หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางสาวชุดารัตน์ ประพันธ์ศิลป์
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวจำรัส ศรีบัวบาน
ตำหแน่ง : ครูจ้างสอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)    จ.พระนครศรีอยุธยา
นายกฤติเดช กลีบโกมุท
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวกัณนิกาญ พวงเพชร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวทิวากร สารทอง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.อนุบาลธารทิพย์    จ.แม่ฮ่องสอน
นางสาวอรปรียา ถุงทอง
ตำหแน่ง : ครูปฏิบัติการสอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.จงฮั้ว    จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,536,335 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,922,196 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,605,723 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,597,567 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,418,166 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,361,025 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,293,343 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,229,657 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,190,793 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,117,554 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,086,124 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,073,148 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,063,426 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ท่านอาจารย์ทวิช ปวีณบำเพ็ญ เข้ารับเกียรติบัตรประเมินโรงเรียนที่มีระบบประกันคุณภาพภายใน ระดับ ดีมาก
โรงเรียนลำปางวิทยา | 15 ม.ค. 57
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนลำปางวิทยา...ที่ได้รับรางวัล O-NET ประจำปีการศึกษา 2555
โรงเรียนลำปางวิทยา | 15 ม.ค. 57
ขอบพระคุณท่านมนตรี บัวตา และผอ.สุทัศน์ ที่ประสานงาน สี จาก บริษัท ที โอ เอ
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ | 15 ม.ค. 57
การเตรียมความพร้อมในการสอบ O-net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการสอบ
โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง | 14 ม.ค. 57
การจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2557
โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง | 14 ม.ค. 57
14 ม.ค57 มูลนิธีไท่ฮุ่ย ( ปัญญาธรรม ) ร่วมกับโรงเรียนจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 14 ม.ค. 57
ค่ายนักคิด คณิตสนุกๆ ของนักเรียนปฐมวัย
โรงเรียนอนุบาลตราด | 14 ม.ค. 57
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง | 14 ม.ค. 57
เลาะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 จ.นครพนม
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 | 14 ม.ค. 57
กำหนดสอบปลายภาค
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 14 ม.ค. 57
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่63 นครพนม(พิธีเปิด-การแสดง)[HD]
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 | 14 ม.ค. 57
เรียนอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 ส่งต้นฉบับข้อสอบภายในวันที่ 17 มกราคม 57
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 14 ม.ค. 57
นักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนให้ติดต่องานทะเบียนภายในวันที่ 17 มกราคม 57
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 14 ม.ค. 57
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา2556
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 | 14 ม.ค. 57
ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 14 ม.ค. 57
การประเมินโรงเรียนวัดสลักเหนือ
โรงเรียนสามแยกบางคูลัด(จั่นเพชรวิทยาคาร) | 14 ม.ค. 57
ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีวันครู ประจำปี2557 ณ โรงเรียนนายางกลัดพิทยาคม
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา | 14 ม.ค. 57
8 มกราคม 2557 การประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านทรงธรรม | 14 ม.ค. 57
เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก 2557 @สนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตร
โรงเรียนโรงเรียนบางลายพิทยาคม | 14 ม.ค. 57
สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องเก็บอุกปรณ์กีฬาโรงเรียนวังวิเศษ
โรงเรียนวังวิเศษ | 14 ม.ค. 57
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 14 ม.ค. 57
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๖
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 14 ม.ค. 57
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 14 ม.ค. 57
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 14 ม.ค. 57
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันปีใหม่ ๒๕๕๗ ของนักเรียน
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 14 ม.ค. 57
ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูฑิฆัมพร จันทรากุล ที่ได้รับรางวัลคุรุคุณธรรมเข็มทองแดง ปี 2556
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | 14 ม.ค. 57
ประกาศรับสมัครนักเรียน
โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) | 14 ม.ค. 57
งานวิจัยไก่ไข่ใบเตยหอมชนะเลิศระดับชาติ
โรงเรียนบ้านนาหมอม้า | 14 ม.ค. 57
การขับเคลื่อนโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน
โรงเรียนบ้านนาหมอม้า | 12 พ.ย. 56
กำหนดการสอบ O-NET 57
โรงเรียนหยกฟ้า | 14 ม.ค. 57
หยุดเรียนวันพุธที่ 15 มกราคม 2557 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 14 ม.ค. 57
เลื่อนวันขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ 017 จากวันที่ 16 มกราคม 2557 เป็นวันที่ 17 มกราคม 2557 เวลาคงเดิม
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ | 06 ม.ค. 57
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาระดับอนุปริญญาปีการศึกษา2557
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 14 ม.ค. 57
แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม 2557
โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา | 14 ม.ค. 57
ประกาศเปิดเรียนตามปกติ ในวันพุธที่ ๑๕ ม.ค. ๕๗
โรงเรียนวัดชนะสงคราม | 14 ม.ค. 57
คำขวัญวันครู 2557
โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ | 14 ม.ค. 57
นายกชาติชาย เจียมศรีพงษ์ มอบเสื้อกันหนาวแก่นักเรียนโรงเรียนบางลายพิทยาคม
โรงเรียนโรงเรียนบางลายพิทยาคม | 14 ม.ค. 57
วันเด็ก
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ | 14 ม.ค. 57
โครงการบำเพ็ญประโยชน์ ภาค 330 โรตารีสากล สโมสรโรตารีสนามจันทร์
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ | 14 ม.ค. 57
สวัสดีปีใหม่ 57 ผอ.มอบของขวัญปีใหม่เสื้อทีมแก่คณะครู
โรงเรียนหนองบัวรี(ราษฎร์อุทิศ) | 14 ม.ค. 57
การแข่งขันเนชั่นแมน สพฐ ฟุตซอลลีก รุ่นอายุ 15 ปี ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ | 14 ม.ค. 57
วันคริสมาส
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ | 14 ม.ค. 57
25 ธันวาคม 2556 จัดงานผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านทรงธรรม
โรงเรียนบ้านทรงธรรม | 14 ม.ค. 57
นักเรียนชั้น ม.๓ สอบ Pre-O-NET
โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ | 14 ม.ค. 57
ยินดีต้อนรับ นายพิทยา ไชยมงคล ผอ.สมพ. เขต 40
โรงเรียนโรงเรียนดงขุยวิทยาคม | 14 ม.ค. 57
มอบผ้าห่ม ต้านภัยหนาว
โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 14 ม.ค. 57
วันที่ 15-16 มกราคม 57 โรงเรียนปิดเนื่องจากครูเข้าร่วมกิจกรรมวันครู ณ อำเภอเขาชัยสน
โรงเรียนอนุบาลสุขคณะ | 14 ม.ค. 57
สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 14 ม.ค. 57
ลูกเสือสำรอง
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ | 14 ม.ค. 57
12-13 ม.ค 57 กิจกรรมแรลลี่กลุ่มผู้บริหารวังทอง 2
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 14 ม.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 194/664 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th