หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดเขาผาแรต
สพป.อุทัยธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
นายสุทรรศน์ สระทองยอด
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เมตตาวิทยา    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวปรียาภรณ์ น้ำค้าง
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.เพิ่มวิทยา    จ.นครปฐม
นางสาวอนุสรา เทวภูมี
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ศศิกานต์วิทยา    จ.อุดรธานี
นางสาวสุมารินทร์ เจียมทอง
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ศศิกานต์วิทยา    จ.อุดรธานี
Mr.Atemafac Forka (Teacher Maya)
ตำหแน่ง : ครูภาษาอังกฤษอนุบาล
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ศศิกานต์วิทยา    จ.อุดรธานี
นางสาวอุทุมพร ไศลบาท
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยง อ.1/2
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ศศิกานต์วิทยา    จ.อุดรธานี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,959,974 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,446,383 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 2,051,393 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,989,787 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,930,132 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,869,044 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,686,247 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,494,461 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,431,759 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,426,377 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,359,548 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,315,054 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,273,904 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,246,290 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 27 ก.ย.-5 ต.ค.57
โรงเรียนวัดปากคลองปลากด | 05 ส.ค. 57
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มเครือข่าย วันที่ 28-29 สิงหาคม 2557 ณ ร.ร.อนุบาลชุมแสง
โรงเรียนวัดปากคลองปลากด | 05 ส.ค. 57
โครงการหนึ่งใจติวให้น้อง
โรงเรียนขนอมพิทยา | 05 ส.ค. 57
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ดำเนินการปรับปรุง ปูพื้นกระเบื้องอาคารเรียนหลังใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 05 ส.ค. 57
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนบ้านหนองหลัก | 05 ส.ค. 57
ขอเชิญท่านผู้ปกครอง ชั้น อนุบาลปีที่ 1-2 ร่วมในพิธี วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหา ในวันที่ 6 สิงหาคม 2557
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 05 ส.ค. 57
ค่ายศิลปะและมวยไทย โรงเรียนบ้านคูบ 5-6 สิงหาคม 2557
โรงเรียนบ้านคูบ | 05 ส.ค. 57
อบรมปฏิบัติการครูวิชาการหลักสูตรอาเซียนสู่สากล 2557
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 05 ส.ค. 57
การแข่งขันการตอบปัญหา อาเซียน ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 05 ส.ค. 57
ขอเชิญร่วมกิจกรรม ASEAN DAY ในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 05 ส.ค. 57
ร่วมลงนามถวายพระพร ๑๒ สิงหา วันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 05 ส.ค. 57
ประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ นางกัลยารัตน์ ไกรเกรียงศรี
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 05 ส.ค. 57
สูจิบัตร กีฬา ศูนย์เครือข่ายฯ ยางตลาด 2
โรงเรียนดงบังวิทยา | 05 ส.ค. 57
เชิญประชุมผู้บริหาร ศูนย์เครือข่ายฯ ยางตลาด 2
โรงเรียนดงบังวิทยา | 05 ส.ค. 57
12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 05 ส.ค. 57
แจ้งคณะครูทางทีมงาน IT ได้เปลี่ยนรหัสดาวน์โหลด เอกสารภายใน สอบถามได้ที่ ธุระการ เพื่อความสะดวกการใช
โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) | 05 ส.ค. 57
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนบ้านซับตะเคียน | 05 ส.ค. 57
ระหว่างวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2557 โรงเรียนวัดกลางเกร็ดจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักเรี
โรงเรียนวัดกลางเกร็ด | 05 ส.ค. 57
ค่านิยม 12 ประการ (คสช)
โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม | 05 ส.ค. 57
5 ก.ค.2557 ผอ.ประภาส นวลจันทร์ ให้โอวาทกับนักเรียนที่ไปแข่งกีฬาเซปักตะกร้อ
โรงเรียนวัดควนเมา | 05 ส.ค. 57
ขอเชิญร่วมกิจกรรมอาเซียนเดย์
โรงเรียนบ้านซับตะเคียน | 05 ส.ค. 57
คณะกรรมการศึกษาดูงาน
โรงเรียนดงบังวิทยา | 05 ส.ค. 57
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557
โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ | 05 ส.ค. 57
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 15 สิงหาคม 2557
โรงเรียนวัดน้อย(วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) | 04 ส.ค. 57
การนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน | 04 ส.ค. 57
กิจจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
โรงเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน | 04 ส.ค. 57
ประกาศการสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ และห้องพิเศษ 22 รายการ
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ | 04 ส.ค. 57
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มอบโควต้า 100 คนแรก ของจังหวัด แพร่
โรงเรียนวังชิ้นวิทยา | 04 ส.ค. 57
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมวันแม่ ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 04 ส.ค. 57
ประชาสัมพันธ์กิจรรมงานวิ่ง มินิมาราธอน
โรงเรียนหนองอียอวิทยา | 04 ส.ค. 57
ร่วมเป็นกำลังใจให้วงดนตรีลูกทุ่ง โรงเรียนทพศิรินทร์ พุแค ร่วมแข่งขันรายการชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์ ปี9
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค | 04 ส.ค. 57
โรงเรียนบ้านอำเภอ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง สร้างห้องสมุดดิน
โรงเรียนบ้านอำเภอ | 04 ส.ค. 57
วันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนมารดาวนารักษ์ | 04 ส.ค. 57
ขอเชิญทุกท่าน..ร่วมโหวตภาพวาดวันแม่แห่งชาติ โดยการกด like ใน www.facefook.com. ดูรายละเอียดคลิก
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 04 ส.ค. 57
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2557 กลุ่มสาระภาษาไทย
โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 04 ส.ค. 57
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2557 กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 04 ส.ค. 57
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2557 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 04 ส.ค. 57
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2557 กลุ่มสาระปฐมวัย
โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 04 ส.ค. 57
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2557 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษ
โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 04 ส.ค. 57
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2557 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 04 ส.ค. 57
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2557 กลุ่มสาระการงานฯ
โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 04 ส.ค. 57
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2557 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 04 ส.ค. 57
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2557 กลุ่มสาระศิลปศึกษา
โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 04 ส.ค. 57
แบบบันทึกผลการประเมินและสรุปผลความสามารถในการอ่านการเขียนของนักเรียน (สำหรับครู)
โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 04 ส.ค. 57
แบบบันทึกผลการประเมินและสรุปผลความสามารถในการอ่านการเขียน
โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 04 ส.ค. 57
วันที่ 6 สิงหาคม 2557 โรงเรียนบ้านดงซ่อม จะมีการประเมินคงสภาพโรงเรียนในฝัน
โรงเรียนบ้านดงซ่อม | 03 ส.ค. 57
ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา | 03 ส.ค. 57
ขอเชิญเที่ยวชมกิจกรรม กีฬาสี โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)
โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) | 03 ส.ค. 57
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม | 03 ส.ค. 57
ใบสมัครประกวดภาพถ่าย “มนต์เสน่ห์คลองบ้านขาว”
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 03 ส.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 194/579 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th