หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นายสมปอง มณีแก้ว
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
กลุ่ม : ลูกจ้างชั่วคราว
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
นายสิทธิผล ทิพย์คงคา
ตำหแน่ง : ผู้รับใบอณุญาต
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ทิพพากรวิทยาการ    จ.ปทุมธานี
นางสาววิลาวัลย์ ทับหลักสินธุ์
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์    จ.กรุงเทพมหานคร
นายนธีรักษ์ ทีปะนะ
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่หน้าห้องผู้อำนวยการ
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์    จ.กรุงเทพมหานคร
นายอภิรักษ์ กุลชุตินธร
ตำหแน่ง : ครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานช่าง)
กลุ่ม : ครูอัตราจ้าง
ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์    จ.กรุงเทพมหานคร

กลุ่ม : กิจกรรมแนะแนว
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 5,985,797 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,288,061 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,596,293 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,295,944 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,052,027 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 956,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 944,963 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 812,417 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 806,953 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 801,615 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 800,672 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 793,376 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
เข้าชม 775,296 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 774,546 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ข่าวการศึกษา
"มีแทบเล็ต-ขาดปลั๊กไฟ" ปัญหาใหญ่ 5 ร.ร.นำร่อง

      

มีแทบเล็ต-ขาดปลั๊กไฟ ปัญหาใหญ่ 5 ร.ร.นำร่อง

 

          เสาวนีย์ นิ่มปานพยุงวงศ์ 

          คณะกรรมการบริหารนโยบาย 1 คอมพิวเตอร์พกพา หรือ แทบเล็ต กำลังเร่งเครื่องเดินหน้าจัดซื้อแทบเล็ตจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อแจกให้แก่เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีกว่า 8.6 แสนคนได้ใช้ทันเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2555 ขณะที่ยังไม่มีผลการศึกษาที่ชัดเจนถึงผลดีผลเสีย
          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตร จึงได้ทำการศึกษาผลกระทบจากแทบเล็ต ในโรงเรียนนำร่อง 5 แห่ง เพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนให้เด็ก ป.1 ได้ใช้แทบเล็ตจริง
          ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวด้วยความเป็นห่วงว่าอาจจะเกิดปัญหาขึ้นภายหลังที่มีการแจกแทบเล็ตให้แก่เด็ก ป.1 เพราะทุกโรงเรียนไม่ได้มีความพร้อมเหมือนกันทั้งหมด ขณะที่ผลของการศึกษาที่ มศว ยังเดินหน้าไม่ถึงครึ่งทาง แต่รัฐบาลก็เร่งที่จะจัดซื้อแทบเล็ตให้ทันเปิดเทอมนี้เพราะนั้นคือนโยบายเร่งด่วนที่ต้องทำตามคำพูดที่เคยหาเสียงไว้
          ผลการศึกษาจะออกมาเป็นบวกหรือลบคงไม่มีความหมาย ว่าจะให้เด็ก ป.1 ใช้หรือไม่ใช้แทบเล็ต เพราะรัฐบาลตัดสินใจที่จะแจกไปแล้ว ก็คงเป็นเรื่องของปัญหาที่พบจากการศึกษาครั้งนี้ ที่กระทรวงศึกษาธิการต้องมีแผนรองรับ เพราะโรงเรียนและครูแต่ละแห่งก็มีความแตกต่างกัน ปัญหาก็จะต่างกันไป ตอนนี้กระทรวงศึกษาธิการควรให้ความสำคัญกับการอบรมครูชั้น ป.1 เรื่องการใช้แทบเล็ต และประยุกต์การเรียนการสอนให้ได้ เพราะแทบเล็ตเป็นเพียงอุปกรณ์หนึ่งในการช่วยเสริมการเรียน ผศ.นพ.เฉลิมชัย กล่าว
          ด้าน ผศ.ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า การศึกษาครั้งนี้เพิ่งเริ่มเมื่อภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ก็จะไปสิ้นสุดปีการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา 2555 ก็คือทำการศึกษาให้ครบ 1 ภาคเรียนตามแผนการสอนในระยะแรก มศว เริ่มทำทำโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคม และไปจบที่เดือนพฤษภาคม
          ส่วนในระยะ 2 จะเริ่มที่เดือนเมษายนจนถึงกันยายน แต่ยังไม่มั่นใจว่าทาง สพฐ.จะทำการศึกษาต่อเนื่องหรือไม่ เนื่องจากคงได้มีการแจกแทบเล็ตให้ชั้นป.1 ไปทั่วแล้ว โดยในระยะแรกการเริ่มต้นค่อนข้างล่าช้า เนื่องจากติดปัญหาอุทกภัยจึงเริ่มแจกไปเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา
          การคัดสรรโรงเรียนที่จะนำร่อง สพฐ.เป็นผู้ดำเนินการ โดยการประกาศให้โรงเรียนที่คิดว่าตัวเองมีความพร้อมใช้คอมพิวเตอร์แทบเล็ตผ่านทางเว็บไซต์ แล้วให้โรงเรียนต่างๆ สมัครเข้ามาตามคุณสมบัติคือ ห้องเรียนมีนักเรียนตั้งแต่ 40 คนขึ้นไป มีโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ พร้อมซึ่งก็มีโรงเรียนส่งมาขอเข้ารวมโครงการกว่า 1,000 แห่ง
          ทาง สพฐ.จะคัดเลือกมาเป็นตัวแทนภาคละ 1 โรงเรียนจึงเป็นที่มาของ 5 โรงเรียนนำร่อง ได้แก่ โรงเรียนสนามบิน จ.ขอนแก่น โรงเรียนอนุบาลพังงา จ.พังงา โรงเรียนอนุบาลลำปาง จ.ลำปาง โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพฯ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) กรุงเทพฯ ส่วนการจัดหาเครื่องแทบเล็ต ดำเนินการให้รูปแบบกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ทางบริษัท เลนโนโว (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้บริจาคให้ทั้งหมด 600 เครื่อง
          การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแนวทางในการประยุกต์ใช้แทบเล็ตอย่างบูรณาการการสอนของครูว่าจะมีการนำไปใช้ร่วมกันอย่างไร ทาง มศว ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปประจำแต่ละโรงเรียนนำร่อง โดยแบ่งเป็นโรงเรียนละ 2 คน คือเจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา ก็จะเป็นทีมที่ไปสังเกตการณ์การเรียนการสอนของครู และช่วยเรื่องการใช้งานแทบเล็ตให้แก่ครูและนักเรียนชั้น ป.1 รวมถึงช่วยดูแลอุปกรณ์แทบเล็ต
          ปัญหาที่พบมาก หากครูต้องรับผิดชอบแทบเล็ตคนเดียว 40  50 เครื่อง ก็จะไม่มีเวลามาเตรียมการสอน เนื่องจากครูต้องเป็นผู้ชาร์จแบตเตอรี่ให้แก่เด็ก ดังนั้น โรงเรียนแต่ละแห่งต้องมีเจ้าหน้าที่ที่มาเป็นผู้ช่วยครูในการดูแลรักษาแทบเล็ตด้วย ไม่เช่นนั้นจะเกิดปัญหาตามมาภายหลัง
          เธอบอกว่าส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยถ้าจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ แต่ก็ยังมีผู้ปกครองหลายคนมีความกังวลว่าเด็กจะเก็บรักษาแทบเล็ตไว้ไม่ได้นาน ส่วนของเนื้อหาที่จะใส่ลงในแทบเล็ต สพฐ.ได้จัดสื่อที่มีคุณภาพไว้อยู่แล้วประมาณ 300 กว่าสื่อ ครบทั้ง 5 กลุ่มสาระในระดับชั้นป.1 เหลือเพียงระดับชั้นป.4 ยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจรับ
          กรอบในการศึกษา ดร.ขนิษฐา รุจิโรจน์ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาคเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มศว. กล่าวว่าในการศึกษาครั้งนี้ เราไม่ได้กำหนดเวลาการใช้แทบเล็ตว่าแต่ละวันต้องใช้กี่ชั่วโมงซึ่งก็ขึ้นอยู่กับครูแต่ละโรงเรียนจะพร้อมใช้กี่วิชา เพราะต้องการทราบผลจากการศึกษาจากสภาพความเป็นจริง แต่ก็มีเงื่อนไขว่าครูต้องมีความรู้ในการใช้งานแทบเล็ต และเด็กนักเรียนก็ต้องใช้เครื่องแทบเล็ตเป็นก่อน
          โรงเรียนนำร่อง ค่อนข้างเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมอยู่แล้ว ก็อาจจะทำให้ผลการศึกษาออกไปในทางบวก แต่เราก็ไม่ได้บอกว่าควรแจกหรือไม่ควรแจก แต่เราจะดูว่าเมื่อผลกระทบศึกษาออกมาพบปัญหาอะไรบ้าง นี่คือสิ่งที่โรงเรียนต่างๆ ต้องเตรียมตัว เพื่อให้มีความพร้อม
          ส่วนปัญหาที่พบระหว่างการศึกษาครั้งนี้ เธอบอกว่าครูและเด็ก ป.1 มักจะสะท้อนออกมาว่าแทบเล็ตมีขนาดจอภาพเล็กเกินไป ทำให้กดยาก ขณะที่โครงสร้างพื้นฐานก็ยังไม่พร้อมในบางแห่งเช่น บางโรงเรียนมีปลั๊กไฟไม่พอที่จะชาร์จแบตให้เด็กได้ครบทั้ง 50 เครื่อง นอกจากนี้จากการสอบถามผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็ยังมีคำถามมาว่าหากเครื่องตกแตกจะทำอย่างไร
          การศึกษาครั้งนี้มองว่าแทบเล็ตจะดีหรือไม่ดี ขึ้นอยู่ที่การนำเอาไปใช้มากกว่า ไม่ใช่ว่าอุปกรณ์แทบเล็ตดีหรือไม่ดี ถ้ามองแบบคนทั่วไปก็อาจจะมองว่าแทบเล็ตจะเหมาะสมหรือไม่ที่จะให้เด็กป.1ใช้งาน หรืออาจจะมองอีกมุมหนึ่งก็อยู่ที่การเอาไปใช้ประโยชน์อย่างไร ถ้าเด็กรู้จักวิธีเอาไปใช้ประโยชน์มันก็จะเป็นประโยชน์
          ในส่วนที่ผู้ปกครองหลายคนกังวลเรื่องของเด็กจะติดเกมจากการมีแทบเล็ตนั้น ดร.ขนิษฐา บอกว่า เกมกับเด็กเป็นสิ่งที่ขาดกันไม่ได้ เพราะว่าเกมก็เป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่ง มศว ก็จะใส่เกมที่ฝึกทักษะให้เด็กได้คิด เกมฝึกสมอง ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการคัดสรรของครูว่าจะให้เด็กเล่นเกมอะไรที่จะช่วยเสริมการเรียนรู้ส่วนที่กลัวว่าเมื่อเด็กสามารถเข้าถึงโลกอินเทอร์เน็ตได้แล้วจะมีการดาวน์โหลดเกมอื่นๆ นั้น ไม่สามารถทำได้ เพราะทาง มศว มีการดาวน์โหลดแอพล็อกเอาไว้แล้ว
          แม้ว่า การศึกษาครั้งนี้จะไม่ได้เป็นที่สรุป ว่า การให้แทบเล็ตแก่เด็ก ป.1 ได้ใช้งาน เป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดี แต่ผลจากการศึกษาที่ผ่านไปเพียง 2 เดือน ก็ยังพบปัญหามากมายตามมาจากความไม่พร้อมของครูและโรงเรียน ซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่ทาง สพฐ.จะต้องให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อม เพื่อลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด
          ปัญหาที่พบโรงเรียนนำร่องใช้แทบเล็ตมีตั้งแต่ครูไม่มีเวลาปลั๊กไฟชาร์จแบตเตอรี่ให้เด็ก

          ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


โพสเมื่อ : 29 ก.พ. 2555,00:00   อ่าน 191753 ครั้ง
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ชื่อ
อีเมล์
รายละเอียด
กรอกผลลัพธ์
 
 

หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th