หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
สพป.ชุมพร เขต 11
โรงเรียนวรเวทยากร
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านศาลา
สพป.เชียงใหม่ เขต 0
โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร)
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนงัวบาวิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 0
โรงเรียนบ้านแม่สุก
สพป.ลำปาง เขต 3
นางปรารถนา บาลี
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่    จ.ขอนแก่น
นางณัฐณมนต์ ไฉไลสุขสมบัติ
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่    จ.ขอนแก่น
นายสนใจ พละศักดิ์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
นางจุฑาภัค มีฉลาด
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เสนานิคม    จ.กรุงเทพมหานคร
นางเกษร พิมพะทิตย์
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่    จ.ขอนแก่น
นางสาวสุวรรณ ฤทธิ์คำหาญ
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่    จ.ขอนแก่น
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 3,296,777 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 2,887,312 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,779,047 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,493,775 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,421,417 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,224,499 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,101,913 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,850,192 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,808,021 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,804,366 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,600,716 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,550,864 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,513,002 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,502,799 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,475,190 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,466,852 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่แก้ 0 , ร ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวังวิเศษ | 18 เม.ย. 58
school activities
โรงเรียนวัดสำเภาทอง | 18 เม.ย. 58
แจ้งเปิดเรียน ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ | 18 เม.ย. 58
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ป โรงเรียนกุญชรศิรวิทยมีความประสงคจะ สอบราคาซื้
โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ | 18 เม.ย. 58
สงกรานต์วัดจันทนาราม จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 17 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบสอง
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 17 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบสอง
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 17 เม.ย. 58
facebook : Houyyaophittayakom School - โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม | 17 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้สิทธิ์เข้าเรียนห้อง Mini English Program
โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา | 16 เม.ย. 58
ประกาศ สพม 2 เรื่อง ผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 16 เม.ย. 58
ประกาศผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 แบ่งตามแผน ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 16 เม.ย. 58
กำหนดการเปิดเทอม วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม | 15 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) | 14 เม.ย. 58
ตารางสอนและตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 14 เม.ย. 58
สุขสันต์วันสงกรานต์ปีใหม่ของไทย
โรงเรียนวัดนางแก้ว | 13 เม.ย. 58
ผ้าป่าทอดวัดกนองไผ่13เมษายน2558 =179,999บาท
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ | 13 เม.ย. 58
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เรียงความค่านิยม
โรงเรียนบ้านหนองผือ | 11 เม.ย. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านโรงหีบเปิดรับสมัครนักเรียน
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโรงหีบ | 11 เม.ย. 58
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน
โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม | 11 เม.ย. 58
เรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ 2558
โรงเรียนช่องแคพิทยาคม | 10 เม.ย. 58
ประกาศโรงเรียนสภาราชินี 2
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 10 เม.ย. 58
ประกาศ เรื่องการเรียนปรับพื้นฐาน และการเปิดภาคเรียน
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม | 10 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อครูผู้มัสิทธ์สอบข้อเขียน ระดับชั้นอนุบาล ข้อมูล ณวันที่ 10 เมษายน 2558
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา | 10 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อครูผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับประถมศึกษา ข้อมูลณ วันที่ 10 เมษายน2558
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา | 10 เม.ย. 58
โรงเรียนอนุบาลสุขคณะ หยุดช่วงสงกรานต์ วันที่ 11-20 เม.ย. 58....และเปิดทำการในวันที่ 21 เม.ย 58 คะ
โรงเรียนอนุบาลสุขคณะ | 10 เม.ย. 58
ประกาศผลสอบ ม.1
โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า | 10 เม.ย. 58
การให้คะแนนตัวบ่งชี้แต่ละมาตรฐาน
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 10 เม.ย. 58
เอกสาร Sar ปี2556
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 10 เม.ย. 58
ผลการคัดเลือกการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม | 09 เม.ย. 58
พระราชประวัติ
โรงเรียนวังตาลวิทยา | 09 เม.ย. 58
ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารส้วม (สน.ศท.ส.10)
โรงเรียนมะค่าวิทยา | 09 เม.ย. 58
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 09 เม.ย. 58
ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ลงทะเบียนศิษย์เก่า
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม | 09 เม.ย. 58
ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค | 09 เม.ย. 58
วันสงกรานต์ 2558 ประวัติวันสงกรานต์
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 09 เม.ย. 58
ประชุมสรุปครั้งสุดท้ายก่อนจัดงาน
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม | 08 เม.ย. 58
ไฟล์ข้อมูล 15 มาตราฐาน
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 08 เม.ย. 58
แจ้งกำหนดการวันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ วันที่ื 14-15 พ.ค.2558 การแต่งกายชุดนักเรียน
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 08 เม.ย. 58
แจ้งกำหนดวันเรียนปรับพื้นฐาน ม.1และม.4 วันที่ 27-30 เม.ย.2558และวันที่ 6,7,8,11,12,13 พ.ค. 2558
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 08 เม.ย. 58
คะแนน O-net ม. 6 ปีการศึกษา 2557 รายบุคคล
โรงเรียนวังวิเศษ | 18 มี.ค. 58
เปรียบเทียบคะแนน O-net ปี 53 - ปี 57
โรงเรียนวังวิเศษ | 18 มี.ค. 58
คะแนน O-net ม. 6 ปีการศึกษา 2557 (ตามมาตรฐาน)
โรงเรียนวังวิเศษ | 18 มี.ค. 58
ข้อสอบกลาง พร้อมเฉลย วิชาภาษาอังกฤษ ม.2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวังวิเศษ | 08 เม.ย. 58
ข้อสอบกลาง พร้อมเฉลย วิชาภาษาอังกฤษ ม.1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวังวิเศษ | 08 เม.ย. 58
ข้อสอบกลาง พร้อมเฉลย วิชาสังคมศึกษา ม.2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวังวิเศษ | 08 เม.ย. 58
ข้อสอบกลาง พร้อมเฉลย วิชาสังคมศึกษา ม.1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวังวิเศษ | 08 เม.ย. 58
ข้อสอบกลาง พร้อมเฉลย วิชาภาษาไทย ม.2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวังวิเศษ | 08 เม.ย. 58
ข้อสอบกลาง พร้อมเฉลย วิชาภาษาไทย ม.1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวังวิเศษ | 08 เม.ย. 58
ข้อสอบกลาง พร้อมเฉลย วิชาวิทยาศาสตร์ ม.2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวังวิเศษ | 08 เม.ย. 58
ข้อสอบกลาง พร้อมเฉลย วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวังวิเศษ | 08 เม.ย. 58
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 194/627 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th