หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นายอาทิตย์ พึ่งดี
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : คณะกรรมการสภานักเรียน
ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ    จ.เลย
เด็กหญิงวนิดา รัตนเพชร
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : คณะกรรมการสภานักเรียน
ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ    จ.เลย
เด็กหญิงอาทิติยา คำจิตร์
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : คณะกรรมการสภานักเรียน
ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ    จ.เลย
เด็กหญิงสุวิมล ธนาชัย
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : คณะกรรมการสภานักเรียน
ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ    จ.เลย
นางสาวจิลลาภัทร อ่อนมีคุณ
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : คณะกรรมการสภานักเรียน
ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ    จ.เลย
เด็กหญิงยุลัดดา มุทาพร
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : คณะกรรมการสภานักเรียน
ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ    จ.เลย
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,352,168 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,313,585 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,417,092 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,258,639 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,242,711 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,162,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,088,755 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,039,793 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 968,897 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 948,383 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 935,093 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 896,044 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 887,850 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ สพฐ
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 01 ก.ย. 56
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 01 ก.ย. 56
บันทึกการสอน มินิครอส
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 01 ก.ย. 56
รายงานการประเมินตนเอง ครูโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 01 ก.ย. 56
แบบนิเทศการสอน แบบสังเกตการณ์สอนในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 01 ก.ย. 56
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินเศรษฐกิจพอเพียงทุกท่าน
โรงเรียนวัดคลองชัน | 01 ก.ย. 56
โรงเรียนบ้านรังแตน ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้กับตัวแทนนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการแ
โรงเรียนบ้านรังแตน | 01 ก.ย. 56
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านรังแตน ผ่านการประเมิน "สถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๕๕"
โรงเรียนบ้านรังแตน | 01 ก.ย. 56
งานมหกรรมวิชาการ จังหวัดสตูล โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร ได้ 8 เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร | 01 ก.ย. 56
สรุปผลกีฬาโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ'56
โรงเรียนเทศบาล๑(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) | 01 ก.ย. 56
โรงเรียนโนนกลางวิทยาคมยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม | 01 ก.ย. 56
โรงเรียนโนนกลางวิทยาคมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง จัดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์เด็กและเยาชน
โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม | 01 ก.ย. 56
ตลาดนัดฝีมือเด็กไทย ก้าวไปสู่อาเซียน
โรงเรียนวัดสลักเหนือ | 01 ก.ย. 56
การศึกษาดูงาน
โรงเรียนวัดกรับพวง | 01 ก.ย. 56
ร่วมให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนทะแยงในการแข่งขันมหกรรมวิชาการระดับศูนย์เครือข่ายฯคง 5
โรงเรียนบ้านดอนทะแยง | 01 ก.ย. 56
ร่วมให้กำลังใจตัวแทนนักเรียนชั้น ป.1-6 ในการแข่งขันคณิตคิดเร็วระดับ สพป.นม.6
โรงเรียนบ้านดอนทะแยง | 01 ก.ย. 56
รางวัลชนะเลิศระดับภาค
โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลลพบุรี | 01 ก.ย. 56
ขอเชิญร่วมงาน ๖๔ ปี โรงเรียนดีศรีหมู่บ้าน
โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก | 01 ก.ย. 56
โครงการพัฒนาโรงเรียนทางเลือกการศึกษา(ป.ส.ว.ให้โอกาส)
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม | 31 ส.ค. 56
องค์ประกอบคะแนนแอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2557 ที่มีการปรับใหม่
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม | 31 ส.ค. 56
ปฏิทิน แอดมิชชั่นประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับนักเรียน ม.6
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม | 31 ส.ค. 56
ประชาสัมพันธ์การสอบ O-NET ของนักเรียนชั้น ม.3-ม.6 ปี 2557
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม | 31 ส.ค. 56
ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน
โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย | 31 ส.ค. 56
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานผ้ากฐินพระราชทาน ทอดที่วัดทุ่งควาย
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 31 ส.ค. 56
การเตรียมการรับการประเมิน สถานศึกษาพอเพียง 2556
โรงเรียนโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) | 31 ส.ค. 56
ป้ายพิธีลงนามสหกรณ์
โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) | 31 ส.ค. 56
เชิญร่วมกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมพัฒนาจิตใจ
โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล) | 31 ส.ค. 56
ขอเชิญทอดผ้าป่าเพื่อจัดสร้างอาคารเรียนปฐมวัย
โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล) | 31 ส.ค. 56
โรงเรียนของเรา...เข้ารับการประเมินภายนอก รอบสาม...รายละเอียดดังนี้
โรงเรียนโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) | 31 ส.ค. 56
การประเมินภายนอกรอบที่ 3
โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล) | 31 ส.ค. 56
ประกาศรายชื่อผู้สมัครและมีสิทธิ์สอบเพื่อการสรรหาเป็นครูอัตราจ้างฯ เอกภาษาอังกฤษโรงเรียบ้านเขาพริกไทย
โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย | 31 ส.ค. 56
งานจักสาน โรงเรียนบ้านคูบ
โรงเรียนบ้านคูบ | 31 ส.ค. 56
เตรียมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล) | 31 ส.ค. 56
เตรียมรับการประเมินตรวจสอบภายใน การเงินและพัสดุ
โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล) | 31 ส.ค. 56
กำหนดวันแข่งงานศิลปหัตถกรรมระดับประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด | 31 ส.ค. 56
โรงเรียนโนนสูงวิทยาร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อบรมธรร
โรงเรียนโนนสูงวิทยา | 31 ส.ค. 56
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ CEO น้ำเกลี้ยง( งานศิลปะ ) 2556
โรงเรียนบ้านคูบ | 31 ส.ค. 56
คำสั่งกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มดอนตูม
โรงเรียนโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) | 31 ส.ค. 56
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ CEO น้ำเกลีัยง 28-29 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านเขิน
โรงเรียนบ้านคูบ | 31 ส.ค. 56
เปิดทำเนียบ......ครูดีครูเด่น โรงเรียนวัดวังตะกู
โรงเรียนโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) | 31 ส.ค. 56
รายชื่อสถานศึกษาที่ สมศ.ประกาศประเมินรอบสาม ปีงบประมาณ 2557
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ | 31 ส.ค. 56
ประกาศ สมศ. รายชื่อสถานศึกษาประเมินรอบสาม ปีงบประมาณ 2557
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ | 31 ส.ค. 56
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
โรงเรียนบ้านหนองผือ | 31 ส.ค. 56
บัญชีรายชื่อผู้มัสิทธิสอบ
โรงเรียนบ้านโคกม้า | 30 ส.ค. 56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนบ้านโคกม้า | 30 ส.ค. 56
ASEAN Learning Camp #2 เรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอม ตุลาคม 2556 ณ เมืองปีนัง มาเลเซีย
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 30 ส.ค. 56
การประกวดและแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น | 30 ส.ค. 56
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่าเยี่ยมคลอดครูธุรการที่บ้านหนองคู เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม
โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า | 30 ส.ค. 56
...ดาวน์โหลดเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตฯได้แล้วครับ...
โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย | 30 ส.ค. 56
ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63 จังหวัดเพชรบูรณ์
โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย | 30 ส.ค. 56
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 194/610 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th