หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนปัญญารัตน์บริบาล
สพป.พิษณุโลก เขต 0
นายสมชาย อาสน์สถิตย์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.อัมพรจินตกานนท์    จ.ตราด
นางสาวอุมาภรณ์ มะโนน้อม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.อัมพรจินตกานนท์    จ.ตราด
นายปริญญา อุนาสี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อัมพรจินตกานนท์    จ.ตราด
นางสาวอนัฐพร พานพินิจ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.นาคนาวาอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวธณัฐสนันท์ หวังชนะ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.นาคนาวาอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวสุปรียา สงห์ดำ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.นาคนาวาอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,885,853 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,309,536 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,803,479 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,781,257 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,695,261 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,581,882 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,546,843 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,357,343 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,311,303 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,280,217 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,276,271 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,265,842 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,188,962 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,131,015 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 21 พ.ค. 57
สุขสันต์วันเกิด
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 21 พ.ค. 57
ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 21 พ.ค. 57
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา2556
โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ | 21 พ.ค. 57
โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การป้องกันการทารุณกรรมและการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ คณะสัตวแพทย์ มข.
โรงเรียนลำน้ำพอง | 21 พ.ค. 57
นักเรียนสอบเข้า ร.ร.มุกดาหาร ได้ ๒ คน
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 21 พ.ค. 57
อบต.ตะแพน เอื้อเฟื้ออาสาสมัครหน่วยสันติภาพอเมริกัน Mr.Matthew Fontana ให้กับโรงเรียนบ้านหัสคุณ
โรงเรียนบ้านหัสคุณ | 21 พ.ค. 57
แจ้งการเรียนเสริมหลังเลิกเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557
โรงเรียนโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 21 พ.ค. 57
ประกาศ วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557 เปิดภาคเรียนที่ 1/2557 ตามปกติ
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 21 พ.ค. 57
21 พฤษภาคม 2557 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ | 21 พ.ค. 57
สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 3 ศึกษาดูงาน ครูต้นแบบการจัดการเรียนรวมและเรียนร่วม
โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) | 21 พ.ค. 57
รับสมัครผู้ประกอบอาหารจำหน่ายในโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร | 21 พ.ค. 57
แบบ ปพ.5 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านหนองม่วง | 20 พ.ค. 57
อาคารเรียนใหม่
โรงเรียนบ้านสะพานสี่ | 20 พ.ค. 57
การประชุมคณะครู-บุคลากร ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗
โรงเรียนด่านขุนทด | 20 พ.ค. 57
แบบบันทึกเงินออมฯ 57
โรงเรียนบ้านหนองม่วง | 20 พ.ค. 57
ประกาศสอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร | 01 พ.ค. 57
ประกาศสอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา---เอกสารสอบราคาเช่า
โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร | 01 พ.ค. 57
ตัวชี้วัดรายวิชา ป.1-ม.3
โรงเรียนบ้านหนองม่วง | 20 พ.ค. 57
ประกาศสอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา---รายละเอียดคุณลักษณะ
โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร | 01 พ.ค. 57
ประกาศสอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร | 01 พ.ค. 57
การปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว | 20 พ.ค. 57
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว | 20 พ.ค. 57
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2557
โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว | 20 พ.ค. 57
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 1/2557 (ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2557)
โรงเรียนวัดท่าข้าม | 20 พ.ค. 57
ผลการประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2557
โรงเรียนวัดท่าข้าม | 20 พ.ค. 57
เปิดเรียนปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวัดท่าข้าม | 20 พ.ค. 57
รับค่าเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557
โรงเรียนบ้านวังชุมพร | 20 พ.ค. 57
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ฯ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558)
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี | 20 พ.ค. 57
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว ต.เลาขวัญ
โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว | 20 พ.ค. 57
การส่งมอบห้องพยาบาลและห้องคอมพิวเตอร์ใหม่ โดยบริษัท นารายณ์ปอบเปอร์ตี่ กรุงเทพฯ ในวันเสาร์ที่ 24 พฤ
โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว | 20 พ.ค. 57
ประชุมผู้ปกครองชั้นอนุบาล
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | 20 พ.ค. 57
ใบแจ้งการชำระเงิน Pay in slip ม.ปลาย (ม.5 และ ม. 6) จำนวน 1300 บาท
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 20 พ.ค. 57
ใบแจ้งการชำระเงิน Pay in slip ม.ต้น (ม.2 และ ม. 3) จำนวน 1200 บาท
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 20 พ.ค. 57
ขอเชิญประชุมผ้ปกครอง วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น.
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ | 20 พ.ค. 57
การแสดงอนุบาล งานประชุมผู้ปกครอง 57
โรงเรียนโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 20 พ.ค. 57
การแสดงงานประชุมผู้ปกครอง 57 ระดับประถม
โรงเรียนโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 20 พ.ค. 57
1742 รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 20 พ.ค. 57
การทำพินัยกรรม
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 20 พ.ค. 57
ต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษ
โรงเรียนด่านขุนทด | 19 พ.ค. 57
รายชื่อนักเรียน ม.1-3 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านหนองม่วง | 19 พ.ค. 57
รายชื่อนักเรียน ป.1-6 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านหนองม่วง | 19 พ.ค. 57
คำสั่งโรงเรียนที่ 16/2557 แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าทีตามโครงสร้างบริหารสถานศึกษา ปี 2557
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 19 พ.ค. 57
การแต่งกายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210 | 19 พ.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ | 19 พ.ค. 57
รายนามผู้บริจาค
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) | 19 พ.ค. 57
ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล | 19 พ.ค. 57
อย.น้อย โรงเรียนบ้านท่าอาจ
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 19 พ.ค. 57
เลี้ยงต้อนรับ ผอ.วานิช สุขใจ17/02/2557
โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง | 19 พ.ค. 57
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคดรียนที่ 1 ปีการศึกาษา 2557
โรงเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน | 19 พ.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 194/554 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th