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา
โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา | 01 ธ.ค. 57
เวรรักษาความปลอดภัย โรงเรียนสภาราชินี 2 ประจำเดือน ธันวาคม
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 01 ธ.ค. 57
ขอเชิญคณะกรรมการตรวจกระดาษคำตอบ คณะกรรมการกรอกคะแนนและครูธุรการ ประชุม
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 01 ธ.ค. 57
พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้าทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านไ
โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ | 01 ธ.ค. 57
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร | 01 ธ.ค. 57
วัันวชิราวุธ
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร | 01 ธ.ค. 57
แบบกรอกคะแนน Pre-O-NET ป.๖ ม.๓ (ตรวจและกรอกในวันที่ ๓-๔ ธ.ค.ที่อนุบาลมุกดาหาร๐๙.๐๐ น.)
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 01 ธ.ค. 57
วิทยาลัยชุมชนสงขลา ร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอเทพา
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 01 ธ.ค. 57
ประกาศผลการสรรหาพนักงานราชการโรงเรียนบ้านวังตง
โรงเรียนบ้านวังตง | 01 ธ.ค. 57
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.๑
โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม | 30 พ.ย. 57
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.๒
โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม | 30 พ.ย. 57
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.๓
โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม | 30 พ.ย. 57
เผยแพร่ผลงาน รายงานการพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจความส
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ | 25 พ.ย. 57
แสดงความยินดีกันนักกีฬาคนเก่ง
โรงเรียนหนองห้างพิทยา | 30 พ.ย. 57
แสดงความยินดีนักเรียนคนเก่งท้องถิ่น ประจำปี2557
โรงเรียนหนองห้างพิทยา | 30 พ.ย. 57
ขอเชิญชวนทุกท่านแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ตลอดเดือนธันวาคม ๒๕๕๗
โรงเรียนวัดท้ายเกาะ | 30 พ.ย. 57
ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญมาเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนวัดจันทนารามฯ
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 30 พ.ย. 57
Safe School Initiative for ASEAN
โรงเรียนวัดสำเภาทอง | 30 พ.ย. 57
พบสาวบาวแดง พบโชค
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 30 พ.ย. 57
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค | 30 พ.ย. 57
การแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาอำเภอฆ้องชัย
โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ | 29 พ.ย. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 194/587 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th