หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นางนราจันทร์ กมลรัตน์
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
กลุ่ม : เรียนร่วม
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
นางรัชนีย์ ทองโพธิ์ศรี
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
นางสาวนุชรินทร์ พุทธศรีเมือง
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ/การเงิน
กลุ่ม : ครูพิเศษ
ร.ร.อนุบาลวัดปรินายก    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวปทุมทิพย์ บุญมา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดจุกกะเฌอ    จ.ชลบุรี
นางฐิติชญา สุขสวัสดิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดจุกกะเฌอ    จ.ชลบุรี
นางทัศนีย์ ปาละ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดจุกกะเฌอ    จ.ชลบุรี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,073,711 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,285 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,760,723 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,759,672 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,402,525 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,215,933 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,140,119 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,013,039 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,009,512 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,757,365 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,724,975 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,671,577 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,659,239 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,643,411 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,602,349 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,522,694 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
แจ้งการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนคลองใหม่ | 02 พ.ย. 58
ยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครอง ในวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่2
โรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ) | 02 พ.ย. 58
ห้องเรียน DLIT
โรงเรียนน้ำรอบวิทยา | 02 พ.ย. 58
บุคลิกภาพกับการเลือกอาชีพสำหรับนักเรียนที่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอ
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ | 02 พ.ย. 58
ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กชายอักษร พันธ์จันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนบ้านจันลม | 02 พ.ย. 58
หลักสูตรอาหาร-ขนม เพื่อธุรกิจ
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 02 พ.ย. 58
หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากเชือกร่ม 2 (เมคราเม่)
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 02 พ.ย. 58
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยฯ จัดกิจกรรมวันอาซูรออฺตามประเพณีท้องถิ่นศาสนาอิสลาม ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 | 02 พ.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาก
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ | 02 พ.ย. 58
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยฯ เข้าร่วมกิจกรรมค่าย Glow/Bros ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดนครนายก (สาริกา) ระหว่างวันท
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 | 02 พ.ย. 58
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยฯ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 | 02 พ.ย. 58
กิจกรรมการพัฒนาอาชีพพื้นบ้านสำหรับนักเรียนตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านหนองแม่แต
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 02 พ.ย. 58
การร่วมงานวันตักบาตรเทโวโรหณะกับเทศบาลตำบลเขาพระงาม วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 02 พ.ย. 58
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา กาฬสินธฺิ์ุ เขต2 ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ | 01 พ.ย. 58
โรงเรียนวัดขรัวช่วยกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2/2558 วันที่ 2 พ.ย. 58 นี้
โรงเรียนวัดขรัวช่วย | 01 พ.ย. 58
โรงเรียนเทพารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นวิทยากรอิสลามแบบเข้ม
โรงเรียนเทพา | 31 ต.ค. 58
ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 (ช่วงชั้นที่ 3 ระดับชั้น ม.1-3 )
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี) | 31 ต.ค. 58
ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 (ช่วงชั้นที่ 2 ระดับชั้น ป.4-6 )
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี) | 31 ต.ค. 58
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 31 ต.ค. 58
ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 (ช่วงชั้นที่ 1 ระดับชั้น ป.1-3 )
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี) | 31 ต.ค. 58
รายงานข้อมูลนักเรียนพิการ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 31 ต.ค. 58
รายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภค
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 31 ต.ค. 58
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง
โรงเรียนบ้านเนินกรวด | 30 ต.ค. 58
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว(สอนวิชาเคมี)
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ | 30 ต.ค. 58
สรุปผลการประกวดและแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น | 30 ต.ค. 58
ตารางเรียน นักเรียนเทอม 2/2559
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ | 30 ต.ค. 58
ประกาศ โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม เรื่องประการศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ
โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม | 30 ต.ค. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนอนุบาลประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ | 30 ต.ค. 58
ข่าวสารโรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ | 30 ต.ค. 58
กิจกรรมวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2558
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม | 30 ต.ค. 58
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน
โรงเรียนธงธานี | 30 ต.ค. 58
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนิจจรีย์ ดุสิตสุทรกุล
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร | 30 ต.ค. 58
ขอแสดงความยินดี ท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร | 30 ต.ค. 58
รายงานระเบียบวาระการประชุมครู ครั้งที่ ๘ - ๒๕๕๘
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 30 ต.ค. 58
การต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ วันจันทร์ที่ 26 ต.ค. 2558
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 29 ต.ค. 58
ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช
โรงเรียนธงธานี | 29 ต.ค. 58
ร่วมส่งคุณครูสมจิตร ไพรินทร์
โรงเรียนธงธานี | 29 ต.ค. 58
ค่ายวิทยาศาสตร์ 58
โรงเรียนธงธานี | 29 ต.ค. 58
รับโล่รางวัลการประกวดโรงเรียนน่ามอง
โรงเรียนธงธานี | 29 ต.ค. 58
กิจกรรมตักบาตรทุกวันศุกร์
โรงเรียนธงธานี | 29 ต.ค. 58
ผลการประเมินโรงเรียนน่ามอง
โรงเรียนธงธานี | 29 ต.ค. 58
เยี่ยมคุณแม่ของคุณครูสุรศักดิ์ วิลัยหล้า
โรงเรียนธงธานี | 29 ต.ค. 58
ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.รับราชการทหาร
โรงเรียนธงธานี | 29 ต.ค. 58
ประชุมประจำเดือน ครูและบุคลากร
โรงเรียนธงธานี | 29 ต.ค. 58
เยี่ยมให้กำลังใจ คุณครูรำไพ ศรีวัฒนา
โรงเรียนธงธานี | 29 ต.ค. 58
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ สพม เขต 27
โรงเรียนธงธานี | 29 ต.ค. 58
รับมอบเงินสนับสนุนและเป็นกำลังใจทีมScience show
โรงเรียนธงธานี | 29 ต.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชัี่วคราว (ครูผู้สอน) สังกัด โรงเรียนวัดเขานางเภา
โรงเรียนวัดเขานางเภา | 29 ต.ค. 58
ประกาศผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนบ้านเนินกรวด | 29 ต.ค. 58
นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา อบรมการเขียนผลงานทางวิชาการ ว.13/2556
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 29 ต.ค. 58
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 194/605 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th