หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางกัญญา จำนงค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.แหลมบัววิทยา    จ.นครปฐม
นายธีรวัฒน์ สุดมณี
ตำหแน่ง : อัตราจ้างวิชาฟิสิกส์
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.แหลมบัววิทยา    จ.นครปฐม
นางสุเพ็ญ แจ่มใส
ตำหแน่ง : อัตราจ้างวิชาเคมี
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.แหลมบัววิทยา    จ.นครปฐม
น.ส.อรวรรณ โพธิ์ศรีดา
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.แหลมบัววิทยา    จ.นครปฐม
น.ส. วิรุณรัตน์ ศรีเหรา
ตำหแน่ง : อัตราจ้างวิชาคอมพิวเตอร์
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.แหลมบัววิทยา    จ.นครปฐม
น.ส. ปรียานุช โปยกัก
ตำหแน่ง : ฝึกสอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.แหลมบัววิทยา    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,350,414 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,313,242 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,412,260 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,245,059 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,233,126 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,159,712 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,081,694 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,026,451 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 958,026 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 945,130 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 928,894 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 891,974 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 879,920 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
สอนศิลป์ ครูประสิทธิ์
โรงเรียนเทศบาล๑(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) | 29 ส.ค. 56
ภาษาสนุกกับครูกรรณิกา
โรงเรียนเทศบาล๑(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) | 29 ส.ค. 56
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันเทควันโด คลิก!!!
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ | 29 ส.ค. 56
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันเทควันโด คลิก!!!
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ | 29 ส.ค. 56
โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ปี ๒๕๕๖
โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน | 29 ส.ค. 56
โครงการปรับปรุงห้องเรียน Asean school online
โรงเรียนชุมชนโนนสูง | 29 ส.ค. 56
อมรมประชาสัมพันธ์
โรงเรียนวัดลำนาว | 29 ส.ค. 56
เข้าร่วมกิจกรรมอาเซียนสัญจร
โรงเรียนชุมแพวิทยายน | 29 ส.ค. 56
สำรวจพื้นที่
โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม | 29 ส.ค. 56
ฐานข้อมูลพรรณไม้ เต็ม สมิตินันท์
โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม | 29 ส.ค. 56
ฐานข้อมูลพรรณไม้ อพ.สธ.
โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม | 29 ส.ค. 56
ฐานข้อมูลทะเบียนพันธุ์ไม้องค์การสวนพฤษศาสตร์
โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม | 29 ส.ค. 56
การแข่งทักษะการแข่งขันกิจกรรมตามสาระการเรียนรู้งานศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 63
โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) | 29 ส.ค. 56
สำรวจข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงในโปรแกรมประวัติ 28 ส.ค.56
โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา | 29 ส.ค. 56
สำรวจข้อมูล ICT โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา 28 ส.ค. 2556
โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา | 29 ส.ค. 56
แข่งขันกีฬาครูสัมพันธ์ 11 สถาบัน ณ โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา วันที่ 21 กันยายน 2556
โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา | 29 ส.ค. 56
สอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1/2556 วันที่ 10-12 กันยายน 2556
โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา | 29 ส.ค. 56
แข่งขันกีฬาโรงเรียนขยายโอกาส แม่ท่าช้างเกมส์
โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) | 29 ส.ค. 56
ประเมินห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2556
โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม | 29 ส.ค. 56
เกาะติด ทัพนักกีฬา ทบ.1
โรงเรียนเทศบาล๑(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) | 29 ส.ค. 56
คณะกรรมการประเมินและติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม | 29 ส.ค. 56
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ
โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ | 29 ส.ค. 56
ประกาศ รายชื่อรับทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ ระดับ ประถมศึกษา
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย | 29 ส.ค. 56

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ | 29 ส.ค. 56
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2556 ระดับชั้น ก่ิอนประมศึกษา
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย | 29 ส.ค. 56
รางวัลชนะเลิศ ประเภททีมชาย การแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเล่ย์บอล ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนร
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 29 ส.ค. 56
โรงเรียนได้รับรางวัลที่มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับดีมาก
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ | 29 ส.ค. 56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
โรงเรียนบ้านผาท่าพล | 29 ส.ค. 56
โครงการคลีนิกฟุตบอลเพื่อเยาวชน ขุนพลนเรศวร ครั้งที่ 1
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 29 ส.ค. 56
นักเรียนคนเก่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 29 ส.ค. 56
การไหว้ครู / ครอบครู ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบางปะหัน | 29 ส.ค. 56
ประกาศผลการจับสลากเพื่อรับทุนส่งเสริมการศึกษาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ประจำปี 2556 อำ
โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 | 29 ส.ค. 56
สรุปข่าวในรอบสัปดาห์ 28 ส.ค.56
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 29 ส.ค. 56
สรุปข่าวในรอบสัปดาห์ 21 ส.ค. 56
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 29 ส.ค. 56
12-13 ตุลาคม 2556 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
โรงเรียนบ้านตอกตรา | 29 ส.ค. 56
6-8 กันยายน 2556 การแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.สุรินทร์ เขต 3 ประจำปี 2556
โรงเรียนบ้านตอกตรา | 29 ส.ค. 56
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 29 ส.ค. 56
การคัดเลือกเด็กดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดพิษณุโลก
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 28 ส.ค. 56
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ สัมมนา Best Practices ระดับปฐมวัย
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 28 ส.ค. 56
เอกสารสอบราคาและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง | 28 ส.ค. 56
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มฯโรงเรียนบ้านหนองม่วงปี2556(แก้ไขล่าสุดครับ)
โรงเรียนบ้านหนองม่วง | 28 ส.ค. 56
ร่วมโหวต..ให้กับโรงเรียนบ้านแหลมกระเจาด้วยครับ
โรงเรียนโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) | 28 ส.ค. 56
แบบประเมินความพึงพอใจ...ออนไลน์ ASEAN DAY คลิก
โรงเรียนโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) | 28 ส.ค. 56
ประกาศผลสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน บ
โรงเรียนท่านางแนววิทยายน | 28 ส.ค. 56
ผู้อำนวยการณภาวดี วันนู ร่วม มุทิตาจิต สพม.41
โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม | 28 ส.ค. 56
ผลการแข่งขันอาเซียนเดย์ กลุ่มโรงเรียนดอนตูม
โรงเรียนโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) | 28 ส.ค. 56
ยินดีต้อนรับครูวิทยาศาสตร์คนใหม่
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) | 28 ส.ค. 56
ประกาศผลสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนท่านางแนววิทยายน | 28 ส.ค. 56
การประกวด การส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนอนุบาลตราด | 28 ส.ค. 56
ปฏิทินการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๕๖
โรงเรียนบ้านขัวก่าย | 28 ส.ค. 56
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 194/609 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th