หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดเจริญบุญ
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนบ้านเนินคนธา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนวัดปากน้ำ(พิบูลสงคราม)
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนวังไกลกังวล
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านยาง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นางสาวณัฐกฤตา ภาระเวช
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ปากช่องพิทยาคม    จ.นครราชสีมา
นางสาวเบญจมาศ ลอดเลี้ยง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ปากช่องพิทยาคม    จ.นครราชสีมา
นายถาวร พรมชาติ
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์)    จ.ศรีสะเกษ
นายสุระสิทธิ์ นนทะเสน
ตำหแน่ง : นักพัฒนา
กลุ่ม : นักพัฒนา
ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์)    จ.ศรีสะเกษ
นายทองดี
ตำหแน่ง : นักพัฒนา
กลุ่ม : นักพัฒนา
ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์)    จ.ศรีสะเกษ
นายชัยยะ พรมพิศ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านบัวขาว(วันครู 2500)    จ.กาฬสินธุ์
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,068,648 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,673,021 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,450,620 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,809,580 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,686,862 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,463,059 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,404,596 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,366,233 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,237,329 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,199,013 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,991,249 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,937,133 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,933,422 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,922,780 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 1,875,222 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประชุมเตรียมจัดงานวันเปปิกโลกทัศน์ทางการศึกษา ครั้งที่ 12
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 03 ก.ย. 59
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 03 ก.ย. 59
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) | 03 ก.ย. 59
สอบCEFR
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) | 03 ก.ย. 59
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านซับตารี | 03 ก.ย. 59
ต้อนรับนายอำเภอแม่ลาน
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | 02 ก.ย. 59
อบรม สิทธิผู้บริโภค อย.น้อย
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | 02 ก.ย. 59
ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) | 02 ก.ย. 59
โรงเรียนสุรินทร์ภักดีได้ร่วมทำบุญถวายภัตาหารเพลและจัดโรงทานที่วัดอุดรประชาราษฎร์
โรงเรียนสุรินทร์ภักดี | 02 ก.ย. 59
การนิเทศติดตามการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1/2559
โรงเรียนสุรินทร์ภักดี | 02 ก.ย. 59
กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2559
โรงเรียนสุรินทร์ภักดี | 02 ก.ย. 59
มอบเงินชดเชยผู้ปกครองเด็กชายชวัลวิทย์ บุญทะจิตร
โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 02 ก.ย. 59
ทัศนศึกษามัธยม 59
โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า | 02 ก.ย. 59
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ1 ม.1
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ | 08 ก.ย. 59
ดาวน์โหลด ฟอนต์สารบัญ
โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา | 02 ก.ย. 59
การบรรยายพิเศษ "ครูมืออาชีพ ไม่ใช่เพียงอาชีพครู"
โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 02 ก.ย. 59
๑ กันยายน วัน สืบ นาคะเสถียร และวันโอโซนโลก (Ozone World Day)
โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดตระพังทอง | 02 ก.ย. 59
โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) ได้ผ่านการประเมินรางวัลคุณภาพระดับองค์กร SCQA
โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) | 01 ก.ย. 59
กิจกรรมกีฬาภายใน ฐานบินเกมส์ 2559
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | 01 ก.ย. 59
พิธีประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
โรงเรียนบ้านพันเสา | 01 ก.ย. 59
ประชุมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 01 ก.ย. 59
ขอความร่วมมือป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 01 ก.ย. 59
รายงานสอบทานการเงินเดือน ก.ค.๕๙
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 01 ก.ย. 59
แจ้งการโอนเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 01 ก.ย. 59
โครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 01 ก.ย. 59
ฺBest Practice โรงเรียนปลอดขยะ
โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส | 01 ก.ย. 59
แจ้งหยุดเรียนในวันที่ 8-9 กันยายน 2559.....มีต่อ
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ | 01 ก.ย. 59
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักเรียนสอบ TEDET วันอาทิตย์ ที่ 4 กันยายน 2559.....มีต่อ
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ | 01 ก.ย. 59
รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2560 (โรงเรียนวุฒิวิทยา 2)
โรงเรียนวุฒิวิทยา |
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ร่วมจัดนิทรรศการเปิดบ้านสุจริต
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 31 ส.ค. 59
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ร่วมจัดนิทรรศการเปิดบ้านสุจริต
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 31 ส.ค. 59
วันที่ 31 ส.ค. 2559 คณะปฐมวัย โรงเรียนแม่สอด จัดกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปี 2559 ณ
โรงเรียนแม่สอด | 31 ส.ค. 59
วันที่ 31 ส.ค.2559 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม และศิษย์เก่าโรงเรียนแม่สอด จัดกิจกรรมอบรมให้คว
โรงเรียนแม่สอด | 31 ส.ค. 59
สาระความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุทกภัย วาตภัย และโคลนถล่ม
โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส | 31 ส.ค. 59
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย
โรงเรียนบ้านท่าศิลา | 31 ส.ค. 59
ประกาศผู้ผ่านคัดเลือกครูอบจ.ส.ค.59-ขึ้นเว็ป
โรงเรียนวัดคลองขุนศรี | 31 ส.ค. 59
วิทยาลัยชุมชนสงขลาเกมส์ครั้งที่5
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 31 ส.ค. 59
ราคากลางวัสดุโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพการเรียนการสอนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม | 25 ส.ค. 59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา | 31 ส.ค. 59
แจ้งผลการพิจารณาโครงการฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 31 ส.ค. 59
แบบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 31 ส.ค. 59
ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อครูสอนภาษาไทย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 31 ส.ค. 59
การคัดเลือกรับรางวัลคุรุสภา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 31 ส.ค. 59
สั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 31 ส.ค. 59
คำสั่ง คสช. ที่ ๔๖/๒๕๕๙
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 31 ส.ค. 59
การตอบปัญหาศิลธรรมจังหวัดอุทัยธานี
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 31 ส.ค. 59
การแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง
โรงเรียนวัดไทรงาม | 31 ส.ค. 59
T.P.S. MODEL เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กอย่างยั่งยืน
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ | 31 ส.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ
โรงเรียนบ้านโจรก | 30 ส.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ
โรงเรียนบ้านโจรก | 30 ส.ค. 59
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 194/668 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th