หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางธิติยา แม้นวงษ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดลาดพร้าว    จ.กรุงเทพมหานคร
นางวันเพ็ญ เปรมทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดลาดพร้าว    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวพัชรินทร์ เพ็ชรทอง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดลาดพร้าว    จ.กรุงเทพมหานคร
นายสุรพงษ์ ประสมเพชร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดลาดพร้าว    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวอรปรียา เข็มมณี
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ
กลุ่ม : บุคลากร
ร.ร.มารดาวนารักษ์    จ.บุรีรัมย์
นายประสงค์ พิมชัยโชค
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ
กลุ่ม : บุคลากร
ร.ร.มารดาวนารักษ์    จ.บุรีรัมย์
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,620,137 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,117,952 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,688,386 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,684,114 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,511,160 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,423,056 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,276,271 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,271,145 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,231,822 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,182,259 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,170,246 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,147,420 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนบ้านแก้ว ปี 2557 ที่ผู้ปกครองนักเรียนควรทราบ
โรงเรียนบ้านแก้ว | 13 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าใหม่ระดับชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนประถมนนทรี | 13 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าใหม่ระดับชั้นอนุบาล 3 ขวบ ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนประถมนนทรี | 13 มี.ค. 57
โรงเรียนบ้านแก้วได้รับมอบทุนการจัดสร้างโรงอาหาร 100,000 บาท
โรงเรียนบ้านแก้ว | 13 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าใหม่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนประถมนนทรี | 13 มี.ค. 57
การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียน EIS Programme ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนประถมนนทรี | 13 มี.ค. 57
การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน EIS Programme ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนประถมนนทรี | 13 มี.ค. 57
กำหนดการสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) | 13 มี.ค. 57
ประกาศผลการเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 1 ปีการศึ
โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร | 13 มี.ค. 57
สรุปข่าวในรอบสัปดาห์ 26 ก.พ 57
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 13 มี.ค. 57
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบปลายปี และปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 13 มี.ค. 57
วันปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนคีรีวัฒนา 28 มีนาคม 2557
โรงเรียนคีรีวัฒนา | 13 มี.ค. 57
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ | 13 มี.ค. 57
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน open house
โรงเรียนบ้านนาหมอม้า | 12 มี.ค. 57
การปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนสกาดพัฒนา | 12 มี.ค. 57
รายชื่อนักเรียนที่ติด 0 , ร , มส. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ | 12 มี.ค. 57
รายชื่อนักเรียนที่ติด 0 , ร , มส. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ | 12 มี.ค. 57
รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์รายบุคคล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ประภาคเรียนที่ 2/2556
โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ | 12 มี.ค. 57
รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์รายบุคคล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ประภาคเรียนที่ 2/2556
โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ | 12 มี.ค. 57
รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์รายบุคคล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ประภาคเรียนที่ 2/2556
โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ | 12 มี.ค. 57
รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์รายบุคคล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ประภาคเรียนที่ 2/2556
โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ | 12 มี.ค. 57
การใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนและโปรแกรมงานทะเบียน
โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ | 12 มี.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ 205/26
โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย | 12 มี.ค. 57
ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอลชาย ส.เจริญชัยเนินโมก
โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน | 12 มี.ค. 57
ยินดีต้อนรับครูคนใหม่
โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน | 12 มี.ค. 57
ประกาศ สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวัดควนเมา | 12 มี.ค. 57
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ( ช่วงเดือนมีนาคม ถึง 16 พฤษภาคม 2557 )
โรงเรียนโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) | 12 มี.ค. 57
การศึกษาดูงาน โรงเรียนจัดสรรค์ที่ดินสงเคราะห์ สังกัด สพป,สุรินทร์ เขต ๓
โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค | 12 มี.ค. 57
ประกาศผลการเรียน ม.5/2 (แก้ไข)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย | 12 มี.ค. 57
ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(บ้านพักนักเรียน)
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 12 มี.ค. 57
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่
โรงเรียนเสิงสาง | 12 มี.ค. 57
เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ | 12 มี.ค. 57
ปฏิทินวิชาการ มีนาคม - มิถุนายน 2557
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ | 12 มี.ค. 57
รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา | 12 มี.ค. 57
กำหนดการทัศนศึกษาปฐมวัย วันที่ 11 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ วัดป่ากล้วย บึงพลาญชัย จังหวัดร้อย
โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย | 12 มี.ค. 57
กำหนดการทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 วันที่ 7 มีนาคม 2557 ณ จังหวัดนคราชสีมา
โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย | 12 มี.ค. 57
` รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2557
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร | 11 มี.ค. 57
ประกาศรับนักเรียนปีการศึกษา 57
โรงเรียนบ้านนาหมอม้า | 11 มี.ค. 57
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด
โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด | 11 มี.ค. 57
ประกาศผลสอบโอเน็ตชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ) | 11 มี.ค. 57
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 7 มีนาคม 2557
โรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ) | 11 มี.ค. 57
ครูและนักเรียนเข้าร่วมมหัศจรรย์แห่งไม้ไอติม ไดโนเสาร์ทะลุมิติผลการตัดสิน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านคว
โรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ) | 11 มี.ค. 57
ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 ม.2 งานเข้า ! ...ศธ.ใช้ข้อสอบกลางเลื่อนชั้น เริ่มปี 57...
โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ | 11 มี.ค. 57
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 11 มี.ค. 57
คณะครู-บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า เยี่ยมคลอดคุณครูธัญญากร ภิรมย์ไกรภักดิ์
โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า | 11 มี.ค. 57
กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 วันที่ 13-14 มี.ค. 57
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 11 มี.ค. 57
คะแนนสอบ Las ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล | 11 มี.ค. 57
คะแนนสอบ Las ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล | 11 มี.ค. 57
ปฏิทินการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน
โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า | 11 มี.ค. 57
เรียนเชิญ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน บ้านกุดชะนวน เข้าร่วมงานเปิดบ้านการศึกษา (Open House)
โรงเรียนบ้านกุดชะนวน(รัฐราษฎร์สวัสดิ์อุทิศ) | 01 มี.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 194/644 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th