หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นายนิยม พิมลไทย
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคอมพิวเตอร์
ร.ร.ชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503)    จ.สงขลา
นางสาวกนกพร เหลืองพิทักษ์
ตำหแน่ง : ครูจ้างสอน
กลุ่ม : บุคลากรทางการศึกษา
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
นางสาวณพชร แผนสมบูรณ์
ตำหแน่ง : ครูธุรการ
กลุ่ม : บุคลากรทางการศึกษา
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
นางสาวสุชาดา โภคา
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่ม : บุคลากรทางการศึกษา
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
นายประจักษ์ ชุมสงฆ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
นายอานนท์ แผนสมบูรณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 3,540,364 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 2,940,581 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,854,542 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,576,167 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,527,163 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,295,450 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,134,081 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,947,669 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,881,835 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,873,931 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,647,447 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,610,894 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,563,771 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,545,447 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,525,490 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,523,297 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
เผยแพร่ แบบฝึกเสริมทักษะเสริมคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ชั้นป.6 โดย ครูยุพดี เอกบัว
โรงเรียนบ้านบะเสียว | 19 ก.ค. 58
ช่วยเหลือนักเรียนยากจน
โรงเรียนบ้านซับตารี | 18 ก.ค. 58
ตัวอย่างโครงงานเรขาคณิตกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
โรงเรียนบ้านซับตารี | 18 ก.ค. 58
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ทำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 18 ก.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชน
โรงเรียนบางปะหัน | 18 ก.ค. 58
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาตำบลเขาโร ที่โรงเรียนบ้านวังเต่า
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 18 ก.ค. 58
เยี่ยมบ้านนักเรียนยากจน
โรงเรียนบ้านซับตารี | 18 ก.ค. 58
รับการประเมินห้องเรียนสีขาว
โรงเรียนบ้านซับตารี | 18 ก.ค. 58
คู่มือประชาชน โรงเรียนโสกก่ามวิทยา
โรงเรียนโสกก่ามวิทยา | 18 ก.ค. 58
18 ก.ค 58 ศิษย์เก่าเก้าเลี้ยววิทยาทำกิจกรรมแบ่งปัน
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 18 ก.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชน
โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา | 18 ก.ค. 58
ขอเชิญร่วมทำบุญแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดสุคันธศีลาราม (หอมศีลวิทยาคาร)
โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม (หอมศีลวิทยาคาร) | 18 ก.ค. 58
ประกาศ เรื่อง ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โรงเรียนวัดนางแก้ว | 17 ก.ค. 58
เชิญชวน..ชายไทยฝึกจิตด้วยการบวช
โรงเรียนวัดนางแก้ว | 17 ก.ค. 58
ประกาศ เรื่องผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โรงเรียนวัดนางแก้ว | 17 ก.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชน : การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
โรงเรียนกุศลวิทยา | 17 ก.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
โรงเรียนกุศลวิทยา | 17 ก.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
โรงเรียนกุศลวิทยา | 17 ก.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
โรงเรียนกุศลวิทยา | 17 ก.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
โรงเรียนกุศลวิทยา | 17 ก.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
โรงเรียนกุศลวิทยา | 17 ก.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
โรงเรียนกุศลวิทยา | 17 ก.ค. 58
ฟ้อนเล็บ
โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 17 ก.ค. 58
วีดีโอแนะนำโรงเรียน
โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 17 ก.ค. 58
ชนะเลิศ วงดนตรีสตริง (ม.1-3) โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน)ฯ
โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 17 ก.ค. 58
เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน58
โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 17 ก.ค. 58
ตารางเรียนป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ | 17 ก.ค. 58
ตารางสอนปีการศึกษา 2558
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ | 17 ก.ค. 58
ตารางสอบ 1/2558
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ | 17 ก.ค. 58
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 17 ก.ค. 58
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 17 ก.ค. 58
การขอลงทะเบียนเรียนกรณีเรียนซ้ำ/เรียนซ้ำชั้น ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 17 ก.ค. 58
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 17 ก.ค. 58
: การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.เพื่อการประกอบอาชีพหรือกรณีอื่นๆ
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 17 ก.ค. 58
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 17 ก.ค. 58
รายงานการจัดการแข่งขัน ควนเมาเกมส์ ครั้งที่ 7
โรงเรียนวัดควนเมา | 17 ก.ค. 58
การย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 17 ก.ค. 58
โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา
โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 17 ก.ค. 58
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 17 ก.ค. 58
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 17 ก.ค. 58
ประกาศโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหาร
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ | 17 ก.ค. 58
17 ก.ค.2558 เข้าเฝ้ารับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวัดควนเมา | 17 ก.ค. 58
รายชื่อนักเรียน (อัพเดท 17/07/2558)
โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก | 17 ก.ค. 58
ปพ.6
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 17 ก.ค. 58
นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 17 ก.ค. 58
มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) | 17 ก.ค. 58
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรม "Bilke for Mom ๒๐๑๕ ปั่นเพื่อแม่" ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ | 17 ก.ค. 58
หญ้าแฝก
โรงเรียนวังตาลวิทยา | 16 ก.ค. 58
การสร้างคุณลักษณะเด็กปฐมวัย ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
โรงเรียนบ้านซับตารี | 16 ก.ค. 58
รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านซับตารี | 16 ก.ค. 58
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 194/641 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th