หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นายเฉลิมวิทย์ แสงสันต์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน)    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวอารีวรรณ ทองสุ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน)    จ.ศรีสะเกษ
สาลี่ พุ่มเกษม
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดหนองสีงา (ประถมบูรณ์รัฐราษฎร์สงเคราะห์)    จ.จันทบุรี
นางสุภัชชา รักษาแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
นางสาวจุฬารัตน์ พรหมมณี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
นายไกรสวัสดิ์ คำมี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านท่าลาด(ราษฏร์วิทยานุกูล)    จ.นครพนม
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 5,962,736 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,279,259 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,590,233 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,285,160 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,046,380 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 951,062 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 938,094 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 809,176 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 801,982 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 798,693 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 795,526 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 789,162 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
เข้าชม 766,841 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 765,046 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
รายละเอียดประกันอุบัติเหตุ
โรงเรียนโรงเรียนเสริมมิตรวิทยา | 17 มิ.ย. 56
โรงเรียนบ้านบัวงามเข้าร่วมประกวดสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบ้านบัวงาม | 16 มิ.ย. 56
ไหว้ครู56
โรงเรียนบ้านบัวงาม | 16 มิ.ย. 56
แข่งขันกรีฑาสีภายใน ประจำปี 2556
โรงเรียนวังวิเศษ | 16 มิ.ย. 56
แข่งขันการวาดภาพระบายสี
โรงเรียนบ้านโคกม้า | 16 มิ.ย. 56
การประชุมผู้ปกครอง โครงการสายใยสัมพันธ์บ้าน - โรงเรียน ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 16 มิ.ย. 56
บรรยากาศ การมอบทุนการศึกษา มูลนิธิ กัลยารัตน์ เครือสาร
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 16 มิ.ย. 56
บรรยากาศ โรงเรียนอาร์ช อาร์ต อคาเดมี่ พิษณุโลก มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ทำชื่อเสียง
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 16 มิ.ย. 56
บรรยากาศ การทัศนศึกษานั่งรถรางรอบเมืองพิษณุโลก ของเด็กนักเรียน MEP 1.1
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 16 มิ.ย. 56
กิจกรรมวันไหว้ครู ร.ร.บ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์)
โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) | 16 มิ.ย. 56
พิธีส่งมอบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนจิราธิวัฒน์และโรงอาหารครัวอนามัย
โรงเรียนบ้านคลองสระ | 16 มิ.ย. 56
ปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน
โรงเรียนบ้านภูตะคาม | 16 มิ.ย. 56
สภ.ปากตะโก โดยพ.ต.ท.ปิยวัฒน์ บัวขาว สารวัตร สภ.ปากตะโก มาให้ความรู้นักเรียน
โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง | 16 มิ.ย. 56
เอกลักษณ์ของโรงเรียน ส่งเสริมการใช้ ICT อย่างมีคุณภาพ
โรงเรียนโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) | 16 มิ.ย. 56
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าป่าการศึกษาเนื่องในวันก่อตั้งโรงเรียนครบรอบ 90 ปี 18 มิ.ย.56
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) | 16 มิ.ย. 56
กิจกรรมวันไหว้ครู
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม | 16 มิ.ย. 56
เยี่ยมชม เศรษฐกิจพอเพียง 15 มิถุนายน 56
โรงเรียนโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) | 16 มิ.ย. 56
พระอาจารย์...กับรางวัลบุคคลแห่งปี ๒๕๕๖
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม | 16 มิ.ย. 56
โรงเรียนบ้านเปียงใจจัดกิจกรรม วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบ้านเปียงใจ | 16 มิ.ย. 56
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 15 มิ.ย. 56
โรงเรียนจัดการแข่งขันกีฬากรีฑาภายในโรงเรียน วันที่ 17-20 มิถุนายน 2556
โรงเรียนบ้านปาเต๊ะ | 15 มิ.ย. 56
จงดูแลรักษาของเก่าล้ำค่า 4 อย่าง
โรงเรียนเพาะปัญญา และ โรงเรียนอนุบาลเพาะปัญญา | 15 มิ.ย. 56
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง | 15 มิ.ย. 56
แจ้งร่นคาบเรียน 17 มิ.ย. ถึง 16 ก.ค. เป็นคาบละ 45 นาที
โรงเรียนขนอมพิทยา | 15 มิ.ย. 56
แข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 10 / ภาพโดย อ.สิทธิพงษ์ ชูนราทิพย์
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 15 มิ.ย. 56
นักเรียนระดับชั้น ป. 6 40 คน ร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ที่ม.แม่ฟ้าหลวง /ภาพโดยอ.รุ่งฤดี สุริคำแดง
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 15 มิ.ย. 56
พิธีเปิดอาคารเรียนห้องเรียนบ้านเล่าตาขาว
โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทยสาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง ศูนย์การเรียน รู้ เล่น โดย กสทช. (USO NET) | 15 มิ.ย. 56
12 วิธี ในการฝึกนิสัยให้รักการอ่าน
โรงเรียนแหลมบัววิทยา | 15 มิ.ย. 56
รางวัลเชิดชูเกียรติฯ
โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทยสาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง ศูนย์การเรียน รู้ เล่น โดย กสทช. (USO NET) | 15 มิ.ย. 56
คณะครุโรงเรียนประถมนนทรีจำนวน 3 ท่านเข้าร่วมอบรม DATA CANTER ณ เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพฯ
โรงเรียนประถมนนทรี | 15 มิ.ย. 56
คู่มือเกณฑ์การนิเทศ
โรงเรียนสามแยกบางคูลัด(จั่นเพชรวิทยาคาร) | 15 มิ.ย. 56
คู่มือการนิเทศกลุ่ม
โรงเรียนสามแยกบางคูลัด(จั่นเพชรวิทยาคาร) | 15 มิ.ย. 56
กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ | 15 มิ.ย. 56
ร่วมด้วยช่วยกัน สนามบาสโรงเรียนบ้านหนองแม่แตง(ธรรมศาสตร์อาสา)
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 15 มิ.ย. 56
คณะกรรมการประเมินโรงเรียน Smart School จะเข้าประเมินโรงเรียนวัดลาดพร้าววันที่ 17 มิถุนายน 2556 นี้
โรงเรียนวัดลาดพร้าว | 15 มิ.ย. 56
สพฐ. แนะนำผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง | 15 มิ.ย. 56
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตร และหน่วยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนด่านขุนทด | 15 มิ.ย. 56
ขอแสดงความยินดี กับท่าน ดร. อนิรุทธ์ิ ทองสม
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม | 15 มิ.ย. 56
พิธีไหว้ครูของนักเรียนโรงเรียนด่านขุนทด ปีการศึกษา ๒๕๕๖
โรงเรียนด่านขุนทด | 15 มิ.ย. 56
มหกรรมวิชาการสร้างสรรค์ความเป็นเลิศเด็กเทพา ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2556
โรงเรียนบ้านสวรรค์ | 15 มิ.ย. 56
เครือข่ายโรงเรียนสะกอมจัดแข่งขันกีฬาเครือข่ายระหว่างวันที่ 17-20 มิถุนายน 2556
โรงเรียนบ้านสวรรค์ | 15 มิ.ย. 56
กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ชุมชุน วันที่ 14 มิถุนายน 2556
โรงเรียนบ้านสวรรค์ | 15 มิ.ย. 56
นายอำเภอนำ อำเภอย้ิม บริการประชาชน บ้านหนองไผ่ 14มิ.ย.56
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ | 15 มิ.ย. 56
โรงเรียนบ้านสวรรค์ จัดกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน วันที่ 13 มิถุนายน 2556
โรงเรียนบ้านสวรรค์ | 15 มิ.ย. 56

โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล | 15 มิ.ย. 56
สพป.นศ.2 จัดกิจกรรม เสริมสร้างระเบียบวินัย ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 14 มิ.ย. 56
โรงเรียนบ้านเสรียง ยินดีต้อนรับ คุณครูนิชาภัทร กุลรัตน์ คุณครูย้ายมาใหม่
โรงเรียนบ้านเสรียง | 14 มิ.ย. 56
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ สพฐ. ปี ๒๕๕๖
โรงเรียนบ้านอีเลิศ | 14 มิ.ย. 56
เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาค จัดซื้อพาหนะ รับ-ส่งนักเรียน สื่อ อุปกรณ์การเรียน ของเล่น ฯลฯ
โรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม | 14 มิ.ย. 56
โครงการเผยแพร่แม่ไม้มวยไทย โดยสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่อ
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 14 มิ.ย. 56
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 194/571 Next »

 

หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th