หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นายอนุชิต มีศรี
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดดาวเรือง    จ.ปทุมธานี
นายอนุรักษ์ เนียมไทย
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดดาวเรือง    จ.ปทุมธานี
นางสุธิสา แจ่มจักษุ
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายการเงินงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดดาวเรือง    จ.ปทุมธานี
นางสาวภิญทุตา อินเตสะ
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดดาวเรือง    จ.ปทุมธานี
นายไชยธร ชาวเหนือ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)    จ.นนทบุรี
นางเสาวนิตย์ สะตะรัตน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.แหลมบัววิทยา    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,598,368 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,531,854 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,346,527 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,735,388 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,607,829 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,382,289 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,376,069 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,266,102 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,204,541 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,133,162 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,937,650 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,904,374 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,872,774 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,845,617 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,834,393 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ปกแผนการจัดการเรียนรู้
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 28 ก.ค. 59
โครงการ"อบรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ"
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 28 ก.ค. 59
การจัดทำข้อมูลพิกัดโรงเรียนฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 28 ก.ค. 59
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 28 ก.ค. 59
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 28 ก.ค. 59
ประชาสัมพันธ์โครงการเทศกาลผ้าป่ามหากุศลฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 28 ก.ค. 59
การย้ายข้าราชการครูฯ(ผู้บริหารสถานศึกษา)
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 28 ก.ค. 59
คำสั่ง 155/2559 เวรยามเดือน สิงหาคม
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 28 ก.ค. 59
นางถาวร พวงมณี ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญวันที่ 7 สิงหา
โรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ) | 28 ก.ค. 59
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ | 27 ก.ค. 59
14 ก.ค.59 แห่เทียน
โรงเรียนวัดครุนอก | 14 ก.ค. 59
16-17 มิ.ย.59ค่ายลูกเสือยาเสพติด
โรงเรียนวัดครุนอก | 17 มิ.ย. 59
1 ก.ค.59วันสถาปนาลูกเสือไทย
โรงเรียนวัดครุนอก | 01 ก.ค. 59
9 มิ.ย.59 วันไหว้ครู
โรงเรียนวัดครุนอก | 09 มิ.ย. 59
19 ก.ค.59 โรงเรียนพานักเรียนช่วยงานวัดเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
โรงเรียนวัดครุนอก | 21 ก.ค. 59
27 ก.ค.59 วันภาษาไทย
โรงเรียนวัดครุนอก | 27 ก.ค. 59
25 ก.ค.59 โรงเรียนจัดกิจกรรมประชามติร่วมใจ
โรงเรียนวัดครุนอก | 25 ก.ค. 59
29 มิ.ย.59 เลือกตั้งประธานนักเรียน
โรงเรียนวัดครุนอก | 29 มิ.ย. 59
12 มิ.ย.59 ประชุมกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนวัดครุนอก | 12 มิ.ย. 59
22 ก.พ.59 โรงเรียนนำนักเรียนช่วยงานวัดเนื่องในวันมาฆบูชา
โรงเรียนวัดครุนอก | 22 ก.พ. 59
8 ม.ค.59 วันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนวัดครุนอก | 08 ม.ค. 59
1 พ.ค.59 ประชุมผู้ปกครอง
โรงเรียนวัดครุนอก | 01 พ.ค. 59
การประเมิน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559
โรงเรียนนครหลวง | 27 ก.ค. 59
"กิจกรรมวันเข้าพรรษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2559"
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 27 ก.ค. 59
ตัวแทนนักเรียน โรงเรียนแม่สอด เข้าร่วมโครงการอบรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฏาค
โรงเรียนแม่สอด | 27 ก.ค. 59
แจ้งกลุ่ม LINE ขอเชิญคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่66 ปีการศึกษา2559
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) | 27 ก.ค. 59
ขอเชิญร่วมกิจกรรม
โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก | 27 ก.ค. 59
โรงเรียนบ้านพันเสา ได้รับการประเมินโรงเรียนสุจริต วันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2559
โรงเรียนบ้านพันเสา | 27 ก.ค. 59
กำหนดจัดกิจกรรมวันสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา | 27 ก.ค. 59
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดอนจาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร | 27 ก.ค. 59
เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2559 โรงเรียนกุดครองวิทยาคารได้นำนักเรียนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันอาสาหบูชา ณ วัดมณ
โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร | 17 ก.ค. 59
ช่องทางการร้องเรียนการดำเนินงานที่ไม่โปร่งใส
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ | 27 ก.ค. 59
โครงการค่ายพฒนาทักษะความรู้ ค่ายภาษาไทย 27-29 กรกฎาคม 2559
โรงเรียนบ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) | 27 ก.ค. 59
ประชุมการใช้เทคโนโลยีจัดการเรียนรู้ฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 27 ก.ค. 59
รายงานการจัดกิจกรรมลูกเสือฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 27 ก.ค. 59
ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการครูฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 27 ก.ค. 59
การขอใช้เงินรายได้สถานศึกษาฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 27 ก.ค. 59
ประชุมจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 27 ก.ค. 59
รายงานการรณรงค์ออกเสียงประชามติ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 27 ก.ค. 59
การอบรมการรายงานข้อมูลฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 27 ก.ค. 59
การคัดเลือก Best Practice โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 27 ก.ค. 59
การแข่งขัน"วิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอลฯ"
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 27 ก.ค. 59
การแข่งขันกีฬาโรงเรียนส่วนภูมิภาค
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 27 ก.ค. 59
ขอเชิญเสนอชื่อเด็กดีเด่น ปี ๒๕๕๙
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 27 ก.ค. 59
การอบรมแนวทางการการจัดการศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 27 ก.ค. 59
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติงานทำบุญอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 27 ก.ค. 59
ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 27 ก.ค. 59
กำชับการอยู่เวรของข้าราชการและลูกจ้าง
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 27 ก.ค. 59
ประชาสัมพันธ์มิวสิควิดิโอ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 27 ก.ค. 59
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 27 ก.ค. 59
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 194/658 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th